från sverige

Märket Kött från Sverige

Märket Kött från Sverige är en frivillig ursprungsmärkning för svenskproducerat kött och charkuterier. Märket används både på helt kött och charkuterier, som korv med exempelvis nöt, gris, lamm, får, ren, älg, vildsvin och hjort, om varan uppfyller kriterierna.

Märkningens fem kriterier

  • Alla djur är födda och uppfödda i Sverige
  • Odling har skett i Sverige
  • All förädling och packning har gjorts i Sverige
  • Kött, mjölk, ägg, fågel, fisk och skaldjur är alltid utan undantag 100% svenskt, även i en produkt med flera ingredienser, som en korv eller fruktyoghurt.
  • För produkter som består av fler än en ingrediens gäller speciella regler, minst 75% är svenskt. Müsli, leverpastej, korv, fruktyoghurt eller en bulle med kanel är några exempel.

Helt och bearbetat kött

Helt och bearbetat kött av exempelvis nöt, gris, får, lamm, get, ren och vilda däggdjur som uppfyller kriterierna får märkas. Det betyder att djuren ska vara födda, uppfödda och slaktade i Sverige och att förädling och förpackning ska ha gjorts här.

Charkuterier och produkter med flera ingredienser

Charkuterier och produkter med flera ingredienser ska uppfylla kriterierna, det vill säga att djuren ska vara födda, uppfödda och slaktade i Sverige och all förädling och packning ska ha gjorts här.
I korv, leverpastej och andra sammansatta produkter är köttet alltid 100% svenskt. Även ägg, fisk, skaldjur, fågel och mjölk är alltid 100% svensk och av den totala andelen råvaror, i exempelvis korv, ska innehållet vara minst 75% svenskt. All förädling och förpackning av produkten ska ske i Sverige. Exempel på sammansatta varor


Kött från Sverige på restaurang

Fler och fler konsumenter efterfrågar svenskt ursprung när det går på restaurang. Här kan du se de restauranger som idag använder märkningen Kött från Sverige.


Kontroll av märkningen

De företag som producerar, hanterar, packar och eller tillverkar produkter som märks med ursprungsmärkningen, är certifierade enligt gällande kvalitetssystem. Företagen ansöker om att få använda märkningen och varje produkt registreras och godkänns innan den får bära märket.

För att se till att ursprungsmärkningens kriterier efterlevs gör stickprovsrevisioner hos de företag som använder märket och företagets eventuella legoproducenter. Revisionerna utförs av fristående certifieringsorgan på uppdrag av Svenskmärkning AB. Det är viktigt med revisioner av flera skäl. Som konsumenten ska du kunna känna förtroende och lita på att märkningen står för det den lovar. För de företag som märker sina produkter är det också en trygghet att veta att märkningen hanteras korrekt av andra företag.
Mer om kontroll av märket


Se filmen om Kött från Sverige


Friska djur behöver inte antibiotika

Sverige har en lång tradition av förebyggande hälsoarbete för djur och har lägst användning av antibiotika inom EU. Läs mer


”Revisioner håller systemen fräscha”

– Det är positivt med regelbundna kontroller. Det gör att vi håller våra system fräscha. Det säger Philip Hirschman på charkföretaget Jojjen. Läs mer