från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Använd märket i marknadsföring och kommunikation!

Med Från Sverige-märket på produkten är det tydligt att varan ditt företag erbjuder är svenskproducerad. Du vet väl att märkesanvändare kan använda ursprungsmärket i all typ av kommunikation? Låt märket göra jobbet både på produkten och i marknadsföringen.

Unga vuxna rekordhög kännedom om märket

Låt märket göra jobbet i kommunikationen!

Du vet väl att företag som är märkesanvändare och har avtal med Svenskmärkning kan använda ursprungsmärket i all marknadsföring, i säljmaterial, digital kommunikation och i print när ni kommunicerar kring produkten. Som exempelvis

 • på produktens ytterhölje, förpackning, returback eller motsvarande
 • på butiksmaterial som skyltar och på hyllkanter
 • i annonser och banners
 • i kampanjblad
 • vid kommunikations- och säljkampanjer
 • trycksaker av alla dess slag
 • digitala medier som hemsida, banners och sociala medier
 • reklam- eller informationsfilmer
 • utomhusreklam
 • e-handel och appar
 • eller i andra sammanhang och kanaler

Sprid märket och svenska mervärden i er marknadsföring

När vi hjälps åt att kommunicera och informera om märkningen ökar både kännedomen om märket och märkningens kriterier: Odlat, fött och uppfött, förädlat, förpackat och kontrollerat i Sverige. När märket syns både på produkten och i kommunikationen blir det en självklar del av konsumentens vardag — en tydlig signal när man vill välja svenskproducerat. Så sprid märket där du kan och där det passar. Och ladda det gärna med svenska mervärden


Se till att märket har en bra storlek

Tänk på att inte ha märket för litet på produkten. Märket gör sitt jobb bättre när konsumenten ser det ordentligt, även om det inte ska konkurrera ut er egen logotyp.


Har du frågor eller saknar du material?

I Portalen har alla märkesanvändare tillgång till original för Från Sverige-märket, grafisk manual, andra original och underlag — det finns inte tillgängligt för alla att ladda ned.

 • Har du frågor som rör marknadsföring, butiksmaterial, original eller design?
 • Behöver din reklambyrå material eller vill de stämma av ett original?

Välkommen att kontakta Lotta Hovhammar, kommunikationsansvarig, på mejl [email protected]


Varje vecka är en Från Sverige-vecka, men under Från Sverige-veckorna skyltar vi upp extra tillsammans! Här kan du läsa om Från Sverige-veckorna! 

 


Butiksmaterial

Beställ & ladda ned broschyrer, butiksmaterial med mer

Beställ gärna material och information om Från Sverige-märkningen och ladda ned pdfer att själv printa eller sprida. Butiksmaterial kan du beställa för att sätta upp tillsammans med dina produkter, till restaurangen och för butiker finns det färdiga butikspaket att beställa. Materialet är kostnadsfritt, vid beställning betalar du en expeditionsavgift och frakt. Här beställer du och laddar ner: Beställ & ladda ned

Inspiration, butiksmaterial & riktlinjer för märket i butik


Original och material när du är inloggad i Portalen

Inloggade märkesanvändare kan hämta märket, grafisk manual, original, vektoriserat material och tryckbara pdfer i Portalen. Gå in under Dokument, Kommunikation och information. Där finns även märket i olika versioner, faktatexter och den grafiska manualen.


Grafisk manual?

Kontakta [email protected]


Svenskt ursprung och pris är viktigast när vi handlar livsmedel

Förtroendet och intresset för svenska råvaror och livsmedel är fortsatt stabilt. Nära tre av fem (55%) tittar alltid efter svenskt ursprung när de handlar livsmedel, även om pris har kommit att bli en allt viktigare faktor vid val av varor. Det visar Demoskops undersökning som genomförts på uppdrag av Svenskmärkning.

Att gynna svenska bönder (83%) och svensk livsmedelsindustri (73%) är de främsta anledningarna till att välja svenskt. Sju av tio anger också att de, genom att köpa svenskproducerad mat, vill bidra till Sveriges försörjningsförmåga.

Ursprunget på råvaror (54%) och tillverkningslandet (53%) är fortsatt de viktigaste faktorerna vid val av mat och dryck som köps i butik, även om andelarna sjunker något jämfört med föregående år. Vid en prioritering är ”att maten inte är för dyr” (57%) den viktigaste faktorn, medan att maten är svenskproducerad (45%) kommer som nummer två.

8 av 10 tycker att det är viktigt att kunna se vilket ursprungsland en produkt har. Ägg, kyckling, mjölk, nötkött och fläskkött är fortsatt de viktigaste varorna att köpa svenskt av.

3 av 4 tycker att en tydlig ursprungsmärkning underlättar vid livsmedelsinköp, och lika många tycker att det är viktigt att Från Sverige-märkningen finns på råvaror och livsmedel. Därför är det glädjande att kännedomen för Från Sverige-märkningen, där Kött från Sverige och Mjölk från Sverige ingår, är hög (86%) och att 4 av 5 har högt förtroende för märkningen.

Läs pressmeddelandet & ladda ned Attitydundersökning 2023 här

 

Visste du att…

… i april 2023 är det 220 företag som ursprungsmärker och de har cirka 12.000 produkter godkända för den frivilliga ursprungsmärkningens Från Sverige, där även Kött från Sverige och Mjölk från Sverige ingår.

 

Låt märket göra sitt jobb!

Den frivilliga ursprungsmärkningen förtydligar det svenska ursprunget på råvaror, livsmedel och växter. Därmed hjälper det konsumenten att hitta de produkter de efterfrågar så de kan göra ett medvetet val. Med ett tydligt märke på produkten och i kommunikationen ser du till att märket gör sitt jobb för dina produkter!


I gott sällskap!

Företagen som ursprungsmärker