från sverige

”Uppfödning, odling, förädling och packning har skett i Sverige. I varor som korv, bröd, ost och yoghurt, är kött, ägg, mjölk, fågel, fisk och skaldjur alltid 100% svenskt, och minst 75% av ingredienserna är Från Sverige.”

Stickprovsrevisioner och uppföljning

För att se till att ursprungsmärkningens kriterier efterlevs gör vi stickprovsrevisioner, som utförs av fristående certifieringsorgan på uppdrag av Svenskmärkning AB.

Det är viktigt med revisioner av flera skäl. Konsumenten ska kunna känna förtroende och lita på att märkningen står för det den lovar. Som märkesanvändare är det en trygghet att veta att märkningen hanteras korrekt av andra företag. Revisionen är också en hjälp att fånga upp eventuella egna avvikelser.

Detta gäller för stickprovsrevisioner

Stickprovsrevisioner görs av fristående certifieringsorgan hos de företag som använder märket och företagets eventuella legoproducenter. Det är varumärkesägaren som ska säkerställa att certifieringsorganen får tillträde till den egna och legoproducenternas verksamhet och anläggningar, för att kunna verifiera att regelverket följs. En legoproducent behöver alltså inte själv vara ansluten till märkningen. Det anslutna företaget ska även göra en årlig internrevision samt säkerställa att internrevision görs hos legoproducenter.

Mer om detta och frågorna som ställs vid en revision kan du läsa i Regelhandboken och checklistorna


Checklistor – vilken gäller för ditt företag?

Det finns tre olika checklistor. Du använder den som gäller för er produktion.

Checklista 1
Märkesanvändare utan egen hantering av produkter med Från Sverige / Kött från Sverige / Mjölk från Sverige.

Checklista 2
Märkesanvändare med egen tillverkning och hantering av produkter med Från Sverige / Kött från Sverige / Mjölk från Sverige och/eller anläggning med legotillverkning.

Checklista 3
Marknadsföring av Märket i kedjeanslutna Fast Food-restauranger.

Ladda ned checklistan
Checklistan finns under Regler och avtal. Följ punkterna i checklistan och gör en internrevision.


Så förbereder du dig för en revision

Alla företag som är anslutna till märkningen kommer någon gång få besök av en revisor, och revision kommer också göras hos eventuella legoproducenter. När det är dags kontaktar en revisor er för att boka en tid. Förbered dig så här:

  • Läs igenom reglerna och kontrollera att era uppgifter i portalen är aktuella och korrekta.
  • Se till att ni har genomfört en internrevision (se bilaga 1). Internrevision ska göras årligen i er verksamhet. Även eventuella legoproducenter ska genomföra en internrevision.
  • Se också till att ni har leverantörsförsäkran för de svenska råvarorna tillgängliga. En leverantörsförsäkran ska innehålla uppgift om att råvarorna har svenskt ursprung och lever upp till kriterierna i kapitel 5. Här finns ett exempel och mall att ladda ned för hur en leverantörsförsäkran kan se ut.
  • Säkra att era eventuella legoproducenter förstår och följer regelverket och har dokumenten på plats, så att de också är väl förberedda på stickprovsrevision.

Vad tycker företagen och certifieringsorganen om stickprovsrevisionerna?

Läs intervjuerna med Sydgrönt i Helsingborg, charkföretaget Jojjen i Västervik och certifieringsorganet Kiwa. Intervjuerna ser i spalten intill och på sidan Nyheter för företag


Tre snabba frågor & svar om stickprovsrevision har du här

”Revisioner håller systemen fräscha”

– Det är positivt med regelbundna kontroller. Det gör att vi håller våra system fräscha. Det säger Philip Hirschman på charkföretaget Jojjen. Läs mer


”Enkelt att förbereda sig för en kontroll”

– Det är enkelt att förbereda sig. Reglernas tolkningar hittar du med ett knapptryck på ”Från Sveriges” hemsida, säger Roger Alm på certifieringsorganet Kiwa. Läs mer


”Viktigt med en tredjepartskontroll”

– Det är viktigt att det finns en oberoende kontroll. Det ger den nödvändiga tryggheten och seriositeten som krävs, menar Anette Ekstrand på Sydgrönt. Läs mer


Checklistor laddar du ned här. Vilken gäller för ditt företag?