från sverige

Odling av äpplen i Sverige

Den svenska odlingen av äpplen har vuxit med en fjärdedel de senaste tio åren och den fortsätter att växa. Idag är vart fjärde äpple odlat i Sverige och andelen ökar. En viktig förklaring till ökningen är nya och bättre fruktlager med låg temperatur och låg syrehalt som ger tillgång till svenska äpplen under nästan hela året. Under 2015 odlades äpplen på 1 494 hektar av 282 odlare och den svenska äppelskörden var drygt 25 miljoner kilo eller 2,5 kilo äpplen per person.

Säsong för svenska äpplen: september – april

Många anser att svenska äpplen smakar mer än andra. En förklaring till det är vårt klimat med långa ljusa dagar och stora temperaturskillnader mellan natt och dag under äpplets mognad som ger frukten en högre syra och sötma. Korta transporter som gör att äpplet kan mogna på träden bidrar också.

De fem största äppelsorterna sett till odlad areal är Ingrid Marie (365 hektar), Aroma (305 hektar), Discovery (181 hektar), Cox Orange (95 hektar) och Gravensteiner (69 hektar). Härefter kommer Rubinola, Frida, Elise, Alice och Rubinstar.

De flesta äppelodlingar ligger i Skåne som har 87 procent av den svenska äppelarealen.
Som nummer två och tre kommer Jönköpings- och Blekinge län med 4 respektive 2 procent av landets totala äppelodlingar.

Den flesta svenska odlingar av äpple hittar man i närheten av sjöar eller hav som i Österlen intill Östersjön, runt Vånga intill Ivösjön och nära Gränna intill Vättern. De stora vattenmagasinen fungerar som temperaturbuffert.  På våren, då faran för frostnätter ännu finns, motverkas en för tidig blomning. Och under hösten förlängs säsongen så att äpplena kan utnyttja det ännu långa dagsljuset, mogna och få en bra balans av syra och sötma.

Odling

Strikta regler i kombination med vårt kalla klimat gör att färre växtskyddsmedel används i svensk odling jämfört med i många andra länder. Enligt svensk lag får svenska äpplen inte heller behandlas med svampmedel eller vaxas efter skörd, metoder som är mycket vanliga i andra länder.


Läs om Livsmedel från Sverige

Läs om Svenska råvaror

Läs mer om Äpplen i säsong