från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Tillbaka

Välj svenskt – du får viktiga mervärden på köpet

Publicerad Aktuellt Företag Konsument

Maten vi äter ska vara god och dessutom hållbart producerad. Argumenten för att välja svenska råvaror, livsmedel och växter är många. Här är några av de viktiga mervärden du får på köpet när du väljer en vara med ursprungsmärkningen Från Sverige.

Titta efter märket när du handlar.
På köpet får du:

#Öppnalandskap

En förutsättning för att Sverige ska kunna behålla öppna, vackra landskap och bevara natur- och kulturvärden, är att det finns bönder som brukar åkermarkerna och att vi har betande djur i hagarna. Förutom öppna landskap bidrar lantbruket till sysselsättning på landsbygden och till att nå miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”.

#Biologiskmångfald

Biologisk mångfald innebär stor artrikedom med olika organismer, växter, insekter och djur och är en förutsättning för ett fungerande ekosystem. Betande djur och ett levande lantbruk bidrar till att skapa förutsättningar för att bevara artrikedomen. Man brukar säga att det behövs ungefär en ko per hektar för att bevara biologisk mångfald. Sverige har cirka 450 000 hektar mark som kan utnyttjas för betande djur, men inte för annan matproduktion. Vi har goda förutsättningarna för att odla vallväxter som grovfoder till djuren, och vallodlingen hjälper till att binda luftens koldioxid och ökar markens mullhalt.

#Resursklokhet

I Sverige har vi gott om rent vatten och är ett av länderna inom EU med lägst belastning på grundvattnet; vi använder 5% varav jordbruket står för 3%.
Svenskodlad frukt och grönt bidrar till minskat svinn i livsmedelskedjan tack vare vårt kalla klimat. Korta avstånd mellan odling och konsumtion minskar belastningen på klimatet och förnybar energi sänker klimatpåverkan från den svenska växthusodlingen.
Kött från djur som också har producerat mjölk ger lägre klimatavtryck. I Sverige kommer en större del av nötköttet från mjölkkor. Regnvatten står för 98% av det vatten som behövs för att producera kött och betesdjuren utnyttjar marker som inte kan användas för annan matproduktion.

#Arbetstillfällen

Odling och djuruppfödning skapar arbeten på landsbygden och i senare led av värdekedjan. Ungefär 70 procent av det jordbruket producerar vidare förädlas av de svenska livsmedelsföretagen. Livsmedelsföretagen är Sveriges tredje största industrigren och de är en av Sverige geografiskt mest spridda industrier. Jordbruket sysselsätter cirka idag 177 000 personer och runt 56.000 personer arbetar i livsmedelsindustrin.
Genom att välja svenskproducerade varor vet du att produktionen har skett under goda arbetsförhållanden som lever upp till svensk lagstiftning.

#Friskadjur

Sverige har friska djur och friska djur behöver inte antibiotika – Sverige har EUs lägsta användning av antibiotika. Antibiotika får inte användas i förebyggande syfte, endast individuell behandling av sjuka djur efter ordination av veterinär är tillåten. Svenska bönder jobbar förebyggande för djurskydd, smittskydd och god djurhälsa och vi har världens strängaste djurskyddslagstiftning. Djuren får behålla sitt naturliga beteende. Grisarna får sysselsätta sig med halm eller torv, de har knorren kvar eftersom svanskupering inte förekommer och större utrymmen bidrar till friska djur. Får är flockdjur som hålls i par eller i grupp i lösdrift och precis som mjölkkorna betar de ute under sommaren. Djur får inte transporteras längre än 8 timmar enligt lag och de bedövas alltid innan slakt.

#Hållbarhet

Drygt 60% av den svenska matkonsumtionens klimatpåverkan sker genom livsmedel som produceras utomlands, att välja svenska livsmedel ger lägre klimatpåverkan. Utsläppen från svenskt nötkött är 25% lägre än medelproduktionen i EU och utsläppen i EU är cirka 60% lägre än den globala medelproduktionen. Svensk mjölkproduktion ger 44% lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med världssnittet. För svenskt griskött är utsläpp av växthusgaser lägre jämfört med genomsnittet i EU, läckage av kväve, fosfor och ammoniak är 38% lägre än genomsnittet i EU. Läckage av kväve och fosfor per hektar svensk åkermark är cirka hälften av medeltalet i övriga länder. Genom omfattande regler och frivilliga initiativ arbetar de svenska bönderna för att minska övergödningen.

#Tryggsäkermat

Sverige har gynnsamma odlingsförhållanden. Tack vare kalla vintrar har vi ett lågt tryck från skadegörare. Vi har strikta regler för växtskyddsmedel, och det är förbjudet med efterbehandling efter skörd. Istället arbetar man förebyggande, bland annat med nya bättre lagringsmetoder. Det gör att svenskodlad frukt, grönsaker och spannmål har låga halter av restsubstanser. För djur har Sverige ett lågt sjukdomstryck, exempelvis har vi nolltolerans mot salmonella. Du kan utan oro äta en råa äggula på pyttipannan eller låta barnen smaka på sockerkakssmeten utan risk att smittas av salmonella. Företag som använder ursprungsmärkningen Från Sverige är certifierade och kontroller görs av fristående certifieringsbolag för att säkra att kriterierna följs.

En vara med ursprungsmärket Från Sverige är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I den här filmen kan du se vad märkets kriterier står för:

 


Fakta och källor

Jordbruksverkets rapport 2018:17 – Hållbar produktion och konsumtion av mat

PRINCEapporten

LRF – Marknad och mervärden 

Svenskt Kött – Därför svenskt kött


Mer information

Trygg och säker mat, producerad under goda förutsättningar

Företag som märker med ursprungsmärkningen 

Ursprungsmärkningen Från Sverige

PRINCEapporten – välj svenskt för klimatets skull

Därför ska du välja svenskt

Märket gör det enkelt att hitta svenskt

Relaterade inlägg

Så tar du bäst tillvara på bären i sommar

Sommaren är bärens tid! Att ta tillvara på bär kan göras på många olika sätt beroende på vilka bär du har och vad du vill använda dem till. Här har vi sammanfattat några vanliga metoder.

Producenter Foto Johan Skoglöf Swedish Wine

Sveriges största manifestation för svenskt vin

Som startskott för satsningen The Swedish Wine Tasting samlades Sveriges vinproducenter och vinexperter i juni för den första stora provningen av svenska viner. I augusti ställs de tio bästa mot utländska viner.

3 enkla tips – så hjälper du bina och andra pollinerare

En tredjedel av den mat vi äter idag behöver pollineras av olika insekter som bin, humlor och fjärilar. Här har vi samlat 3 enkla tips på vad du kan göra för att hjälpa bina och andra pollinerare.