från sverige

”Uppfödning, odling, förädling och packning har skett i Sverige. I varor som korv, bröd, ost och yoghurt, är kött, ägg, mjölk, fågel, fisk och skaldjur alltid 100% svenskt, och minst 75% av ingredienserna är Från Sverige.”

Regler och avtal

För att ditt företags produkter ska blir godkända för ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige, behöver de uppfylla märkningens regler och kriterier. På den här sidan har vi samlat alla formella dokument du behöver kring regler, kriterier, avtal, uppföljning och kontroll så att du kan ladda ned dem och skriva ut dem.

Regelhandboken

Regelhandboken innehåller regler och kriterier som vänder sig till företag som tillverkar, hanterar, märker och eller marknadsför produkter med ursprungsmärkningen Från Sverige.
Regelhandboken består av tre övergripande delar

  • Kriterier & Definitioner
  • Kontroll & Uppföljning
  • Bilagor

Ladda ned regelhandboken och bilagorna och läs dem innan du ansöker.
Det finns också ett sammanfattande informationsblad till din hjälp.

Vägledning till regler

I Vägledning till Regler hittar du stöd i hur reglerna ska tolkas och annan information som du behöver inför ansökan. Ladda ned och läs innan du ansöker.

Avtal

Skriv ut avtalet, läs det noga och fyll i era företagsuppgifter. När avtalet är underskrivet skickar du det antingen med post till oss eller skannar in alla sidor och mejlar det. Vi skickar efter godkännande tillbaka ett påskrivet avtal till er kontaktperson.
Posta till: Svenskmärkning AB, Franzéngatan 6, 105 33 Stockholm
Mejla till: [email protected]

Vad kostar det att märka?

  • Kontrollavgift: Alla anslutna företag betalar en årlig kontrollavgift på 3.000 kr.
  • Licensavgift: För företag med en total omsättning över 25 miljoner utgår en licensavgift om 0,08% av värdet på nettoomsättningen av märkta produkter. Omsätter ditt företag under 25 miljoner betalar ni alltså endast kontrollavgiften.

Stickprovsrevisioner och uppföljning

Stickprovsrevisioner görs av fristående certifieringsorgan hos de företag som använder märket och företagets underleverantörer. Det är varumärkesägaren som ska säkerställa att certifieringsorganen får tillträde till den egna och underleverantörernas verksamhet och anläggningar, för att kunna verifiera att regelverket följs. En underleverantör behöver alltså inte själv vara ansluten till märkningen. Det anslutna företaget ska även göra en årlig internrevision samt säkerställa att internrevision görs hos underleverantörer. Mer om detta kan du läsa i Regelhandboken och i checklistorna, där de frågor som ställs vid en revision.
Läs mer om stickprovsrevision och intervjuer med företag och certifieringsorgan här