från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Tillbaka

Ny rapport om svenska marknadsandelar 2018

Publicerad Aktuellt Företag Konsument

Nu har Jordbruksverket kommit med en uppdaterad sammanställning över hur stor andel av den svenska livsmedelsförsäljningen som utgörs av produkter producerade i Sverige. Rapporten visar den svenska marknadsandelen, det vill säga andelen svenska produkter av den totala förbrukningen. Däremot visas inte självförsörjningsgraden eftersom man då även måste beakta den inhemska produktionens beroende av importerade insatsvaror.

Omvärldsspaning från Jordbruksverket den 29 oktober 2018. Text: Gustaf Svenungsson.

Sammanställningen visar bland annat att köttkonsumtionen per person och år minskar verkar minska som helhet, och att andelen svensk kött på marknaden ökar. Vad gäller svenskt lammkött har dess andel på marknaden under en lång tid minskat, en minskning som nu verkar ha mattats av. För svenska ägg är trenden från 2007 svagt positivt, då andelen ökat från 86 procent till 94 procent.

Inom mejerivaror är den svenska marknadsandelen som helhet något mindre än 80 procent. Intressant är att det är främst ost-försäljningen som drar ner helhetssiffran, då knappt 40 procent av den ost som äts i Sverige är baserad på svensk mjölk. Däremot är den svenska marknadsandelen av konsumtionsmjölk runt 100 procent och vad gäller skummjölkspulver är den svenska produktionen runt 8 gånger större än konsumtionen. Detta beror på att Arla förlagt delar av sin skummjölkspulvertillverkning till Sverige. Arlas koncernhandel märks också tydligt på andelen svenskt smör på marknaden, som gått från runt 200 procent till runt 60 procent.

spannmålssidan varierar Sveriges marknadsandel mellan 110 – 140 procent, vilket betyder att Sverige är en nettoexportör av spannmål, runt en miljon ton spannmål per år. Då spannmål kan lagras över flera år är även lagerförändring medräknad, vilket gör att marknadsandelen kan ge en bild även på självförsörjningsförmågan.

Sett till frukt och grönt är de svenska marknadsandelarna för olika produkter stabila, inga stora förändringar har skett, även om en del grödor tappat lite och några ökat lite. Den enda produkten där en större förändring har skett är löken, där den svenska marknadsandelen gått från 50 procent till nära 80 procent.

Svensk sockerbetsodling står för något under 90 procent av det socker som konsumeras i Sverige. Andelen har varierat en del över åren, främst beroende på en förändrad sockerpolitik på EU-nivå. Vad gäller andelen svensk potatis på våra tallrikar visar siffrorna olika budskap. Den långa trenden för bordspotatis är att den svenska marknadsandelen som helhet är mellan 85 och 90 procent, medan marknadsandelen inom processade potatisprodukter sjunkit från 85 till 75 procent de senaste två decennierna. Samtidigt har vår konsumtion av bordspotatis minskat till förmån för konsumtion av beredda potatisprodukter. Det förändrade konsumtionsmönstret hos befolkningen kan därför vara en av orsakerna till att den totala svenska marknadsandelen för matpotatis har en nedåtgående trend.

Läs rapporten här

/Gustaf Svenungsson, Jordbruksverket


Mer information

Jordbruksverket: Ny rapport om svenska marknadsandelar 2018

Mer om livsmedel från Sverige

Bild: Andreas Hedlund, Årets Kock 2002, rätt med rostbiff av SRB mjökko, lingon sellerislaw och rostad lök för Från Sveriges och Svenskt Kött under Årets Kock 2018. Foto: Magnus Skoglöf.  Läs mer

Relaterade inlägg

kiviks musteri

Nu är det skördetid på Kiviks Musteri!

Skördetiden är i full gång i Kivik! Vi bad XXX berätta om hur skörden går till, produkterna och varför Från Sverige-märkningen är viktig.

kött från sverige

Därför ska du titta efter märket Kött från Sverige

Det finns många goda skäl att välja svenskt kött och svenska charkuterier. Ta del av 5 utmärkta skäl till att titta efter märket Kött från Sverige nästa gång du handlar.

Kött och charkuterier — Från Sverige-veckorna

Vi bad Nybergs Deli, Jakobsdals Charkuteri och Scan, som använder Kött från Sverige-märket på kött och chark, berätta vad de gör i butikerna under Från Sverige-veckorna.