från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Tillbaka

Många mervärden i svensk odling

Publicerad Aktuellt Företag Konsument

För att hjälpa konsumenter att göra hållbara matval har Jordbruksverket tagit fram kunskapsunderlag om bland annat odling. När det gäller odling i Sverige finns olika grupper av mervärden. Det handlar om säkra livsmedel, miljö och energi, odlingsklimat samt sysselsättning och öppna landskap. Vissa vegetabilier har även mervärden som kan kopplas till vårt geografiska läge.

När det gäller odling av vegetabilier har Sverige strängare regler än EU-lagstiftningen för användningen av vissa växtskyddsmedel.

– Att vi har en restriktiv användning av växtskyddsmedel är ett mervärde både för konsumenter av svenska livsmedel från växtriket och för producenterna som arbetar med odlingen, säger Åsa Lannhard Öberg på Jordbruksverkets enhet för handel och marknad.

Allt mindre växtskyddsmedel i Sverige

Sverige har sedan länge en hög ambition att begränsa användningen av växtskyddsmedel och vårt svala klimat innebär dessutom att behovet av att använda vissa växtskyddsmedel minskar. De svenska miljömålen om en giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet och ett rikt odlingslandskap går hand i hand med denna ambition. I ett EU-perspektiv är Sverige ett av de länder där det säljs minst växtskyddsmedel mätt som kilo aktiv substans per hektar. Statistik visar också att andelen prover på frukt och grönsaker som innehåller halter av restsubstanser av växtskyddsmedel, under lång tid varit lägre i svenska produkter än i importerade.

God tillgång på vatten

All livsmedelsproduktion kräver vatten och en sinande tillgång på grundvatten är idag ett problem för lantbruket i många delar av världen. Belastningen på grundvattnet kan mätas med ett vattenanvändningsindex, som visar uttaget av vatten i relation till tillgången. Även om vattennivåerna i år är låga så är Sverige ett av de länder inom EU som har lägst belastning enligt denna beräkning, med ett index på omkring 1 procent. Varningströskeln ligger på 20 procent och vid 40 procent är landets vattenresurser extremt belastade, vilket är ett faktum i bland annat flera medelhavsländer.

Vårt klimat ger smak till frukt och grönsaker

Att odla vegetabilier på svenska breddgrader ger en kortare odlingssäsong och lägre avkastning än i länder närmare ekvatorn. Detta gör att våra växthus behöver värmas upp, men å andra sidan värms i princip alla svenska växthus upp med hjälp av förnybar energi idag. Men det finns även fördelar med att odla vegetabilier i ett svalt klimat på nordliga breddgrader. Vi har mycket dagsljus under sommarhalvåret och låga temperaturer stimulerar bildandet av aromämnen som gör att frukt och grönsaker smakar mer.

Närproducerad frukt och grönsaker bidrar till minskat svinn

Att handla närproducerat innebär kort transport mellan producent och konsument. För frukt och grönsaker betyder detta att produkterna kan skördas närmare full mognad. Att låta frukt och grönsaker nå full mognad på plantan gynnar i sin tur smakutvecklingen, vilket skapar nöjda konsumenter. Kort väg mellan skörd och försäljning innebär dessutom att risken för skador under transport minskar. Man kan sammanfattningsvis därför säga att närproducerat kan bidra till ett minskat svinn i värdekedjan för frukt och grönsaker.

 

 

Klimatpåverkan från den svenska växthusodlingen har sjunkit mycket eftersom i princip alla svenska växthus värms upp med hjälp av förnybar energi. Här är humlor som pollinerar  i tomatväxthuset.

 


Mer information

Läs mer om mervärden i svensk odling: Jordbruksverket

Mer om svenskt spannmål

Mer om svenska grönsaker

Mer om svensk frukt och bär

Mer om svenska rotfrukter

Mer om svenska livsmedel

Relaterade inlägg

årets kock 2024

Här är kockarna som tävlar i Årets Kock 2024

Kvaltävlingen i Årets Kock 2024, SM i professionell matlagning, är avgjord. Efter två rafflande tävlingsdagar på Stockholms hotell- och restaurangskola står det nu klart vilka sex kockar som gått vidare till den stora finalen den 17 oktober.

Svensk blomsterglädje i varje hem — Blomsterfrämjandet

Blomsterfrämjandet stödjer både växtbranschen och den trädgårdsintresserade med inspiration och kunskap. Vi bad Malin Hidesäter, projektledare, berätta om säsonger och projekt.

plastfri gurka

Plastfri svenskodlad gurka med ätbart skydd

Lidl blir först i Sverige med att sälja gurka med Saveggys växtbaserade skydd i stället för plast. Nu genomför Lidl-butiken i Limham en testförsäljning av den svenskodlade gurkan under varumärket Matriket.