från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRF:s omkring 140 000 medlemmar driver tillsammans nästan 70 000 företag och det gröna näringslivet står för lite mer än 4 procent av Sveriges BNP.

Utveckling av företag och företagare

LRF medverkar till utvecklingen av företag och företagare som baserar sin verksamhet på jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, så att den enskilda medlemmen kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och livskvalitet.

Få fler att välja mat från svenska bönder

LRF arbetar bland många frågor riktat med att få fler att välja mat från Sveriges bönder i butik och på restaurang. Det finns mängder av goda mervärden med svensk mat. Tack vare svenska bönders dagliga skötsel och omsorg om sina djur säkras en djuromsorg i världsklass. Sunda djurhållningssystem, förebyggande djurhälsovård och aktiv sjukdomsbekämpning ger friska djur, låg antibiotika-användning och säkra livsmedel.

Livsmedelsstrategin

I början av 2017 vann LRF en stor näringspolitisk seger då en nationell livsmedelsstrategi lades fram av regeringen. Målen för den nationella livsmedelsstrategi som regeringen presenterat tar sin utgångspunkt i viktiga områdena stärkt konkurrenskraft, ökad produktion, lönsamhet och ökad sysselsättning i nya och existerande företag.

Delägare i Svenskmärkning AB

LRF är en av tre delägare bakom Svenskmärkning AB.

Därför ursprungsmärkning!

Vårt engagemang för den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige utgår från den starka efterfrågan efter svenskproducerade livsmedel. Den tydliga märkningen kommer att underlättar för konsumenten att hitta rätt i handeln, vilket i sin tur bidrar till att öka efterfrågan på svensk råvara.

”En tydlig ursprungsmärkning är bra för konsumenterna, för våra svenska lantbrukare och för hela den svenska livsmedelsbranschen. Den gör det lättare att hitta svenska växter och svensk mat i livsmedelsbutikerna och på restaurang.”

Anna-Karin Hatt, vd och koncernchef LRF


Mer information

Läs mer på LRF

Tillbaka till Svenskmärkning