från sverige

I gott sällskap

Vi är många som ser att det är viktigt att lyfta fram ursprunget på svenskproducerade livsmedel, råvaror och växter. Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige baseras på klara kriterier och är tydlig med sitt budskap. Det förenklar för konsumenterna att välja svenskt i butiken, precis som de önskar och vill.

När fler väljer svenskt stärks livsmedelsproduktionen

Det i sin tur stärker och utvecklar hela livsmedelskedjan och vår svenska livsmedelsproduktion, vilket bidrar till att säkra svenska råvaror för framtiden, skapar fler arbetstillfällen, ger en levande landsbygd med öppna landskap och ett mindre sårbart Sverige.

Antalet märkta produkter i butikerna ökar varje dag

Sedan den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige och Kött från Sverige lanserades i april 2016 (Mjölk från Sverige lanserades i april 2017) har ansökningarna om att få använda märkningen anlänt i en jämn ström, och antalet godkända produkter ökar varje dag. Allt eftersom nya förpackningar med märket når butikerna ökar kännedomen hos konsumenterna om vad märket står för.

Hela kedjan, över blockgränserna

Med tanke på att såväl LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel gemensamt står bakom märkningen, är engagemanget stort genom hela kedjan. Märkningen ligger även i linje med de övergripande mål som våra svenska politiker över blockgränserna tagit fram för den nya nationella livsmedelsstrategin.

Du är i gott sällskap

Du som redan märker dina varor vet att du är i gott sällskap. Och du som ännu inte är med, hoppas vi kunna inspirera att se närmare på märkningen. Har du frågor och funderingar är vi bara ett mejl eller telefonsamtal nära. Tillsammans kan vi hjälpa konsumenten att välja svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter.


Mer information

Företagen som ursprungsmärker med Från Sverige

Kommunicera och inspirera med Från Sverige 

Så använder du märket i butiken

Butiksmaterial

 

 

 

Se hela listan på företag som märker

Företag berättar! Läs intervjuerna


Det betyder märket Från Sverige


Goda skäl att välja svenskt!


Har du frågor? Kontakta oss!