från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Därför ska du välja svenskt

Att välja svenskproducerad mat för den goda smakens skull är gott nog. Men det finns många fler anledningar till att välja svenskt. Inte minst har Sverige strikta regler och kontroller i alla led av livsmedelsproduktionen vilket ger oss säkra och trygga livsmedel. Här följer några argument för svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter.

5 anledningar att välja svenskproducerat

1. God djuromsorg och låg antibiotikaanvändning

Sveriges bönder har en lång tradition av god djuromsorg och djurvälfärd som ger friska djur, låg antibiotikaanvändning och främjande av biologisk mångfald. Visste du att Sveriges bönder använder minst antibiotika i djurhållningen av alla EU-länder?

Sveriges bönder använder, för trettonde året i rad, minst antibiotika i djurhållningen av alla EU-länder. Det visas i Europeiska läkemedelsmyndighetens årliga rapport om antibiotikaanvändning.


2. Kortare transporter

Grönsaker, frukter och bär mår bra av att inte resa för långt innan de når affären eftersom de utvecklar både smak och kan få ett högre näringsvärde när de får mogna länge på sin planta. Passa på att njut av svenskodlat nu när det finns så mycket gott i säsong!


3. Stärkt försörjningsförmåga

Att vi har en egen produktion av mat inom Sverige är ett viktigt mervärde. Svensk marknadsandel visar vår försörjningsförmåga, alltså hur står andel av vår efterfrågan som kan tillgodoses av svensk produktion av ett livsmedel. Som du kan se i illustrationen nedan varierar marknadsandelen kraftigt mellan olika livsmedel. Om allt fler väljer svenskproducerat kan vi stärka den svenska försörjningsförmågan.

Svensk marknadsandel 2022 (pilar jmf 2021) Källa: Jordbruksverket


4. Bidrar till arbetstillfällen

Livsmedelsproduktionen har stor betydelse för jobben i Sverige. Svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri finns över hela vårt avlånga land, från söder till norr. Idag sysselsätter jordbruket cirka 166 000 personer och livsmedelsindustrin är Sveriges tredje största industrigren. Genom att välja svenska livsmedel bidrar du till svenska jobb och en levande landsbygd.


5. Trygg och säker mat

I Sverige har vi en mycket hög livsmedelssäkerhet där både producenter och myndigheter utför kontroller och uppföljningar av livsmedelsproduktionen. Du ska kunna känna dig trygg att maten är säker när du handlar till dig själv och dina nära och kära.


Från Sverige gör det enkelt att välja svenskt

De svenska livsmedlens mervärden är många, både för oss som äter den och för de som producerar den. En vara med ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige eller Mjölk från Sverige är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. Idag finns det cirka 12 000 produkter som är godkända för märkningen. När du väljer dem väljer du goda, prisvärda, säkra och trygga livsmedel som är laddade med svenska mervärden – det är värt varenda krona!

Läs mer om svenska mervärden här


Fakta och källor

Jordbruksverket – mervärden hos svensk mat

Antibiotika – Sverige lägst inom EU för tolfte året

Svensk marknadsandel

Livsmedelsföretagen – Sveriges tredje största industri


Mer information

Trygg och säker mat, producerad under goda förutsättningar

Företag som märker med Från Sverige

Om Från Sverige

Ursprungsmärkningen Från Sverige används på alla typer av svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter. Läs mer


Ursprungsmärkningen Kött från Sverige används på svenskproducerat kött och charkuterier. Läs mer


Ursprungsmärkningen Mjölk från Sverige används på mejerivaror. Även märket Från Sverige kan användas på mejerier. Märkena har samma regler. Läs mer


Mer information

Vad betyder ursprungsmärkningen?

Vilka varor märks?

Läs om svenska råvaror

Mer om svenska livsmedel

Här hittar du nyheter!

Vanliga frågor och svar