från sverige

Svenskt i våra offentliga måltider

Allt fler kommuner strävar efter att öka andelen svenskt i de offentliga måltiderna samtidigt som en målsättning i den nationella livsmedelsstrategin är att Sveriges produktion av livsmedel ska öka. Vid offentlig upphandling i linje med svensk lagstiftning kan ursprungsmärkningen Från Sverige, med sina tydliga kriterier, användas som verifikat.

Varje dag serveras cirka 3 miljoner måltider i skola, vård och omsorg. Maten som serveras köps in av stat, kommuner, regioner och landsting och de kan genom inköpen påverka så att maten inte bara är näringsriktig, utan även är hållbart producerad. Det görs genom att ställa krav på de produkter de vill köpa enligt lagen om offentlig upphandling.

Många kommuner vill köpa mer svenskt

Allt fler kommuner strävar efter att öka andelen svenskt i de offentliga måltiderna och en målsättning i den nationella livsmedelsstrategin är att Sveriges produktion av livsmedel ska öka. Men enligt lagstiftningen är det inte möjligt att ställa krav på ursprung vid upphandlingen.

Unika mervärden med svensk produktion

Från Sverige-märkta produkter är producerade i enlighet med den svenska lagstiftningen. Därmed lever de upp till de mervärden som följer med den svenska produktionen. Det kan exempelvis vara våra strikta krav på god djuromsorg och restriktiv användning av antibiotika. Genom att i upphandlingen efterfråga dessa unika svenska mervärden kan andelen mat med svenskt ursprung öka i de offentliga måltiderna.

Ursprungsmärkningen Från Sverige fungerar som verifikat

Märkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige visar på ett enkelt sätt att produkterna är svenskproducerade enligt ursprungsmärkningens tydliga kriterier. Märkningen visar att produktionen har skett enligt svensk lagstiftning och att de unika svenska mervärdena som har upphandlats därmed efterlevs. Märkningen verifierar på så vis kommunernas krav och underlättar arbetet med att öka andelen svenskt i de offentliga måltiderna.  

Läs gärna mer om hållbarhetskriterierna på upphandlingsmyndighetens hemsida genom att klicka vidare på länkarna, nyheten och blogginlägget. 


Livsmedelsverket — rapport Fakta om offentliga måltider

Hösten 2018 gjorde Livsmedelsverket en nationell enkätundersökning som riktade sig till alla Sveriges kommuner med kommunalt driven verksamhet inom offentliga måltider, framförallt inom förskola, skola och äldreomsorgen. Sammanlagt svarade 263 av Sveriges 290 kommuner på åtminstone någon av frågorna i kartläggningen. Det motsvarar en svarsfrekvens på 91 procent.

  • 38 procent av kommunerna angav att av det obearbetade nötkött som köps in är över 90 procent svenskt.
  • 35 procent uppgav att de inte vet.
  • 36 procent uppgav att de inte ville svara.

Livsmedelsverket kommenterar i rapporten att krav i linje med svensk lagstiftning kan bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan, samt att det finns ett behov av bättre uppföljning gällande de offentliga måltiderna.
Källa: livsmedelsverket.se


LRF — hållbarhetskriterier för nötkött och griskött

Här redogör LRF för de nya hållbarhetskriterierna för nötkött och griskött. liksom hållbarhetskriterierna för lamm och mjölk.
Till kriterierna Mer information

Har du frågor om ursprungsmärkningen Från Sverige och offentlig mat kontakta Ulrika Norvell, kvalitetsansvarig 

Företag som ursprungsmärker – hela listan

Så fungerar märkningen för restauranger

Till Från Sveriges Företagssidor