från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Tillbaka

Vad innehåller de vita balarna på åkrarna?

Publicerad Aktuellt Företag Konsument

Du har säkert sett de vita, inplastade balarna som sprider ut sig på åkrarna. Vissa kallar dem för traktorägg, andra marshmallows. Det riktiga namnet är ensilage. Men vad innehåller de vita balarna egentligen? Det får du svar på här!

Sveriges vanligaste gröda

De vita balarna innehåller skördad vall. Vall, som är Sveriges vanligaste gröda, består av olika grässorter blandat med foderbaljväxter som exempelvis klöver och används som foder till nötdjur, får och hästar.

På så mycket som hälften av jordbruksmarken i Sverige växter det vall. Den skördade vallen har stor betydelse för hela köttproduktionen av nöt och lamm under resten av året. Det blir nämligen grovfoder till betesdjuren och är den absolut viktigaste och största andelen av födan. Odlingen av spannmål och vall är idag ungefär lika stor.

Gräset samlas upp av lantbrukarna i de vita balarna, så kallade ensilage. Vanligtvis är plasten på balarna vit, men om plasten på balarna är gul, rosa eller blå går pengar till att stötta olika organisationer, som cancerforskning.

Vanligtvis är plasten på balarna vit, men om plasten på är i färg går pengar till att stötta olika organisationer, som cancerforskning.


Titta efter ursprungsmärkningen Från Sverige

Från Sverige-märkningen är en frivillig ursprungsmärkning. Du kan välja fina matvaror märkta med Från Sverige i de flesta prisklasser i butiken. Om du flyttar handen till en Från Sverige-märkt vara så bidrar du till att bonden får betalt för sitt jobb, idag och imorgon.

Du bidrar också till att livsmedlen som tillverkas i Sverige av svenska råvaror fortsätter att produceras i landet och dagligvaruhandeln förstår att du även i fortsättningen vill välja svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter. Det stärker den svenska livmedelsproduktionen och Sveriges försörjningsförmåga.

En vara med ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige eller Mjölk från Sverige är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. Idag finns det cirka 12 000 produkter som är godkända för märkningen. När du väljer dem väljer du goda, prisvärda, säkra och trygga livsmedel som är laddade med svenska mervärden – det är värt varenda krona!

Titta efter märket Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige när du handlar så kan du vara säker på att varan är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige.


Mer information

Läs mer om odling av vall inne hos Svenskt kött

Läs mer om växtodling inne hos LRF

Relaterade inlägg

Från Sverige-veckorna: Fazer, Nordzukker, Frödinge, Gäsene Mejeri!

Här berättar Fazer, Nordzukker, Frödinge och Gäsene Mejeri vad de gör i butiker och kommunikation under Från Sverige-veckorna 2023.

Storsatsning under Från Sverige-veckorna 2023

Pressmeddelande. För fjärde året samarbetar livsmedelsbranschen under Från Sverige-veckorna igång för att lyfta Från Sverige-märkt i butik och kommunikation. Nytt för i år är pilotprojektet Smaka på Från Sverige!

Info: Storsatsning under Från Sverige-veckorna 2023!

Nu drar Från Sverige-veckorna igång för fjärde året! Läs om aktiviteter, media och det nya pilotprojektet Smaka på Från Sverige som pågår den 18 september till 1 oktober.