från sverige

Så fungerar märkningen för restauranger

Intresset för matens ursprung är mer aktuellt än någonsin. För att på ett tydligt sätt informera gäster om matens ursprung finns möjlighet för restauranger och serveringar att använda den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige. Genom att använda märkningen kan restauranger visa transparens om råvarornas svenska ursprung för gästerna.

Restaurangen kan ursprungsmärka olika livsmedel som serveras – exempelvis kokta ägg på frukostbuffén, svenska tomater, gurkor, svensk mjölk och yoghurt. Även ursprungsmärkningen Kött från Sverige kan användas för att informera gästerna att restaurangen serverar svenskt kött och svenska charkuterier.

Märket betyder att:

  • Alla djur är födda och uppfödda i Sverige
  • Odling har skett i Sverige
  • All förädling och packning har gjorts i Sverige
  • Kött, mjölk, ägg, fågel, fisk och skaldjur är alltid utan undantag 100% svenskt, även i en produkt med flera ingredienser, som en korv eller fruktyoghurt
  • För produkter som består av fler än en ingrediens gäller speciella regler, minst 75% är svenskt. Müsli, leverpastej, korv, fruktyoghurt eller en bulle med kanel är några exempel.

Vad krävs för att få använda märkningen?

Avtal – Restaurangen eller restaurangkedjan ska teckna avtal med Svenskmärkning.

Ansökan – En ansökan skickas in via frånsverige.se. Där registreras produkterna för godkännande innan märkning. Länk till information om hur du gör för att ansöka finns längre ned på sidan.

Godkända produkter – Produkter som märks ska leva upp till kriterierna för märkningen, se regelverket.

Certifiering – Restaurangen ska leva upp till kraven på certifiering som framgår i regelverket. För anläggningar i förädlingsledet innebär det att vara ansluten till en certifiering som omfattar livsmedelsäkerhet exempelvis IP livsmedel eller Svensk Butiksstandard.

Certifiering innebär att restaurangen har rutiner och följer upp sina system för god kontroll över spårbarhet och de produkter de köper in och serverar. Detta kontrolleras regelbundet av en oberoende part. Mer information om IP livsmedel och restaurangverksamhet och hur man certifierar sig finns på Sigill kvalitetssystem. Företag utan egen tillverkning eller packning kan undantas från kravet på certifiering av den egna verksamheten i överenskommelse med Svenskmärkning.

Hur får märkningen användas?

Enskilda råvaror & rätter – Märket får användas för enskilda råvaror exempelvis ägg på en frukostbuffé eller hela rätter som lever upp till märkets kriterier, exempelvis pannkakor med grädde & sylt.

Kött från Sverige i den generella kommunikationen – Om restaurangen enbart serverar svenskt kött och svenska charkuterier som når upp till märkets kriterier får Kött från Sverige användas generellt i kommunikationen, exempelvis på hemsida, menyer och i reklam. Om importerat kött också serveras får inte Kött från Sverige användas i generell kommunikation. Kött från Sverige får då endast användas i samband med de rätter som innehåller svenskt kött och lever upp till märkets kriterier.

Hur fungerar kontrollen?

Internrevision – Internrevision ska genomföras årligen enligt bilaga 1.

Stickprovsrevision – Dessutom görs en årlig stickprovsrevision av fristående revisorer på uppdrag av Svenskmärkning.

Vad kostar det?

Restauranger och serveringar betalar en årlig fast licensavgift baserat på verksamhetens omsättning av mat och dryck.

Är du intresserad av att veta mer om att använda ursprungsmärkningen Från Sverige?

Kontakta Ulrika Norvell, kvalitetsansvarig. Telefon 070-942 35 71 eller [email protected]


Mer information

Innan du ansöker – så gör du

Restauranger som märker: Mando Steakhouse, 
MAX Burgers

Martin & Servera och Menigo använder Från Sverige-märkningen.

Företag som ursprungsmärker – hela listan

Svenskt i offentliga måltider — märket som verifikat

Nu erbjuds restauranger att använda ursprungsmärkningen Från Sverige – läs pressmeddelandet här (2019 05 21)


Stötta restaurangerna