från sverige

”Uppfödning, odling, förädling och packning har skett i Sverige. I varor som korv, bröd, ost och yoghurt, är kött, ägg, mjölk, fågel, fisk och skaldjur alltid 100% svenskt, och minst 75% av ingredienserna är Från Sverige.”

Kommunicera märket i din egen marknadsföring!

Svenskproducerad mat står högt i kurs hos svenska konsumenter samtidigt som många saknat en tydlig ursprungsmärkning. Syftet med den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige är att göra det enklare att göra medvetna val av svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter. Det är också ett sätt för ditt företag att på ett tydligare sätt nå ut med din produkts eftertraktade ursprung. Eftersom märkningen är ny har vi alla glädje av att vi tillsammans sprider märket i alla våra kanaler.

En ny och snabbt växande ursprungsmärkning

Märkningen har på kort tid attraherat ett stort antal företag att ansöka om att få använda Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige. Både antalet och bredden av produkter i butikerna växer stadigt genom såväl befintliga som nya märkesanvändare. Märkningen används även av grossister och på restaurangkedjor.

Sprid märket och svenska värden i din marknadsföring!

Genom att vi hjälps åt att kommunicera och informera om märkningen får vi fler konsumenter att känna igen och få förtroende för märket. När det syns på produkten, i butiken, i annonser, reklamblad, på webben, sociala medier och webbplatser blir det en del av vardagen, något som är självklart att välja. Se därför till att sprida märket där du kan och där det passar.

Ladda ner original, bilder och material på Portalen

Du som är märkesanvändare kan nu ladda ner original, bilder, och vektoriserat material för bland annat hyllkantsdekaler, annonser, banners, foldrar och faktablad på portalen. Använd det i anknytning till din produkt som bär märkningen och kontakta oss om du undrar om du använder märket på rätt sätt – vi ger dig snabb respons. Vi är glada om materialet och märket sprids ordentligt och om du har idéer på nya enheter är du välkommen att höra av dig till oss. Du som har avtal med Svenskmärkning kan logga in här

Har du tankar kring kommunikation och information?

Hör av dig till Lotta Hovhammar, kommunikatör på Svenskmärkning, om du har tankar och frågor kring marknadsföring, enheter eller original. Välkommen att ringa 0703-87 57 07 eller mejla till [email protected]


 

Exempel på material

 

 

 

 

 

 

Ta en titt på kommunikationsmaterialet!

I pdfen kan du se de original, vektoriserat material och tryckbara pdfer du kan hämta inne på Portalen när du är godkänd märkesanvändare.
Portalen: Gå in under Dokument, Kommunikation och information. Där finns även märket i olika versioner, faktatexter och den grafiska manualen.
Hör gärna av dig om du har idéer eller frågor kring kommunikationsmaterialet till Lotta Hovhammar; [email protected]