från sverige

Tillbaka

Idag fyller märket Från Sverige 1 år!

Publicerad Aktuellt Företag Konsument Nyheter för företag Press

Den 20 april 2017 är det ett år sedan den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige lanserades. Året har varit framgångsrikt både med antalet anslutna företag och märkta produkter. I samband med årsdagen lanserar vi också märket Mjölk från Sverige.

Starkt första år för den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige

– Vi ser en fantastisk utveckling. Under ett år har runt 7000 varor fått tydlig ursprungsmärkning med märket Från Sverige. Märkningen fyller ett år den 20 april och i dagsläget har fler än 120 företag anslutit sig till märkningen, säger Maria Forshufvud, vd Svenskmärkning AB.

– Märket är ett svar på konsumenternas efterfrågan att enkelt kunna hitta svenska råvaror och livsmedel med hög andel svenskt i butikerna. Syftet är även att bidra till att säkra tillgången på svenska råvaror i framtiden.

Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige lanserades den 20 april 2016 då landsbygdsminister Sven-Erik Bucht klippte banden för de första märkta produkterna. Under året har märkningen tagit för sig alltmer i butikshyllorna. Reglerna har utvecklats och kravet på transparens gentemot konsumenterna har stärkts. Idag kan såväl fisk som dryck och vilt märkas med svenskt ursprung under förutsättning att produkterna lever upp till reglerna.

Nya märket Mjölk från Sverige

Märkesportföljen, med märkena Från Sverige och Kött från Sverige, har nyligen kompletterats med Mjölk från Sverige.

– Vi vet att konsumenterna värnar den svenska djurvälfärden med friska djur och låg användning av antibiotika. Ett uttryck för det är en stark efterfrågan på svensk mjölk och svenskt kött. Därför kompletteras märkesportföljen med ett förtydligande för just mjölk.

Reglerna är desamma oavsett märke. För att använda märkningen ska företagen teckna avtal med Svenskmärkning AB. Produkterna ska ha sitt ursprung i Sverige, vara förädlade och packade i Sverige. Märkningen kontrolleras och följs upp genom stickprovsrevisioner utförda av oberoende certifieringsorgan. Bakom initiativet Svenskmärkning står de tre ägarna LRF, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen.


Kommentarer från ägarna

Karin Brynell, ordförande i Svenskmärkning AB och vd för Svensk Dagligvaruhandel

–    Jag gläds åt att den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige har varit så framgångsrik under sitt första år, säger Karin Brynell, ordförande i Svenskmärkning AB och vd Svensk Dagligvaruhandel. En stor bonus är att märket har uppmärksammats politiskt, och att landsbygdsministern Sven-Erik Bucht i sina uttalanden i samband med livsmedelsstrategin lyfter svenskmärkningen som ett viktigt initiativ. Det är mycket positivt att politikerna ser att hela branschen tar ansvar tillsammans och har samma mål.
Läs hela intervjun med Karin Brynell här
Om Svensk Dagligvaruhandel

Anders Holmestig, vice vd LRF

–    Det är oerhört roligt att intresset för märkningen Från Sverige är så stort. Vi har jobbat för en ursprungsmärkning i många år, och det är en styrka att vi nu tillsammans med Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel skapat en märkning som fått brett genomslag på kort tid. Vårt samarbete för att lyfta den svenska råvaran är en framgång för hela den svenska livsmedelskedjan – från bonde till industri och handeln – och är till stor nytta för konsumenten, säger Anders Holmestig, vice vd LRF.
Om LRF

Marie Söderqvist fd vd på Livsmedelsföretagen

–     Det blir allt viktigare att vara tydlig och transparent. Allt fler konsumenter vill köpa svenskt och vara säkra på att de produkter de köper verkligen är från Sverige. Det här märket fyller en viktig funktion och jag är stolt över att få ha varit med och bidragit till detta, säger Marie Söderqvist fd vd på Livsmedelsföretagen, som var med och startade Från Sverige.
Om Livsmedelsföretagen


För mer information från Svenskmärkning

Maria Forshufvud, vd Svenskmärkning AB
Lotta Hovhammar, kommunikatör
Pressbilder finns att hämta på MyNewsdesk.se/Svenskmärkning

För mer information från ägarna

Anders Holmestig, vice vd LRF:  08-787 54 14, [email protected]


Mer om märket Mjölk från Sverige

Mer om märket Kött från Sverige

Mer om märket Från Sverige

 

 

Aktuellt

Hurra för Sveriges bönder!

Hurra för Sveriges bönder! Följ dem på Instagram!

Under krisen har Sveriges bönder fortsatt jobba för att vi ska få mat på bordet. Under #farmingasusual och #vifyllerhyllorna kan du se deras bilder från vardagen.

Lidl

Upptäck Från Sverige-märkta varor på Lidl

Lidl har ett brett sortiment av Från Sverige-märkta produkter som de jobbar för att lyfta fram på förpackningar och i butik. Nästa vecka, vecka 29, gästar de Från Sveriges Instagram.

Skylta upp med Mejeri & ost Butikspaket

Mejeri & ost Butikspaket gör det enkelt att hitta Mjölk från Sverige-märkta varor butiken! Butikspaketet kan beställas här på hemsidan precis som utvalda enstaka enheter.