från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Frågor och svar

Här kommer svar på några vanliga frågor kring den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige. Kontakta gärna oss om du inte hittar det du vill veta.


1. Vad betyder det att en vara är märkt med Från Sverige, Kött från Sverige eller Mjölk från Sverige?

En vara som är märkt med ursprungsmärkningen är producerat i Sverige och uppfyller märkningens kriterier. Det är odlat, fött och uppfött, förädlat, förpackat och även kontrollerat i Sverige.

Märkets fem kriterier är:

  • Alla djur är födda och uppfödda i Sverige
  • Odling har skett i Sverige
  • All förädling och packning har gjorts i Sverige
  • Kött, mjölk, ägg, fågel, fisk och skaldjur är alltid utan undantag 100% svenskt, även i en produkt med flera ingredienser, som en korv eller fruktyoghurt.
  • För produkter som består av fler än en ingrediens gäller speciella regler, minst 75% är svenskt. Müsli, leverpastej, korv, fruktyoghurt eller en bulle med kanel är några exempel.

2. Kan alla produkter märkas?

Alla typer av råvaror, livsmedel och växter kan märkas om de uppfyller våra kriterier. Varje produkt godkänns innan den registreras och får märkas.

3. Varför finns det tre olika ursprungsmärken?

Från Sverige är det övergripande märket som gäller för de flesta råvaror, livsmedel och växter. Kött från Sverige används på kött och charkuterier. Både märket Från Sverige och Mjölk från Sverige kan användas på mejerivaror och ost – Mjölk från Sverige används för att lyfta den svenska mjölken lite extra, eftersom vi vet att mjölkens ursprung är viktig för svenska konsumenter. Med de tre märkena täcker vi in alla typer av svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter för att tydligt lyfta det svenska ursprunget och göra det enklare att välja svenskt.

4. Vilka varor märks med Från Sverige?

Alla typer av råvaror, livsmedel och växter som uppfyller kriterierna kan använda Från Sverige. Det kan vara grönsaker, frukt, bär, mjöl, gryn, bröd, honung, ägg, mejerivaror, glass, tulpaner, växter, ost, fisk, skaldjur, fågel, drycker, färdigrätter och liknande. Även hund- och kattmat kan märkas.

5. Vilka varor märks med Kött från Sverige?

Helt kött, bearbetat kött och charkuterier från exempelvis nöt, gris, lamm, get, häst, ren och vilda däggdjur märks med Kött från Sverige. Charkuterier, som korv och leverpastej, ska innehålla minst 75% svenskt. Köttet ska alltid vara 100% svenskt, precis som ägg, fisk, skaldjur, fågel och mjölk om det ingår i produkten, och produkten ska vara både förädlad och förpackad här.

6. Kan en märkt vara ha svenskt kött men vara förädlad utomlands? Eller produceras i Sverige men innehålla utländskt kött?

Nej. För att få märka med Kött från Sverige måste hela kedjan vara svensk. Enligt våra kriterier ska djuren vara födda, uppfödda och slaktade i Sverige och varan måste både vara förädlad och förpackad här.

7. Hur märks färdigrätter med kött, fågel och fisk?

Färdigrätter som exempelvis innehåller kött från nöt, gris, får, ren och vilda däggdjur märks med Från Sverige, som har samma kriterier som Kött från Sverige. Även fågel, som kyckling, fisk och skaldjur märks med Från Sverige.

8. Får alla företag märka sina produkter?

För att ett företag ska få märka sina produkter ansöker de först om märkningen hos oss på Svenskmärkning AB. Om de godkänns skriver vi ett avtal och sedan godkänner vi varje produkt en och en.

9. Vilka företag märker med ursprungsmärkning?

Det är en stor variation mellan företagen som märker med ursprungsmärkningen. Här finns stora som små företag inom alla branscher. Här är en lista på företag som ursprungsmärker.

