från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Konsten att upphandla svenska mervärden. Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier.

En folder om Konsten att upphandla svenska mervärden utifrån Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier.

Nu är det lättare att upphandla livsmedel i enlighet med svensk lagstiftning. Och enklare för dig som upphandlar att bidra till den svenska livsmedelsstrategin.
Ursprungsmärkningen Från Sverige med Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige kan användas som verifikat.

Den här foldern vänder sig till dig som upphandlar mat till offentlig verksamhet och som vill veta hur du ska gå tillväga för att upphandla svenska mervärden. Den riktar sig också till dig som är leverantör eller producent och som vill få en större förståelse för offentlig upphandling.

Foldern är framtagen av Svenskmärkning AB och LRF.

Källor: RISE klimatdatabas, LRF, Svenskt Kött, Demoskop (attitydundersökning januari 2021), Upphandlingsmyndigheten, Sveriges Riksdag.

Format: A5, 12 sidor

Vill du beställa större upplaga än 50 ex kontaktar du [email protected]

Ladda ner PDF

0,00 kr inkl. moms