från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Odling och uppfödning i Sverige

Här kan du lära dig mer om svensk odling och uppfödning av djur. I vilken del av landet föds flest djur upp av svenska bönder? Hur många hektar odlingsareal har vi? Och hur påverkar vårt svenska klimat vår odling? Först ut är den svenska trädgårdsnäringen!


Trädgårdsnäringen odlar frukt, bär & grönt

Sveriges trädgårdsodling är starkt präglad av vårt klimat med långa ljusa sommarnätter, starka temperaturväxlingar mellan dag och natt och en kall vinter. Även om den svenska vintern begränsar odlingen, medför den också klara fördelar för våra grödor.

Det svenska klimatet förhöjer smaken

Trädgårdsodling påverkas av det klimat som råder, och det finns både fördelar och nackdelar med våra långa ljusa sommarnätter, starka temperaturväxlingar mellan dag och natt och kalla vintrar. Bland annat påverkas smaken på det vi odlar. Det rikliga ljuset och temperaturskillnaderna bidrar till att bär och frukter får ett högre innehåll av syra och sötma. Det förhöjer smaken vilket gör att många anser att svenska bär och frukter smakar lite mer.

Kalla vintrar minskar behovet av växtskyddsmedel

En fördel med våra kalla vintrar är att de reducerar trycket från skadegörare, som svamp och insekter. Det i sin tur minskar behovet av växtskyddsmedel. Den svenska användningen, räknat som kilo aktiv substans per hektar jordbruksmark, är exempelvis mindre än hälften av den danska, mindre än en tredjedel av den tyska och brittiska och Nederländerna, som har en stor del specialgrödor, har en nästan nio gånger så stor användning. Kombinationen av liten total användning och strikta svenska odlingsregler, gör att svenska trädgårdsprodukter innehåller inga eller mycket låga halter av bekämpningsmedel.

Strikta regler för bekämpningsmedel ger rena råvaror

I Sverige har vi strikta regler för bekämpningsmedel. Det är förbjudet att behandla frukt och grönsaker med kemiska medel efter skörd för att förhindra angrepp av svamp och andra skadegörare. Det är inte heller tillåtet att desinficera åkerjorden mot nematoder. Vår växtodling är bland de renaste i EU, vilket gör att du får i dig väldigt lite rester från svenska råvaror och livsmedlen som görs av dem. Frukter får heller inte vaxas.

Svenskodlat är klimatsmart

En annan fördel med att välja svenska grönsaker är de korta transporterna. Det är bra ur miljösynpunkt samtidigt som det vi odlar mår bäst och smakar mest när de får mogna länge på plantan och slipper resa långt. Mycket av vår odling sker på friland, vilket är klimatsmart. När det gäller odlingen inomhus i växthus, arbetar odlarna för att minska användandet av fossila bränslen till förmån för biobränslen som halm, pellets och biogas.

Skåne är Sveriges mesta grönsaksland

Över 70 procent av landets frilandsodlingar ligger i Skåne. Näst störst är Gotland med knappt 10 procent av arealen. Andra län med stora odlingar är Kalmar, Västra Götaland, Blekinge och Halland. Skåne har också flest växthus. Halva den svenska odlingsarealen under glas, 1,5 miljoner kvadratmeter, finns i Skåne. I Västra Götaland, Stockholms län, Hallands och Östergötlands län finns också omfattande odlingar på sammanlagt nästan 1 miljon kvadratmeter. Men det odlas över hela Sverige, från söder till norr.

Goda naturliga förutsättningar

Sverige har gott om mark och vatten och goda förutsättningar att producera grönsaker. På senare år har också den svenska odlingen ökat av exempelvis lök, kryddväxter, jordgubbar, gurka och äpplen. Det sammanlagda produktionsvärdet av Sveriges frukt- och grönsaksproduktion uppgick 2013 till 2,9 miljarder kronor.

Läs mer om våra svenska råvaror

 

 


Mer information

Mer om Trygga och säkra livsmedel

Mer om Industri och förädling


Mer om svensk odling av

Äpplen

Potatis

Lök

Gurka

Sallat

Tomat

Morot

Jordgubbar


Svenskt kött: Uppfödning, miljö och klimat

Den svenska produktionen av kött och andra livsmedel ger en lägre miljöpåverkan än de flesta importprodukter. Läs mer om det på #Svensktkött


Svensk matfågel

Läs om avel, uppfödning, foder och annan fakta om svensk matfågel, som kyckling och kalkon, på Svensk fågel