från sverige

Välkommen att ansöka om Kött från Sverige

Märket Kött från Sverige är sedan den 1 januari 2017 den frivilliga ursprungsmärkningen för svenskproducerat kött och charkuterier.

Om märkningen Kött från Sverige

Framgångarna för det tidigare märket Svenskt kött inspirerade livsmedelsbranschen till att bredda den svenska ursprungsmärkningen för att hjälpa konsumenter att göra medvetna val i butiken. Märkningarna Från Sverige och Kött från Sverige har samma kriterier. Kött från Sverige används på kött och charkuterier från nöt, gris, får, lamm, get, häst, ren och vilda däggdjur som producerats i Sverige. Från Sverige används på fågel, fisk, skaldjur, grönsaker, frukt och övriga råvaror, livsmedel och växter.

Kriterierna för Kött från Sverige

En produkt märkt med Kött från Sverige ska uppfylla följande:

•    Produkten ska innehålla 100% svenskt kött.
•    Djuren ska vara födda, uppfödda och slaktade i Sverige.
•    Odling ska ske i Sverige.
•    All packning och förädling ska ske i Sverige.
•    I en sammansatt produkt, exempelvis korv, ska minst 75% av innehållet vara svenskt och samtliga animaliska råvaror – som exempelvis kött, ägg, mjölk, fågel – ska vara 100% svenska (vatten räknas inte in).

Detta gäller för märkning av kött och charkuterier

Helt och bearbetat kött
Helt och bearbetat kött av nöt, gris, får, lamm, get, häst, ren och vilda däggdjur ska uppfylla kriterierna. Det betyder att djuren ska vara födda, uppfödda och slaktade i Sverige, och att all förädling och packning ska ske här.

Charkuterier och sammansatta produkter
Charkuterier och sammansatta produkter ska uppfylla kriterierna. I korv, leverpastej och andra sammansatta produkter ska köttet vara 100% svenskt. Kött-, ägg-, fisk-, skaldjurs-, fågel- och mjölkråvara ska vara 100% svensk och av den totala andelen råvaror, i exempelvis korv, ska innehållet vara minst 75% svenskt. All förädling och packning av produkten ska ske i Sverige.

Färdigrätter
Färdigrätter som innehåller nöt, gris, får, lamm, get, häst, ren och vilda däggdjur märks med märket Från Sverige, som har samma kriterier som Kött från Sverige. Även kycklingprodukter märks med Från Sverige.

Märket Svenskt kött blev märket Kött från Sverige

Den 31 december 2016 upphörde märket Svenskt kött, för att övergå till ursprungsmärkningen Kött från Sverige.


Export

Kontakta oss om du vill märka produkter som ska gå på export.


Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor eller vill få hjälp med ansökningsprocessen är du välkommen att ringa Ulrika Norvell, kvalitetsansvarig, på 070-942 35 71 eller mejla på [email protected]


Se filmen om Kött från Sverige

 


 

Mer information

Mer om sammansatta produkter
Läs detta innan du ansöker
Mer om regler och avtal
Vanliga frågor & svar
Direkt till ansökan

#SvensktKött får du mer kunskap och inspiration kring kött, charkuterier och information om nyttan av svensk djuruppfödning.


Friska djur behöver inte antibiotika

Sverige har en lång tradition av förebyggande hälsoarbete för djur och har lägst användning av antibiotika inom EU. Läs mer


Kött från Sverige var stolt huvudsponsor 2017 för  Sveriges mästerkock