från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Om Från Sverige-märkningen på flera språk

För att det ska bli enkelt att ta del av vad den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige betyder och står för har vi översatt informationen om märkningen till flera språk. Broschyren "Titta efter märket när du handlar — Från Sverige" kan här laddas ned på engelska, tyska, arabiska och svenska som pdf. Broschyr för företag som privatpersoner.


In English

Från Sverige is the origin labelling for Swedish raw materials, foods, and plants.
Look for the Från Sverige-label when you are shopping.

When you choose ‘Från Sverige’ (From Sweden) labelled raw materials, food, and plants, you get products loaded with added Swedish value. In addition, you help contribute to strengthening Swedish food production and thus Sweden’s livelihood. Both small and large companies label their products with ‘Från Sverige’ (From Sweden), ‘Kött från Sverige’ (Meat from Sweden), and ‘Mjölk från Sverige’ (Milk from Sweden) – making it easy to choose Swedish-produced goods. The label means that the product is grown, born and raised, processed, packaged, and controlled in Sweden. For goods with several ingredients, there are special rules. Suppose it includes meat, dairy, eggs, poultry, fish, or seafood components. In that case, they are always Swedish – without exception – in a labelled product.
Look for the label when shopping, and thank you for making a conscious choice!

Format: A5, 12 pages. Last updated: October 2022

Download the brochure here

 


Deutsche Broschüre

Die Ursprungskennzeichnung für schwedische Rohwaren, Lebensmittel und Pflanzen. Achten Sie beim Eink auf auf das Label — Från Sverige.

Wenn Sie Rohwaren, Lebensmittel und Pflanzen mit dem Från-Sverige-Label wählen, erhalten Sie Produkte mit schwedischem Mehrwert. Darüber hinaus tragen Sie dazu bei, die schwedische Lebensmittelproduktion und damit Schwedens Versorgungskapazität zu stärken. Um den Einkauf von in Schweden produzierten Waren zu vereinfachen, kennzeichnen sowohl große als auch kleine Unternehmen ihre Waren mit Från Sverige (Aus Schweden), Kött från Sverige (Fleisch aus Schweden) und Mjölk från Sverige (Milch aus Schweden). Das Label besagt, dass die Ware in Schweden angebaut bzw. die Tiere in Schweden geboren und aufgezogen, verarbeitet, verpackt und kontrolliert wurden. Für Waren mit mehreren Zutaten gelten besondere Regeln. Sind als Rohwaren Fleisch, Milchprodukte, Eier, Geflügel, Fisch oder Meeresfrüchte enthalten, so stammen diese in einem Produkt, das die Kennzeichnung trägt, stets ohne Ausnahme aus Schweden. Achten Sie beim Einkauf auf das Label. Vielen Dank, dass Sie eine bewusste Wahl treffen!

Format: A5, 12 Seiten. Letzte Aktualisierung: Oktober 2022


Arabiska / earabiun

bitaqat almansha alsiwidiat lilmawadi alkham walmawadi alghidhayiyat walnabatati. abhath ean mulsaq From Sweden eind altasuqi.

altansiqu: A5, 12 safhatun. akhar tahditha: ’uktubar 2022


Svenska

Ursprungsmärkningen för svenska råvaror, livsmedel och växter.
Titta efter Från Sverige-märket när du handlar.

När du väljer Från Sverige-märkta råvaror, livsmedel och växter får du produkter laddade med svenska mervärden. Dessutom bidrar du till att stärka den svenska livsmedelsproduktionen och därmed Sveriges försörjningsförmåga. För att göra det enkelt att välja svenskproducerade varor, ursprungsmärker både små och stora företag sina varor med Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige. Märket betyder att varan är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. För varor med flera ingredienser finns speciella regler. Ingår det råvaror av kött, mejeri, ägg, fågel, fisk eller skaldjur så är de alltid utan undantag svenska i en märkt produkt. Titta efter märket när du handlar och tack för att du gör ett medvetet val!

Format: A5, 12 sidor. Uppdaterad senast: September 2022.
Kan beställas tryckt på svenska kostnadsfritt, men exp. avgift och porto/frakt tillkommer.