från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Tyska. Achten Sie beim Eink auf auf das Label — informationsbroschüre Från Sverige.

Broschüre über Från Sverige / From Sweden – die Ursprungskennzeichnung für schwedische Rohwaren, Lebensmittel und Pflanzen.

Die Kennzeichnungen Från Sverige (Aus Schweden), Kött från Sverige (Fleisch aus Schweden) und Mjölk från Sverige (Milch aus Schweden) machen es einfacher, Rohwaren, Lebensmittel und Pflanzen zu finden, die aus Schweden stammen.

Format: A5, 12 Seiten

Letzte Aktualisierung: Oktober 2022