från sverige

Så fungerar märkningen för restauranger

Allt fler konsumenter efterfrågar svenskt ursprung när de äter på restaurang. Sedan tidigare har märket Kött från Sverige gjort det möjligt för restauranger att visa att deras kött och chark är svenskt. Nu finns möjlighet för restauranger att använda märkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige för att tydliggöra ursprunget på enskilda råvaror och rätter.

Restaurangen kan ursprungsmärka olika livsmedel som serveras – exempelvis kokta ägg på frukostbuffén, svenska tomater, gurkor, svensk mjölk och yoghurt. Även ursprungsmärkningen Kött från Sverige kan användas för att informera gästerna att restaurangen serverar svenskt kött och svenska charkuterier. Märkningen ska vara tydligt kopplat till den råvara eller rätt som lever upp till kriterierna för märkningen

Ansökan om att bli märkesanvändare

Restauranger som vill använda ursprungsmärkningen Från Sverige ska skriva avtal med Svenskmärkning och skicka in en ansökan om att bli märkesanvändare. Länk till information om hur man gör för att ansöka finns längre ned på sidan.

Vad gäller för restauranger när det gäller Kött från Sverige?

Om restaurangen enbart serverar svenskt kött och chark kan Kött från Sverige användas i den generella marknadsföringen. För att få använda märket Kött från Sverige på restaurang ska ett antal kriterier uppfyllas:

1. Svenskt kött

Kött och chark som serveras på restaurangen ska komma från djur som är födda, uppfödda och slaktade i Sverige. Produkten ska också ha förädlats och förpackats i Sverige.

2. Certifiering

Anläggningar som tillverkar märkta produkter ska vara certifierad enligt ett kvalitetssystem som omfattar spårbarhet och livsmedelssäkerhet, exempelvis IP livsmedel och restaurangverksamhet. Certifiering innebär att företaget har rutiner och följer upp sina system regelbundet för god kontroll över spårbarhet och de produkter de köper in och serverar. Mer information om IP livsmedel och restaurangverksamhet och hur man certifierar sig finns på Sigill kvalitetssystem.

Är du intresserad av att veta mer om att använda ursprungsmärkningen Från Sverige?

Kontakta Ulrika Norvell, kvalitetsansvarig. Telefon 070-942 35 71 eller [email protected]


Mer information

Innan du ansöker – så gör du

Tre restauranger som märker: Mando Steakhouse  
MAX Burgers  Sånga Säby

Martin & Servera och Menigo använder Från Sverige-märkningen.

Företag som ursprungsmärker – hela listan

Svenskt i offentliga måltider — märket som verifikat

Nu erbjuds restauranger att använda ursprungsmärkningen Från Sverige – läs pressmeddelandet här (2019 05 21)


Stötta restaurangerna