från sverige

Regler och avtal för Från Sverige-märkningen

För att ursprungsmärka med Från Sverige och för att företagets produkter ska blir godkända för att märkas med Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige, behöver de uppfylla märkningens regler och kriterier. På den här sidan har vi samlat alla formella dokument du behöver — regler, kriterier, avtal med Svenskmärkning AB, uppföljning och kontroll — så att du kan ladda ned och skriva ut dem.


Regelhandboken

Regelhandboken innehåller regler och kriterier som vänder sig till företag som tillverkar, hanterar, märker och eller marknadsför produkter med ursprungsmärkningen Från Sverige.
Regelhandboken består av tre övergripande delar

  • Kriterier & Definitioner
  • Kontroll & Uppföljning
  • Bilagor

Ladda ned regelhandboken och bilagorna och läs dem innan du ansöker.
Det finns också ett sammanfattande informationsblad till din hjälp.


Vägledning till regler

I Vägledning till Regler hittar du stöd i hur reglerna ska tolkas och annan information som du behöver inför ansökan. Ladda ned och läs innan du ansöker.


Avtal med Svenskmärkning AB för ursprungsmärkningen

Skriv ut avtalet, läs det noga och fyll i era företagsuppgifter. När avtalet är underskrivet skickar du det antingen med post till oss eller skannar in alla sidor och mejlar det. Vi skickar efter godkännande tillbaka ett påskrivet avtal till er kontaktperson. Du kan posta eller mejla avtalet.

  • Posta till: Svenskmärkning AB, Franzéngatan 1B, 105 33 Stockholm.
  • Mejla till: [email protected]

Vad kostar det att märka?

Kontrollavgift betalas av samtliga märkesanvändare:

  • Företag med årsomsättning 0-9 miljoner kronor betalar en kontrollavgift på 500 sek/år (sänkt den 1 januari 2021)
  • Företag med årsomsättning över 9 miljoner kronor betalar en kontrollavgift på 3.000 sek/år

Licensavgift:

För företag med en total årsomsättning över 25 miljoner utgår en licensavgift på 0,065% av värdet på nettoomsättningen av märkta produkter.

Tack vare den frivilliga ursprungsmärkningens positiva utveckling sänktes licensavgiften 1 juli 2020 till 0,065% från 0,07%. Den 1 juli 2018 sänktes licensavgiften till 0,07% från 0,08%, som var aktuell vid lanseringen den 20 april 2016.


Stickprovsrevisioner och uppföljning

Stickprovsrevisioner görs av fristående certifieringsorgan hos de företag som använder märket och företagets underleverantörer. Det är varumärkesägaren som ska säkerställa att certifieringsorganen får tillträde till den egna och underleverantörernas verksamhet och anläggningar, för att kunna verifiera att regelverket följs.
En underleverantör behöver alltså inte själv vara ansluten till märkningen.
Det anslutna företaget ska även göra en årlig internrevision samt säkerställa att internrevision görs hos underleverantörer.
Mer om detta kan du läsa i Regelhandboken och i checklistorna, där de frågor som ställs vid en revision.
Läs mer om stickprovsrevision och intervjuer med företag och certifieringsorgan här


Stötta restaurangerna
Restaurang och ursprungsmärkning

Allt fler konsumenter efterfrågar svenskt ursprung på restauranger. Från maj 2019 kan restauranger och restaurangkedjor använda märkningen Från Sverige för att tydliggöra råvarors och rätters ursprung. Märket Kött från Sverige har sedan tidigare gjort det möjligt för restauranger att visa att kött och chark är svenskt. Mer om att använda ursprungsmärkning på restaurang.


Regler och avtal för ursprungsmärkningen Från Sverige

Här har vi samlat de formella dokument du behöver kring regler, kriterier, avtal, uppföljning och kontroll så att du kan ladda ned och skriva ut dem. Uppdaterade: 2024 17 04.
Mer information

Om Svenskmärkning