från sverige

Kontroll av märkningen

Företag som producerar, packar eller tillverkar de ursprungsmärkta produkterna är certifierade. För att kontrollera att märkningens kriterier efterlevs gör vi stickprovsrevisioner, som utförs av fristående certifieringsorgan på uppdrag av Svenskmärkning AB.

Det är viktigt med revisioner av flera skäl. Som konsumenten ska du kunna känna förtroende och lita på att märkningen står för det den lovar. Som företag som märker sina produkter är det också en trygghet att veta att märkningen hanteras korrekt av andra företag.


Detta gäller för stickprovsrevisioner

Stickprovsrevisioner görs av fristående certifieringsorgan hos de företag som använder märket och företagets eventuella legoproducenter. Det är varumärkesägaren som ska säkerställa att certifieringsorganen får tillträde till den egna och legoproducenternas verksamhet och anläggningar, för att kunna verifiera att regelverket följs. En legoproducent behöver alltså inte själv vara ansluten till märkningen. Det anslutna företaget ska även göra en årlig internrevision samt säkerställa att internrevision görs hos legoproducenter.

Om en avvikelse upptäcks, exempelvis en felmärkning av en produkt, kontaktas Svenskmärkning AB som direkt kontaktar företaget. Avvikelsen åtgärdas omgående och systemen ses över för att undvika att det sker igen.


Vad tycker företagen om stickprovsrevisionerna?

Läs intervjuerna med Sydgrönt i Helsingborg och charkföretaget Jojjen i Västervik.  Intervjuerna ser i spalten intill och på sidan Nyheter för företag


 

”Revisioner håller systemen fräscha”

– Det är positivt med regelbundna kontroller. Det gör att vi håller våra system fräscha. Det säger Philip Hirschman på charkföretaget Jojjen. Läs mer


”Viktigt med en tredjepartskontroll”

– Det är viktigt att det finns en oberoende kontroll. Det ger den nödvändiga tryggheten och seriositeten som krävs, menar Anette Ekstrand på Sydgrönt. Läs mer