från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Tillbaka

Lär dig mer om Sveriges självförsörjningsgrad

Publicerad Aktuellt Företag Konsument

På senare år har intresset för Sveriges självförsörjningsgrad ökat. Här nedan kan du se hur stor del av den totala förbrukningen som produceras i Sverige och vilka matvaror vi importerar mest av. Du kan bidra till att säkra Sveriges försörjningsförmåga genom att välja svenska råvaror och livsmedel när du handlar. Titta efter märket Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige nästa gång du handlar.

Märket Från Sverige betyder att varan är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige.

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige?

Svensk marknadsandel 2021 Källa: Jordbruksverket 

Svensk marknadsandel visar hur stor del av den totala förbrukningen som produceras i Sverige och är ett av flera mått på den svenska produktionens konkurrenskraft. De andelar som vi redovisar visar utveckling över tid.

  • Under 2021 minskade den svenska marknadsandelen för nötkött och matfågel medan den fortsatte att öka för griskött.
  • Den svenska marknadsandelen för ägg minskade från 97,5 % till 88,6 % mellan 2020 och 2021.
  • Räknat i mjölkekvivalenter ökade den svenska marknadsandelen från 70 % till 73 % mellan 2020 och 2021.
  • Fortsatt hög marknadsandel för spannmål, andelen har under en längre tid varit mer än 100 %
  • Marknadsandelen för socker har varit förhållandevis stabil kring 100 % för de senare åren.
  • Stigande marknadsandel för matpotatis kan noteras under de senaste tio åren, detta beror dock på att konsumtionen minskat mer än vad produktionen har gjort.
  • Den svenska andelen av frukt och grönsaker varierar mycket mellan olika produkter och över året. Morötter har en fortsatt hög svensk marknadsandel på omkring 90 %.

Svensk marknadsandel

Sedan 2016 har Jordbruksverket sammanställt och presenterat uppgifter om svensk marknadsandel för kött, spannmål, mejeri, potatis, socker, frukt och grönt samt ägg. 

Jordbruksverket har valt att kalla detta mått svensk marknadsandel, eftersom det visar hur stor del av den totala förbrukningen (produktion plus import minus export) som produceras i Sverige. Andelen tar med andra ord hänsyn till handelsutvecklingen, men säger inget om hur stor exporten eller importen är. När den svenska marknadsandelen överstiger 100 procent visar det dock att handelsbalansen är positiv, medan handelsbalansen är negativ om den svenska marknadsandelen understiger 100 procent. 

Det bör noteras att denna beräkning har brister, bland annat kan inte beräkningarna göras på exakt samma sätt för alla produkter då sifferuppgifter saknas för vissa produkter. Här kan du läsa mer. 

Varför används inte begreppet självförsörjningsgrad?

I redovisningen använder Jordbruksverket inte begreppet självförsörjningsgrad utan av svensk marknadsandel. Traditionellt har självförsörjningsgrad varit ett centralt begrepp för att beskriva hur importberoende ett land är. Om ett lands importberoende ska mätas så är det inte enbart den direkta importen av livsmedel som ska beaktas, utan även den inhemska produktionens beroende av import av insatsvaror. 

Genom att använda begreppet svensk marknadsandel vill Jordbruksverket tydliggöra att det handlar om andelen svenska produkter av den totala förbrukningen, under de förutsättningar som råder på den svenska marknaden i dagsläget. 

Importandel för olika livsmedel


Importandel för olika livsmedel. Importandelen är beräknad på energi för olika livsmedel. Källa: LRF 

Den stadiga ökningen av importerad mat är främst inom kategorierna grönsaker, mejeri, kött och spannmålsprodukter. Maten inom dessa kategorier kan vi mycket väl kan producera i Sverige istället för att importera från andra länder.

Råvaror som är svårare att producera på grund av vårt klimat, exempelvis kaffe, bananer och andra mer exotiska produkter, står endast för 16 procent av de importerade matvarorna.


Tack för att du väljer svenskt!

När du väljer svenska råvaror, livsmedel och växter är du med och säkrar det svenska lantbruket och de svenska livsmedelsföretagen, och det gör oss mindre sårbara för omvärldens svängningar och förändringar. I den här artikeln har vi listat 5 tips som kan inspirera dig till att göra medvetna val. Här hittar du tipsen!

Titta efter ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige när du handlar mat och dryck i butiken till frukost, lunch och middag. Då vet du att varan du köper är odlad eller född och uppfödd i Sverige, och att den dessutom är förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige.


Mer information

Ta del av Jordbrukets rapport “Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige?” där du även kan se de andelarnas utveckling över tid.

Säkra maten – välj svenskt när du handlar!

Säkra maten: 5 tips om hur du kan bidra!

Importandelen 2021 – LRF

Det här betyder Från Sverige-märket

Trygg och säker mat, producerad under goda förutsättningar  

Företagen som märker med ursprungsmärkningen Från Sverige

Relaterade inlägg

Så tar du bäst tillvara på bären i sommar

Sommaren är bärens tid! Att ta tillvara på bär kan göras på många olika sätt beroende på vilka bär du har och vad du vill använda dem till. Här har vi sammanfattat några vanliga metoder.

Producenter Foto Johan Skoglöf Swedish Wine

Sveriges största manifestation för svenskt vin

Som startskott för satsningen The Swedish Wine Tasting samlades Sveriges vinproducenter och vinexperter i juni för den första stora provningen av svenska viner. I augusti ställs de tio bästa mot utländska viner.

3 enkla tips – så hjälper du bina och andra pollinerare

En tredjedel av den mat vi äter idag behöver pollineras av olika insekter som bin, humlor och fjärilar. Här har vi samlat 3 enkla tips på vad du kan göra för att hjälpa bina och andra pollinerare.