från sverige

Om Svenskmärkning

Märket Från Sverige ägs av Svenskmärkning AB, som utvecklar, förvaltar och kontrollerar användningen. Vi svarar även för kommunikation och marknadsföring. Företag som vill märka sina produkter med Från Sverige ansöker om licens hos oss. För kött och charkuterier används märket Kött från Sverige och på mejerivaror används både märket Mjölk från Sverige och Från Sverige.

Kunskap, information och inspiration

Vår hemsida frånsverige.se fylls hela tiden på med nyheter, information och inspiration. Vi hoppas vi kan ge dig som är intresserad av svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter användbar kunskap som får dig att välja svenskproducerat nu och i framtiden!


Svenskmärknings tre ägare

Initiativet till den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige kommer från Livsmedelsföretagen LI, Svensk Dagligvaruhandel och LRF, som gemensamt startade och äger Svenskmärkning AB. Läs om hur de ser på det gemensamma initiativet till märkningen.


 • Svenskmärknings styrelse

  I Svenskmärkning ABs styrelse sitter representanter från de tre ägarna Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen (LI) och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

  Styrelsens sammansättning 2020:

  Livsmedelsföretagen

  Svensk Dagligvaruhandel

  LRF

  • Ingrid Eilertz, LRF
  • Åsa Odell, LRF
  • Torbjörn Lithell, HK Scan

  Suppleanter

  • Jimmy Sandell, Livsmedelsföretagen (för Livsmedelsföretagen (LI))
  • Sara E Andersson, Bergendahls, nyval (för Svensk Dagligvaruhandel)
  • Eva Anflo, LRF, nyval (För LRF)

  Våra ägare

  Svenskmärkning AB, som står bakom den frivilliga ursprungsmärkning Från Sverige, ägs gemensamt av LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel. Ägarna representeras av vardera tre styrelseledamöter, handeln har ett roterande system mellan livsmedelskedjorna och styrelsens ordförande byts enligt schema mellan ägarna vart 3 år.

Lantbrukarnas Riksförbund är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation. Läs mer


Livsmedelsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för livsmedelsföretagen i Sverige. Läs mer


Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen för dagligvaruhandeln i Sverige. Läs mer