från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Använd märket i marknadsföring och kommunikation!

Med Från Sverige-märket på produkten är det tydligt att varan ditt företag erbjuder är svenskproducerad. Du vet väl att märkesanvändare kan använda ursprungsmärket i all typ av kommunikation? Låt märket göra jobbet både på produkten och i marknadsföringen.

Unga vuxna rekordhög kännedom om märket

Låt märket göra jobbet i kommunikationen!

Du vet väl att företag som är märkesanvändare och har avtal med Svenskmärkning kan använda ursprungsmärket i all marknadsföring, i säljmaterial, digital kommunikation och i print när ni kommunicerar kring produkten. Som exempelvis

 • på produktens ytterhölje, förpackning, returback eller motsvarande
 • på butiksmaterial som skyltar och på hyllkanter
 • i annonser och banners
 • i kampanjblad
 • vid kommunikations- och säljkampanjer
 • trycksaker av alla dess slag
 • digitala medier som hemsida, banners och sociala medier
 • reklam- eller informationsfilmer
 • utomhusreklam
 • e-handel och appar
 • eller i andra sammanhang och kanaler

Sprid märket och svenska mervärden i er marknadsföring

När vi hjälps åt att kommunicera och informera om märkningen ökar både kännedomen om märket och märkningens kriterier: Odlat, fött och uppfött, förädlat, förpackat och kontrollerat i Sverige. När märket syns både på produkten och i kommunikationen blir det en självklar del av konsumentens vardag — en tydlig signal när man vill välja svenskproducerat. Så sprid märket där du kan och där det passar. Och ladda det gärna med svenska mervärden

Se till att märket har en bra storlek

Tänk på att inte ha märket för litet på produkten. Märket gör sitt jobb bättre när konsumenten ser det ordentligt, även om det inte ska konkurrera ut er egen logotyp.


Har du frågor eller saknar du material?

I Portalen har alla märkesanvändare tillgång till original för Från Sverige-märket, grafisk manual, andra original och underlag — det finns inte tillgängligt för alla att ladda ned.

 • Har du frågor som rör marknadsföring, butiksmaterial, original eller design?
 • Behöver din reklambyrå material eller vill de stämma av ett original?

Välkommen att kontakta Lotta Hovhammar, kommunikationsansvarig, på mejl [email protected]


Varje vecka är en Från Sverige-vecka, men under Från Sverige-veckorna skyltar vi upp extra tillsammans! Här kan du läsa om Från Sverige-veckorna! 


Butiksmaterial

Beställ & ladda ned broschyrer, butiksmaterial med mer

Beställ gärna material och information om Från Sverige-märkningen och ladda ned pdfer att själv printa eller sprida. Butiksmaterial kan du beställa för att sätta upp tillsammans med dina produkter och för butiker finns det färdiga butikspaket att beställa. Materialet är kostnadsfritt, vid beställning betalar du en expeditionsavgift på 35 kr och frakt. Läs mer om butiksmaterial här eller gå direkt till Beställ & ladda ned

Inspiration, butiksmaterial & riktlinjer för märket i butik


 

Visste du att…

…92% av unga mellan 18-35 känner till Från Sverige-märkningen.

…84% av alla svenska konsumenter känner till Från Sverige-märkningen och har ett högt förtroende för den.

…77% säger att tydlig Från Sverige-märkningen underlättar när de handlar mat och dryck.

… 60% alltid tittar efter svenskt ursprung när de handlar.

(Källa: Demoskop 2020)

Visste du att…

…både antalet och bredden av märkta råvaror, livsmedel och växter ökar stadigt genom såväl befintliga som nya märkesanvändare.

…märkningen används även av grossister och på restaurang.

… det finns mer än 10.500 märkta produkter från nära 200 märkesanvändare (2020 06)

 

Låt märket göra sitt jobb!

Den frivilliga ursprungsmärkningen förtydligar det svenska ursprunget på råvaror, livsmedel och växter. Därmed hjälper det konsumenten att hitta de produkter de efterfrågar så de kan göra ett medvetet val. Med ett tydligt märke på produkten och i kommunikationen ser du till att märket gör sitt jobb för dina produkter!


I gott sällskap!

Företagen som ursprungsmärker


Original och material när du är inloggad i Portalen

Inloggade märkesanvändare kan hämta märket, grafisk manual, original, vektoriserat material och tryckbara pdfer i Portalen. Gå in under Dokument, Kommunikation och information. Där finns även märket i olika versioner, faktatexter och den grafiska manualen. En översikt över vad du kan hämta ser du i dokumentet här intill.