från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Odling av sallat i Sverige

Isbergssallat är den vanligaste sallatssorten i Sverige. Det är en sallat som har tjocka, saftiga och spröda blad. Tack vare de knutna huvudena har isbergssallat god hållbarhet.

98 procent av den svenska odlingen av isbergssallat sker på friland i Skåne. Under 2014 var den skånska odlingen 1 139 hektar vilket motsvarar över 1 600 fotbollsplaner. Den svenska skörden var nästan 30 miljoner kilo, eller ungefär 3 kilo per person. Säsongen för svensk isbergssallat är juni- oktober.

Andra sorter av sallat som odlas på friland är Krispsallat, Lollo Rosso och Frisésallat.
Den totala fältodlingen av dessa sorter och andra alternativ till isbergssallat var 2014 hälften så stor som odlingen av isbergssallat.

På senare år har krukodlad sallat blivit allt vanligare. Också här finns det många sorters sallat allt välja mellan såsom krispsallat, plocksallat eller romansallat. All krukodlad sallat odlas i växthus. Den svenska skörden av kruksallat var 2014 nästan 13 miljoner krukor och den totala växthusytan 5,6 hektar.

De svenska växthusen värms till stor del med förnybara bränslen och klimatpåverkan är därför låg. Odlarna förlitar sig helt på biologisk bekämpning för att hålla efter bladlöss och andra skadegörare. All växtnäring cirkulerar i slutna system vilket ger minimalt med läckage av näringsämnen.

Livsmedelsverkets analyser visar också att svensk sallat generellt innehåller mindre rester av bekämpningsmedel än sallat som importerats från övriga EU. I endast 13 procent av de svenska proverna hittades rester av bekämpningsmedel alla långt under gränsvärdena. I den importerade sallaten hittades rester i 85 procent av proven och halterna var högre.

Visst du att:

Sallat heter den odlade varan. Sallad är en maträtt där bland annat sallat ingår.


Läs om Livsmedel från Sverige

Läs om Svenska råvaror