från sverige

Vi sponsrar

Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige har många samarbeten med aktörer, organisationer och företag. Vi sponsrar och stödjer även event och tävlingar där vi i gott sällskap lyfter svenska råvaror, livsmedel och växter.

Årets Kock 2020 Från Sverige

Årets Kock — SM i professionell matlagning

Från Sverige-märkningen är stolt samarbetspartner med Årets Kock, SM i professionell matlagning. Det är Sveriges mest prestigefulla matlagningstävling där de främsta kockarna gör upp om segern. Årets Kock har format svensk matkultur sedan 1983 med uppgiften att leda svensk gastronomi in i framtiden. Årets Kock

Dagligvarugalan 2020

Dagligvarugalan

Dagligvarugalan är branschens stora galakväll där medarbetarna i dagligvarubranschen runt om i landet uppmärksammas och belönas för att de ser till att den svenska livsmedelsförsörjningen fungerar och att konsumenterna inspireras. Svenskmärkning  presenterar en utmärkt galamiddag av råvaror från Sverige. Dagligvarugalan


White Guide Green

White Guide Green kartlägger Sveriges matbutiker ur ett hållbarhetsperspektiv. Kriterierna för kategorin Årets Hållbara Matbutik är framtagna med WWF och granskar matbutikernas arbete med långsiktigt hållbar konsumtion, genom utbud och  kommunikation.  White Guide Green

Årets Bonde

Årets Bonde är en tävling som syftar till att bidra till en ökad efterfrågan på hållbar mat och dryck från Sverige. Målet är att visa hela cirkeln, från jord till bord samt att involvera primärproduktionen och tydliggöra bondens roll i livsmedelskedjan – Restauranger, offentliga måltider och dagligvaruhandeln. Årets Bonde


Lidingöloppet

TCS Lidingöloppet är världens största terränglopp som engagerar tusentals löpare varje år. Lidingöloppet är en ideell verksamhet och är en del av En Svensk Klassiker. Det största och mest välkända loppet är TCS Lidingöloppet 30 km som sedan 1982 är noterat i Guiness Rekordbok som världens största terränglopp. Lidingöloppet

Korvfestivalen_2020

Korvfestivalen

Korvfestivalen är den självklara mötesplatsen för alla korvälskare och här möter du ett unikt utbud av korv i alla dess former. En stor del av det svenska köttet används i charkuterier, som korv, och ursprungsmärket Kött från Sverige gör det tydligt för konsumenten som vill välja svenskproducerat. Korvfestivalen


Bocuse dÓr — Gastronomi Sverige

Gastronomi Sverige genomför den nationella uttagningen till Bocuse d’Or Sverige och ägs av kockar som tävlat i Bocuse d’Or som vill ge tillbaka till branschen den möjlighet de fått genom tävlingen. Visionen är att utveckla svensk gastronomi och sprida kunskap. Från Sverige sponsrar även Commis-tävlingen med svenska råvaror. Bocuse d’Or

blomsterfrämjandet

Blomsterfrämjandet

Vi samarbetar med Blomsterfrämjandet, en branschorganisation med uppdraget att sprida information, fakta och inspiration om svenskproducerade blommor och blomstertrender. De ägs av LRF/GRO med bland annat svenska odlare och har fler inom trädgårdsnäringen som medlemmar. Blomsterfrämjandet


Från Sverige-priset

Från Sverige-priset uppmärksammar initiativ som på ett utmärkt sätt lyfter ursprungsmärkningen Från Sverige, och på så vis möter konsumenternas efterfrågan på svenska råvaror, livsmedel och växter. Pristagare kan vara en person, en butik eller ett företag. Priset delades ut för första gången 2020. Från Sverige-priset

Livsmedelsdagarna

Livsmedelsdagarna arrangeras av Livsmedelsföreningen och hålls på Hotel Tylösand i Halmstad den 20-22 oktober 2021. Stora delar av den svenska livsmedelsindustrin är på plats för att mötas, utbyta erfarenheter och delta i det fullspäckade programmet. Från Sverige står som värd för middagen den 21 oktober. Läs mer 


Vi gillar samarbeten!

Förutom egna projekt som exempelvis Från Sverige-veckorna har vi många frågor vi gärna samarbetar kring tillsammans med organisationer, företag och andra aktörer och med våra ägare: LRF, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen. Här är företag och restauranger som ursprungsmärker. Ta gärna kontakt!