från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Om Svenskmärkning

Svenskmärkning står bakom den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, som gör det enkelt att välja svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter. I märkningen ingår de tre märkena Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige.

Ursprungsmärkningen Från Sverige har en varumärkeskännedom på 87% (Demoskop 2022.)

Svenskmärkning AB står bakom den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige. Märkningen lanserades i april 2016 som ett gemensamt initiativ från LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel .

Syftet är att erbjuda en tydlig ursprungsmärkning som gör det enkelt för konsumenten att välja svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter och på så vis bidrar till produktion, tillväxt och marknadsutveckling. Märkningen är även till för att företag tydligt ska kunna visa att produkten är svenskproducerad och uppfyller ursprungsmärkningens kriterier.

Visionen är att Från Sverige-märkt är det självklara valet vid alla måltider och i alla miljöer.

Vem kan använda Från Sverige-märkningen?

220 företag är anslutna  som märkesanvändare och cirka 12 000 produkter är godkända för märkning i januari 2023. Företag som vill använda Från Sverige-märkningen ansöker och skriver avtal med Svenskmärkning AB. Varje produkt genomgår en godkännandeprocess av Svenskmärkning innan den får märkas. Företag kan ha både ursprungsmärkta produkter och produkter utan märkningen. Se listan på företag som märker här.

Tre märken — samma kriterier

De tre märkena Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige har samma kriterier. Från Sverige kan användas på alla godkända produkter, Kött från Sverige används på kött och charkuterier och på mejerivaror och ost används ofta märket Mjölk från Sverige, men det är även vanligt med Från Sverige.

Märkets kriterier är: Odlad eller född och uppfödd i Sverige. Produkten är även förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. För sammansatta produkter gäller speciella regler. I en märkt produkt är allt kött, ägg, mjölk, fisk, skaldjur och fågel alltid 100% svenskt.

Information, regler och inspiration

företagssidorna finns detaljerad information kring kriterier, regler och avtal. Där ansöker du om märkningen och loggar in i Portalen, som är ditt arbetsverktyg när du är märkesanvändare. Läs mer om vad du ska tänka på innan du ansöker, eller gå direkt till ansökan.


Svenskmärknings styrelse

I Svenskmärkning ABs styrelse representeras de tre ägarna LRF (Lantbrukarnas Riksförbund), Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel av vardera tre ledamöter. Svensk Dagligvaruhandel har ett roterande system mellan livsmedelskedjorna och styrelsens ordförande byts enligt schema mellan ägarna vart 3 år.

Styrelsens sammansättning 2024

Svensk Dagligvaruhandel

Karin Brynell, ordförande (nyval ordförande)
Kerstin Lindvall, ledamot (nyval)
Mathias Haake (omval)

LRF

Mikaela Johnsson, ledamot (nyval)
Torbjörn Lithell, ledamot (omval)
Ingrid Eilertz, ledamot (omval

Livsmedelsföretagen

Björn Hellman, ledamot (omval)
Anders Högberg, ledamot (omval)
Jonas Tunestål, ledamot (omval)

Suppleanter

Svensk Dagligvaruhandel: Sara Andersson, suppleant (nyval)
LRF: Beatrice Ramnerö, suppleant (omval)
Livsmedelsföretagen: Jimmy Sandell, suppleant (omval)

Ursprungsmärkning i Norden

Svenskmärkning har samarbete med sina motsvarigheter i Norge och Finland, som har liknande ursprungsmärkningar. Island är under hösten 2021 igång med att skapa en ursprungsmärkning.


Kunskap, information och inspiration

konsumentsidorna frånsverige.se fyller vi hela tiden på med nyheter, information, filmer, recept och inspiration. Vi hoppas ge dig som är intresserad av svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter användbar kunskap som får dig att välja svenskproducerat nu och i framtiden!


Följ oss i sociala medier och nyhetsbrev

Följ gärna Från Sverige i sociala medier: InstagramFacebookYouTubeLinkedIn.
Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev som kommer cirka 10 gånger per år.
Broschyrer och annat material hittar du här.

Svenskmärkning ABs tre ägare

Lantbrukarnas Riksförbund är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation. Läs mer


Livsmedelsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för livsmedelsföretagen i Sverige. Läs mer


Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen för dagligvaruhandeln i Sverige. Läs mer