från sverige

Om Svenskmärkning AB

Märket Från Sverige ägs av Svenskmärkning AB, som utvecklar, förvaltar och kontrollerar användningen. Vi svarar även för kommunikation och marknadsföring. Företag som vill märka sina produkter med Från Sverige ansöker om licens hos oss. För kött och charkuterier används märket Kött från Sverige och på mejerivaror används både märket Mjölk från Sverige och Från Sverige.

Kunskap, information och inspiration

Vår hemsida frånsverige.se fylls hela tiden på med nyheter, information och inspiration. Vi hoppas vi kan ge dig som är intresserad av svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter användbar kunskap som får dig att välja svenskproducerat nu och i framtiden!


Svenskmärknings tre ägare

Initiativet till den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige kommer från Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och LRF, som gemensamt startade och äger Svenskmärkning AB. Läs om hur de ser på det gemensamma initiativet till märkningen.


Svenskmärknings styrelse

I Svenskmärkning ABs styrelse representeras ägarna LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel av vardera tre ledamöter. Svensk Dagligvaruhandel har ett roterande system mellan livsmedelskedjorna och styrelsens ordförande byts enligt schema mellan ägarna vart 3 år.

Styrelsens sammansättning 2021

LRF (Lantbrukarnas Riksförbund)

Livsmedelsföretagen

Svensk Dagligvaruhandel

Suppleanter

För Svensk Dagligvaruhandel: Åsa Wickholm, Coop (nyval)
För Livsmedelsföretagen: Jimmy Sandell
För LRF: Eva Anflo, LRF, nyval


Våra ägare

Svenskmärkning AB, som står bakom den frivilliga ursprungsmärkning Från Sverige, ägs gemensamt av LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel. Ägarna representeras av vardera tre styrelseledamöter, handeln har ett roterande system mellan livsmedelskedjorna och styrelsens ordförande byts enligt schema mellan ägarna vart 3 år.

Lantbrukarnas Riksförbund är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation. Läs mer


Livsmedelsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för livsmedelsföretagen i Sverige. Läs mer


Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen för dagligvaruhandeln i Sverige. Läs mer