från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Svenska mervärden

Att välja svenskproducerad mat för den goda smakens skull är gott nog. Men det finns många fler anledningar till att välja svenskt. Här kan du ta del av mervärden som finns inom svensk livsmedelsproduktion. Titta efter märket Från Sverige nästa gång du handlar så kan du vara säker på att varan är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige.

God djuromsorg och låg antibiotikaanvändning

Sveriges bönder har en lång tradition av god djuromsorg och djurvälfärd som ger friska djur, låg antibiotikaanvändning och främjande av biologisk mångfald.

Svenska bönder jobbar förebyggande för djurskydd, smittskydd och god djurhälsa och vi har en av världens strängaste djurskyddslagstiftning där djuren får behålla sitt naturliga beteende. Sverige har friska djur och friska djur behöver inte antibiotika – Sverige har EU:s lägsta användning av antibiotika i djurhållningen.

Sveriges bönder använder, för trettonde året i rad, minst antibiotika i djurhållningen av alla EU-länder. Det visas i Europeiska läkemedelsmyndighetens årliga rapport om antibiotikaanvändning.

Jämfört med de minimikrav som EU ställer i gemensamma djurskyddsregler för nötkreatur, får, grisar, kyckling och ägg är svenska krav mer långtgående. Exempelvis ska mjölkkor och får gå på bete eller på annat sätt vistas ute sommartid, grisarna har knorr på svansen eftersom svanskupering är förbjudet och kycklingar och värphöns får behålla sin näbb intakt, för att nämna några exempel.

De betande djuren ger oss ett öppet landskap. Utan dem får Sverige inga vackra hagar och ängar med biologisk mångfald.

Gynnsamma odlingsförhållanden

Sverige har gynnsamma odlingsförhållanden. Den svenska vegetabilieproduktionen inkluderas grödor, grönsaker, frukt och bär som växter på åkermark, på friland samt i växthus. Klimatpåverkan från den svenska växthusodlingen har sjunkit med åren, till följd av att vi använder en växande andel förnybar energi.

Tack vare kalla vintrar har vi ett lågt tryck från skadegörare. Vi har strikta regler för växtskyddsmedel, och det är förbjudet med efterbehandling efter skörd. Det är ett mervärde för människor som arbetar med odlingen, för konsumenter som ska äta de odlade produkterna och för miljön. Sverige är ett av de länder som använder lägst mängd växtskyddsmedel per odlingsyta.

Grönsaker, frukter och bär mår bra av att inte resa för långt innan de når affären, eftersom de utvecklar både smak och kan få ett högre näringsvärde när de får mogna länge på sin planta. Kort avstånd mellan producent och konsument bidrar till kortare transporter och möjliggör skörd i ett senare mognadsstadium.

Trygg och säker mat

I Sverige har vi en mycket hög livsmedelssäkerhet där både producenter och myndigheter utför kontroller och uppföljningar av livsmedelsproduktionen. Du ska kunna känna dig trygg att maten är säker när du handlar till din familj.

Bidrar till arbetstillfällen

Ungefär 70 procent av de råvaror som produceras i svenskt jordbruk vidareförädlas av svenska livsmedelsföretag, vilket gör att livsmedelsproduktionen har stor betydelse för sysselsättningen i Sverige.

Svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri finns över hela vårt avlånga land, från söder till norr. Omkring 166 000 personer är sysselsatta med jordbruket i Sverige. Livsmedelsindustrin är Sveriges tredje största industrigren och finns i hela landet. Industrin sysselsätter idag ca 55 000 personer, men antalet som är beroende av den svenska livsmedelsproduktionen är mycket högre. Genom att välja svenska livsmedel vet du att produktionen har skett under goda arbetsförhållanden som lever upp till svensk lagstiftning.

Sveriges försörjningsförmåga

Att vi har en egen produktion av mat inom Sverige är ett viktigt mervärde. Svensk marknadsandel visar vår försörjningsförmåga, alltså hur står andel av vår efterfrågan som kan tillgodoses av svensk produktion av ett livsmedel.

Som du kan se i illustrationen nedan varierar marknadsandelen kraftigt mellan olika livsmedel. Viktigt att poängtera är dock att oavsett hur hög marknadsandelen är för själva livsmedlet, så är produktionen ofta beroende av importerade insatsmedel, som exempelvis drivmedel, som behövs för att producera livsmedlet.

Svensk marknadsandel 2022 (pilar jmf 2021) Källa: Jordbruksverket

Om fler väljer svenska råvaror och livsmedel skulle det bidra till stärkt konkurrenskraft för svenska jordbruksföretag, en högre svensk marknadsandel och en mer hållbar konsumtion. En hög svensk marknadsandel är positivt för vår förmåga att försörja befolkningen med mat i såväl stabila tider som i kris.


Från Sverige gör det enkelt att välja svenskt

De svenska livsmedlens mervärden är många, både för oss som äter den och för de som producerar den. En vara med ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige eller Mjölk från Sverige är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. Idag finns det cirka 12 000 produkter som är godkända för märkningen. När du väljer dem väljer du goda, prisvärda, säkra och trygga livsmedel som är laddade med svenska mervärden – det är värt varenda krona!


Fakta och källor

Jordbruksverket – mervärden hos svensk mat

Antibiotika – Sverige lägst inom EU för tolfte året

Svensk marknadsandel

Livsmedelsföretagen – Sveriges tredje största industri


Mer information

Trygg och säker mat, producerad under goda förutsättningar

Företag som märker med Från Sverige

Om Från Sverige

Ursprungsmärkningen Från Sverige används på alla typer av svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter. Läs mer


Ursprungsmärkningen Kött från Sverige används på svenskproducerat kött och charkuterier. Läs mer


Ursprungsmärkningen Mjölk från Sverige används på mejerivaror. Även märket Från Sverige kan användas på mejerier. Märkena har samma regler. Läs mer


Mer information

Är du nyfiken på vilka företag som idag använder märket? Här är hela listan