Meny

från sverige

”All odling, uppfödning, förädling och packning ska ha skett i Sverige. I varor som korv, bröd, ost och yoghurt, är kött-, ägg- och mjölkråvara alltid 100% svensk, och minst 75% av ingredienserna Från Sverige.”

Märket Kött från Sverige

Kott_fran_Sverige_150x150-1Vad betyder Kött från Sverige?

Märket Kött från Sverige är den nya ursprungsmärkningen för svenskproducerat kött och charkuterier. Det tar över från märkningen Svenskt kött den 1 januari 2017. Kött från Sverige används både på helt kött och charkuterier, som korv med exempelvis nöt, gris, lamm, får, ren, älg, vildsvin och hjort, om varan uppfyller kriterierna.

Märkningens fem kriterier

 • Alla djur är födda, uppfödda och slaktade i Sverige
 • Odling har skett i Sverige
 • All förädling samt packning har gjorts i Sverige
 • Kött-, ägg-, fisk-, skaldjurs-, fågel- och mjölkråvara är alltid 100 % svenskt, även i sammansatta produkter som korv eller leverpastej.
 • I sammansatta produkter ska minst 75% vara svenskt, som korv, leverpastej

Helt och bearbetat kött

Helt och bearbetat kött av exempelvis nöt, gris, får, lamm, get, ren och vilda däggdjur som uppfyller kriterierna får märkas. Det betyder att djuren ska vara födda, uppfödda och slaktade i Sverige och att all förädling och förpackning av varan har gjorts här.

Charkuterier och sammansatta produkter

Charkuterier och sammansatta produkter ska uppfylla kriterierna, det vill säga att djuren ska vara födda, uppfödda och slaktade i Sverige och all förädling och packning har gjorts här.
I korv, leverpastej och andra sammansatta produkter ska köttet vara 100% svenskt. Även ägg-, fisk-, skaldjurs-, fågel- och mjölkråvara ska vara 100% svensk och av den totala andelen råvaror, i exempelvis korv, ska innehållet vara minst 75% svenskt. All förädling och förpackning av produkten ska ske i Sverige.

Hur märks färdigrätter med kött, fågel och fisk?

Färdigrätter som exempelvis innehåller kött från nöt, gris, får, ren och vilda däggdjur märks med Från Sverige, som har samma kriterier som Kött från Sverige. Även fågel, som kyckling, fisk och skaldjur märks med Från Sverige.

Läs mer om kriterierna för Kött från Sverige och Från Sverige här

 


 

Svenskt kott o Kott fran SverigeKött från Sverige ersätter märket Svenskt kött

Efter en lyckad etablering av den välkända märkningen Svenskt kött är den nya utökade frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige här. Märkningen är ett svar på konsumenternas ökade efterfrågan på svenskproducerade livsmedel och omfattar alla typer av varor. Kött och charkuterier märks med Kött från Sverige medan övriga råvaror, livsmedel och växter märks med Från Sverige. För att få använda märkningen krävs att märkesanvändaren har avtal med Svenskmärkning AB, och varje produkt måste registreras och godkännas av Svenskmärkning för att få märkas.

Under en övergångsperiod kommer märket Svenskt kött finnas kvar, men runt årsskiftet 2016/2017 fasas det ut. Det betyder att du kan hitta båda märkningarna i butiken ännu en tid. Alla företag som idag använder Svenskt kött får ansöka om den nya märkningen hos Svenskmärkning AB, på frånsverige.se/företag.

Vill du veta mer om kött? Välkommen till Svenskt kötts hemsida


 

10 goda skäl att välja svenskt kött!

 • Svenska grisar, nötboskap, får och lamm är uppfödda enligt världens mest omfattande djurskyddslag.
 • Svenska grisar, nötboskap, får och lamm är friska djur. Den svenska djuruppfödningen har EU:s lägsta antibiotikaanvändning.
 • Respekt för djurens behov av naturligt beteende: I Sverige har vi lagstadgat krav på utrymme och djurskötsel över EU-nivå.
 • De svenska grisarna får strö och får behålla sin knorr.
 • De svenska korna, fåren och lammen går på sommarbete.
 • Öppna landskap: Tack var det öppna betade landskapet kan många arter av växter, fåglar och insekter leva.
 • Du bidrar till ett resursklokt användande av hela djuret när du köper charkuterier med svensk köttråvara.
 • Svenskt kött är lokalt producerat. Det bidrar till en levande svensk landsbygd.
 • Genom att köpa svenskt kött och charkuterier med svensk köttråvara är du med och skapar arbetstillfällen i Sverige.
 • Dessutom: Kött ger dig högvärdigt protein, järn, mineraler och vitaminer.

ill_640x180_comp3

 

Det här gäller för svensk köttproduktion

1. Fött

Djuren är födda på en gård i Sverige. I Sverige har vi lagstadgat krav på utrymme och djurskötsel över EU-nivå. Inga djur får svanskuperas. Lammen, grisarna och nötkreaturen får behålla sina svansar. Kalvar ska ha tillgång till hö/grovfoder från två månaders ålder. Suggorna ska ha möjlighet att utöva sitt naturliga bobyggnadsbeteende och får inte fixeras.

2. Uppfött

Djuren är uppfödda på en gård i Sverige. De svenska bönderna arbetar utifrån principen förebyggande djurhälsovård. Ett resultat av detta är friska djur och Sverige har EU:s lägsta antibiotikaanvändning. De svenska korna, fåren och lammen går på sommarbete. Betande djur bidrar till öppna landskap med många arter av växter, fåglar och insekter.

3. Slaktat

Djuren är slaktade på ett slakteri i Sverige. Transporttiden är enligt svensk lag max 8 timmar. I Sverige har vi ett absolut lagkrav att djuren ska bedövas före slakt. Sverige är det enda land inom EU som inte ger dispens för slakt utan bedövning. Köttet och charkuterierna förpackas i Sverige, i enlighet med svensk livsmedelslagstiftning. Hela förädlingsprocessen från slakt till färdigpackad produkt sysselsätter cirka 16 000 personer. När du köper svenskt kött och charkuterier med svensk köttråvara bidrar du till att skapa arbetstillfällen i Sverige.

4. Förädlat

Köttet styckas och förädlas till olika sorters kött- och charkuteriprodukter i Sverige. Oavsett om förädlingen sker på en stor anläggning eller en liten gårdsbutik gäller livsmedelslagen. Du bidrar till ett resursklokt användande av hela djuret när du köper charkuterier med svensk köttråvara.

5. Förpackat

Köttet och charkuterierna förpackas i Sverige, i enlighet med svensk livsmedelslagstiftning. Hela förädlingsprocessen från slakt till färdigpackad produkt sysselsätter cirka 16 000 personer. När du köper svenskt kött och charkuterier med svensk köttråvara bidrar du till att ska arbetstillfällen i Sverige.

Läs mer om svenskt kött här