från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Regler och avtal

För att ditt företags produkter ska blir godkända för ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige, behöver de uppfylla märkningens regler och kriterier. På den här sidan har vi samlat alla formella dokument du behöver kring regler, kriterier, avtal, uppföljning och kontroll så att du kan ladda ned dem och skriva ut dem.

Regelhandboken

Regelhandboken innehåller regler och kriterier som vänder sig till företag som tillverkar, hanterar, märker och eller marknadsför produkter med ursprungsmärkningen Från Sverige.
Regelhandboken består av tre övergripande delar

  • Kriterier & Definitioner
  • Kontroll & Uppföljning
  • Bilagor

Ladda ned regelhandboken och bilagorna och läs dem innan du ansöker.
Det finns också ett sammanfattande informationsblad till din hjälp.

Vägledning till regler

I Vägledning till Regler hittar du stöd i hur reglerna ska tolkas och annan information som du behöver inför ansökan. Ladda ned och läs innan du ansöker.

Avtal

Skriv ut avtalet, läs det noga och fyll i era företagsuppgifter. När avtalet är underskrivet skickar du det antingen med post till oss eller skannar in alla sidor och mejlar det. Vi skickar efter godkännande tillbaka ett påskrivet avtal till er kontaktperson.
Posta till: Svenskmärkning AB, Franzéngatan 6, 105 33 Stockholm.
Mejla till: [email protected]

Vad kostar det att märka?

Kontrollavgift: Alla anslutna företag betalar en årlig kontrollavgift på 3.000 kr. Omsätter ditt företag under 25 miljoner betalar ni endast kontrollavgift.

Licensavgift: För företag med en total omsättning över 25 miljoner utgår en licensavgift av värdet på nettoomsättningen av märkta produkter.
Från Sverige-märkningens starka utveckling gör att Svenskmärkning den 1 juli 2020 sänker licensavgiften till 0,065% från 0,07% . Tidigare har licensavgiften sänkts till 0,07% den 1 juli 2018 från 0,08% som var aktuell vid lanseringen den 20 april 2016 .

Stickprovsrevisioner och uppföljning

Stickprovsrevisioner görs av fristående certifieringsorgan hos de företag som använder märket och företagets underleverantörer. Det är varumärkesägaren som ska säkerställa att certifieringsorganen får tillträde till den egna och underleverantörernas verksamhet och anläggningar, för att kunna verifiera att regelverket följs. En underleverantör behöver alltså inte själv vara ansluten till märkningen. Det anslutna företaget ska även göra en årlig internrevision samt säkerställa att internrevision görs hos underleverantörer. Mer om detta kan du läsa i Regelhandboken och i checklistorna, där de frågor som ställs vid en revision.
Läs mer om stickprovsrevision och intervjuer med företag och certifieringsorgan här


Restaurang och ursprungsmärkning

Allt fler konsumenter efterfrågar svenskt ursprung på restauranger. Från maj 2019 kan restauranger och restaurangkedjor använda märkningen Från Sverige för att tydliggöra råvarors och rätters ursprung. Märket Kött från Sverige har sedan tidigare gjort det möjligt för restauranger att visa att kött och chark är svenskt. Mer om att använda ursprungsmärkning på restaurang.


Mer information

De huvudsakliga förändringarna i regelverket 2020 kan du läsa om här