från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Kontroll av märkningen

Företag som producerar, packar eller tillverkar de ursprungsmärkta produkterna är certifierade. För att kontrollera att märkningens kriterier efterlevs gör Svenskmärkning stickprovsrevisioner hos de företag som använder märkningen på sina produkter. Stickprovsrevisionerna utförs av fristående certifieringsorgan på uppdrag av Svenskmärkning AB.

Det är viktigt med revisioner av flera skäl. Som konsument ska du kunna känna förtroende och lita på att märkningen står för det den lovar. Under revisionen går en revisor igenom företagens rutiner och hantering av märkta produkter och kontrollerar så att märkningen hanteras korrekt.


Detta gäller för stickprovsrevisioner

Stickprovsrevisioner görs av fristående certifieringsorgan hos de företag som använder märket och hos företagets eventuella legoproducenter. Ca 40% av företagen revideras varje år av en extern revisor. Vid revisionen kontrolleras bland annat spårbarhet och särhållning av märkta produkter. Företagen ska dessutom varje år göra en internrevision, där de själva går igenom sin verksamhet och sina rutiner. Resultatet av denna internrevision redovisas för revisorn vid stickprovsrevisionen.

Om en avvikelse skulle upptäckas, exempelvis en felmärkning av en produkt, kontaktas Svenskmärkning AB som direkt kontaktar företaget. Avvikelsen åtgärdas omgående och systemen ses över för att undvika att det sker igen.


Vad tycker företagen om revisionerna?

Läs intervjuerna med Våffelbagaren i Kristianstad, restaurang Mando Steakhouse och Atria Sweden.

Våffelbagaren: ”Välkommet tillfälle att utvecklas”

Våffelbagaren i Kristianstad är Skandinaviens största och modernaste tillverkare av bakade glassrån. Johnny Håkansson, kvalitet- och HR-chef, ser alltid revisionerna som ett välkommet tillfälle att utvecklas ytterligare. Läs mer

Restaurang Mando: ”Skapar ordning och reda”

Mando Steakhouse i Malmö är den första à la carte-restaurangen i Sverige som får använda Kött Från Sverige-märkningen. Johan Ryd, köksmästare och delägare, tycker att det är bra att det ställs höga krav för att få använda Kött från Sverige-märkningen. Läs mer

Atria: ”Kunskapsspridning åt båda håll”

Atria Sweden är ett av norra Europas ledande matföretag med välkända varumärken som Lönneberga, Lithells, Ridderheims och Sibylla. Företaget har ett 80-tal produkter som är Från Sverige- och Kött från Sverige-märkta. Möt Maria Skoglund som jobbar med märknings- och lagstiftningsfrågor på Atria. Läs mer


 

Revision i fokus

Våffelbagaren i Kristianstad

Våffelbagaren: ”Välkommet tillfälle att utvecklas” Läs mer


Restaurang Mando Steakhouse

Restaurang Mando: ”Skapar ordning och reda” Läs mer


Atria Sweden

Atria: ”Kunskapsspridning åt båda håll” Läs mer