10. Varför ska man välja svenska varor framför importerade?

Svenska livsmedel har många mervärden. Vi har trygga och säkra livsmedel, världens mest omfattande djurskyddslagstiftning och strikta regler och kontroller i alla led. Genom att välja svenskproducerad mat och dryck stärker och utvecklas den svenska livsmedelskedjan och den svenska livsmedelsproduktionen. Det bidrar till att säkra svenska råvaror för framtiden, skapar fler arbetstillfällen, ger en levande landsbygd med öppna landskap och ett mindre sårbart Sverige. Läs mer på sidan Därför ska du välja svenskt.

11. Vad är en sammansatt produkt?

En sammansatt produkt är ett livsmedel som innehåller mer än en ingrediens, som korv, bröd, ost, fruktyoghurt, marmelad eller müsli. En märkt sammansatt produkt är tillverkad i Sverige och består av minst 75% svenskt. Kött-, ägg-, fisk-, skaldjurs-, fågel- och mjölkråvara är alltid 100% svensk och vegetabiliska råvaror, som exempelvis spannmål, oljeväxter och grönsaker, bör i första hand vara svenska. Importerade vegetabiliska råvaror kan användas om det är nödvändigt för att säkerställa produktegenskaperna eller om det är brist på svensk råvara. Ett exempel på det är en chokladöverdragen kaka, som bakats med svenska ägg, svenskt socker, smör och mjöl, men där chokladen är importerad eftersom vi inte odlar kakaobönor i Sverige. Exempel på sammansatta varor.

12. Hur kan en mangoyoghurt vara svenskmärkt? Vi odlar ju inte mango?

Mangoyoghurt är exempel på en vara med flera ingredienser, en sammansatt produkt. Mjölken i yoghurten måste alltid vara 100% svensk för att få märkas. Eftersom vi inte kan odla mango i Sverige behöver den inte vara svensk, men minst 75% av det totala innehållet måste vara svenskt. En mangoyoghurt kan vara märkt med antingen Från Sverige eller Mjölk från Sverige.

13. Vad gäller för prydnadsväxter och vegetabiliska råvaror?

Grönsaker, rotfrukter, bär, frukt och andra vegetabiliska råvaror och prydnadsväxter ska ha odlats i Sverige. Det innebär att den huvudsakliga odlingstiden eller tillväxten ska ske i Sverige från blomsterlök, frö/utsäde, stickling eller svampmycel.

14. Hur följs märkningen upp så att det inte fuskas?

Företagen som producerar, packar eller märker de ursprungsmärkta varorna ska vara certifierade enligt ett kvalitetssystem. Fristående certifieringsorgan gör även stickprovsrevisioner där de kontrollerar att produktionen och kriterierna för märkningen efterlevs. Läs mer om Kontroll av märkningen.

15. Varför har vi en ursprungsmärkning??

Ursprungsmärkningen är ett svar på konsumenternas efterfrågan på svenskproducerade livsmedel. Undersökningar visade att många tyckte det är svårt att se ursprunget på matvarorna och ville ha en tydlig märkning de kunde lita på. Det fick LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel att ta ett gemensamt initiativ att skapa en frivillig ursprungsmärkning. Tillsammans äger de Svenskmärkning AB som i sin tur äger märkningen.

16. Vem står bakom ursprungsmärkningen?

Svenskmärkning AB är företaget som äger och tar hand om allt kring den frivilliga ursprungsmärkningen. För att få använda märkningen behöver företaget som vill använda märkningen godkännas och skriva avtal med Svenskmärkning AB. Initiativet till ursprungsmärkningen togs gemensamt av från LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel och det är även de tre som äger Svenskmärkning AB.

17. Finns det ursprungsmärkning i andra nordiska länder?

Ja. Både Norge och Finland har en frivillig ursprungsmärkning. Finland har en mycket etablerad märkning sedan cirka 20 år tillbaka. Vi har informationsutbyte med varandra och reglerna liknar varandra. Exempelvis har alla tre länder minst 75% för inhemskt innehåll som gräns i sammansatta produkter.

18. Kan man följa er i sociala medier?

Ja, följ oss gärna! Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. Du kan också anmäla dig till vårt nyhetsbrev för företag eller konsumenter, det gör du längst ned på den här sidan.