från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Tillbaka

Vill ni märka med Från Sverige? Så här gör du.

Publicerad Aktuellt Företag Konsument

Att märka med Från Sverige är ett etablerat och tydligt sätt för företag att visa att råvaror, livsmedel och växter lever upp till ursprungsmärkningens kriterier. Med märket på produkten är det enkelt för den som handlar att välja svenskproducerat. Är du nyfiken på hur du gör för att använda märkningen? Börja med att läsa det här.

Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige lanserades i april 2016. I mars 2021 finns drygt 10.500 godkända produkter märkta från cirka 200 företag — företag som märker.

En frivillig ursprungsmärkning

Från Sverige-märkningen är en frivillig ursprungsmärkning som används på råvaror, livsmedel och växter som uppfyller märkningens kriterier: Odlat, fött och uppfött, förädlat, förpackat och kontrollerat i Sverige. Märkningen kom till för att göra det enkelt för konsumenten att hitta svenskproducerade produkter när de handlar i butiken. Märket används även av grossister, restauranger och som verifikat vid offentlig upphandling.


Tre märken — samma kriterier och regler

Märket Från Sverige kan användas på alla sorters råvaror, livsmedel och växter. Kött från Sverige är det förtydligande märket som används på kött och charkuterier. På samma sätt förtydligar märket Mjölk från Sverige mjölken i mejerivaror och ost. Produkterna ska uppfylla följande kriterier:

  • Djuren är födda och uppfödda i Sverige.
  • Odling har skett i Sverige.
  • All förädling har gjorts i Sverige.
  • All förpackning och hantering har gjorts i Sverige.
  • För produkter med flera ingredienser gäller speciella regler, minst 75% är svenskt — korv, fruktyoghurt och en kanelbulle är några exempel.
  • Kött, mjölk, ägg, fågel, fisk och skaldjur är alltid utan undantag 100% svenskt i en produkt med flera ingredienser, som exempelvis ost och kött i en ostkorv eller mjölk i en mangoyoghurt.

Läs mer om kriterierna och om produkter med flera ingredienser


Varumärkesägaren ansöker om märkningen

Både små företag, stora företag och restauranger ursprungsmärker med Från Sverige. Livsmedelsproducenter och företag som vill använda ursprungsmärkningen tecknar avtal med Svenskmärkning AB. Det är produktens varumärkesägare som ansöker om märkningen. Om företaget har legoproducenter ska det finnas avtal där det framgår att regelverket för märkningen följs i produktionen. Produkter som märks ska tillverkas av företag som är certifierade enligt en tredjepartstandard, exempelvis IP Livsmedel. Produkterna går igenom en godkännandeprocess av Svenskmärkning innan de får märkas.

Till Regler och avtal
Märkning på Restauranger och restaurangkedjor
Märket och Offentliga måltider


Så ansöker du om Från Sverige-märkningen

Du ansöker om den frivilliga ursprungsmärkningen hos Svenskmärkning AB på frånsverige.se. När vi har fått det underlag vi behöver, går vi igenom era företagsuppgifter och produkter i en snabb process på Portalen, som är en del av företagssidan på frånsverige.se. Den grafiska manualen och originalet för märket får ni när företagsuppgifterna är godkända, ett underskrivet avtal kommit in och den första produkten är godkänd.

Så ansöker duVad kostar det att använda märkningen Från Sverige?

Alla företag som använder märkningen betalar årligen en fast kontrollavgift. Företag som omsätter 0-9 miljoner kronor per år betalar 500 kr/år. Alla företag som omsätter mer än 9 miljoner kronor betalar på 3000 kr/år.
Företag med en total omsättning över 25 miljoner kronor betalar dessutom en rörlig licensavgift på märkta produkter. Licensavgiften utgår från den 1 juli 2020 0,065% av värdet av nettoförsäljningen av märkta produkter från varumärkesägaren till nästa led.

Avgift restaurang: Restauranger betalar en årlig fast licensavgift som baseras på företagets omsättning av mat och dryck.


Kvalitetscertifierad produktion och kontroll

De företag som producerar, hanterar, packar och eller tillverkar produkter som märks med ursprungsmärkningen, ska vara certifierade enligt ett kvalitetssystem. För att se att företagen lever upp till kriterierna görs kontroller av fristående certifieringsorgan.

Läs mer om Revision och kontroll


Använd märket i kommunikation och marknadsföring

Märket placeras på produkten. Du använder också märket i din information och marknadsföring, både digitalt och i tryckt material, i butik, e-handel och i annan kommunikation kring produkterna. Registrerar du produkten i exempelvis Validoo så bockar du för att produkten är ursprungsmärkt, med det Från Sverige-märke som är aktuellt för produkten. Det gör att exempelvis livsmedelskedjornas e-handeln och livsmedelsgrossisterna ser att din produkt är ursprungsmärkt.

Låt märket jobba i kommunikationen och marknadsföringen
Inspiration, butiksmaterial & riktlinjer för märket i butik


Vi hjälper dig med ansökan

Om du har frågor eller vill få hjälp genom ansökningsprocessen är du välkommen att ringa Ulrika Norvell, kvalitetsansvarig, på 070-942 35 71 eller mejla på [email protected]

Välkommen att ansöka om Från Sverige-märkningen!


Visste du att…

… 92% av unga mellan 18-35 känner till Från Sverige-märkningen.
… 84% av alla svenska konsumenter känner till Från Sverige-märkningen och har ett högt förtroende för den.
… 77% säger att tydlig Från Sverige-märkningen underlättar när de handlar mat och dryck.
… 60% alltid tittar efter svenskt ursprung när de handlar.

(Källa: Demoskop 2020)


Butiksmaterial

Märket gör det enkelt att hitta svenskt

Ursprungsmärkningen Från Sverige gör det enkelt för konsumenten att hitta svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter när de handlar. Även restauranger använder märkningen. När allt fler hittar och väljer svenskproducerat bidrar det till att stärka och utveckla den svenska produktion. På så vis kan tillgången på svenska råvaror säkras för framtiden, fler arbetstillfällen skapas och de öppna landskapen bevaras. Märkningen har två huvudprinciper: Ursprungsmärkningen ska möta konsumenternas förväntningar och det är råvaran och produktionen som räknas.


Mer information om råvaror och livsmedel

Frågor & Svar

Listan med företag som märker

Nyheter och Press

Ursprungsmärket Från Sverige

Ursprungsmärket Kött från Sverige

Ursprungsmärket Mjölk från Sverige

Om sammansatta produkter

Startsida Konsument

Startsida Företag

Prenumerera på Från Sveriges nyhetsbrev

e-handel

Relaterade inlägg

rotfrukter

Rotfrukter året runt – 9 utmärkta rotfrukter

Rotfrukterna är inte bara mättande och nyttiga, de är prisvärda och kan varieras i det oändliga. Läs mer och lär dig mer om 9 utmärkta rotfrukter!

Svenska_ägg

De svenska äggen – många mervärden på köpet

Att ägget är näringsrikt, hållbart och variationsrikt är bara några av många andra fördelar. Vi bad Marie Lönneskog Hogstadius på Svenska Ägg berätta mer.

Höstmeny med 98% svenskt vid Livsmedelsdagarna

Från Sverige ser med glädje fram emot att presentera en utmärkt trerätters höstmeny skapad av 98% svenska råvaror vid Livsmedelsdagarna 2021.