från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Om Svenskmärkning AB

När ditt företag vill använda den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige eller Mjölk från Sverige är det Svenskmärkning du ansöker hos och skriver avtal med.

Märket Från Sverige ägs av Svenskmärkning, som också utvecklar, förvaltar och kontrollerar användningen. Vi svarar även för kommunikationen och marknadsföringen av märket.

Företag som vill märka sina produkter med Från Sverige ansöker om licens hos Svenskmärkning AB. Det gör även företag som vill märka kött och charkuterier med märket Kött från Sverige och Mjölk från Sverige. Läs mer om vad du ska tänka på innan du ansöker, eller gå direkt till ansökan

Information, regler och inspiration

Vår hemsida frånsverige.se innehåller information kring märket, kriterier, regler och de företag och produkter som använder märkningen. Via företagssidan ansöker du och loggar in på portalen, som är ditt arbetsverktyg när du är märkesanvändare. Vi vill även ge dig användbar kunskap och glad inspiration som får dig att uppskatta och välja allt mer svenskproducerat nu och i framtiden!


Svenskmärknings styrelse

I Svenskmärkning ABs styrelse representeras ägarna LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel av vardera tre ledamöter. Svensk Dagligvaruhandel har ett roterande system mellan livsmedelskedjorna och styrelsens ordförande byts enligt schema mellan ägarna vart 3 år.

Styrelsens sammansättning 2021

LRF (Lantbrukarnas Riksförbund)

Livsmedelsföretagen (LI)

Svensk Dagligvaruhandel

Suppleanter

För Svensk Dagligvaruhandel: Åsa WickholmCoop (nyval)
För Livsmedelsföretagen (LI): Jimmy Sandell
För LRF: Eva AnfloLRF, nyval


Våra ägare

Svenskmärkning AB, som står bakom den frivilliga ursprungsmärkning Från Sverige, ägs gemensamt av LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel. Ägarna representeras av vardera tre styrelseledamöter, handeln har ett roterande system mellan livsmedelskedjorna och styrelsens ordförande byts enligt schema mellan ägarna vart 3 år.
Läs mer om Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och LRF i högerspalten.

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

Lantbrukarnas Riksförbund är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation.
Läs mer


Livsmedelsföretagen

Livsmedelsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för livsmedelsföretagen i Sverige.
Läs mer


Svensk Dagligvaruhandel

Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen för dagligvaruhandeln i Sverige.
Läs mer