från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Tillbaka

Träffa Från Sverige på Kostdagarna 2024

Publicerad Aktuellt Företag Konsument

Varje dag serveras cirka 3 miljoner måltider i skola, vård och omsorg. Under Kostdagarna 2024 riktas ljuset mot aktuella frågor och perspektiv med koppling till de offentliga måltiderna. Från Sverige är på plats för att berätta om möjligheten att använda Från Sverige-märkningen som verifikat vid offentlig upphandling av kött och mejeri i nivå med svensk lagstiftning. Vi har även med oss våra populära säsongsguider och affisch över styckningsscheman.

Om Kostdagarna 2024

Efter en lång rad ekonomiskt goda år står det offentliga Måltidssverige i en brytningstid, där de viktiga vägskälen är många – och besluten om riktningen framåt betydelsefulla.

När Kostdagarna 2024 slår upp sina portar den 14–15 mars riktas ljuset mot de just nu mest brännande frågorna och perspektiven med koppling till de offentliga måltiderna.

Kost & Närings Kostdagarna är klippta, skurna och måttsydda för kost- och måltidschefer, kostekonomer, livsmedelsupphandlare och andra ledare och medarbetare med anknytning till de offentligt finansierade måltiderna inom skola och förskola, vård och äldreomsorg.

I ett omfattande konferensprogram ”lunch-till-lunch” – parallellt på Stora scenen och i de dubbla seminarielokalerna Kniven och Gaffeln – förenas forskning och inspiration med mat, måltider och ledarskap.

Från Sverige ställer ut

På plats under Kostdagarna 2024 finns Från Sverige tillsammans med fler än 50 utställande branschföretag, myndigheter och andra, icke-kommersiella aktörer. Vi deltar med monter och ser fram emot möten och samtal kring Från Sverige-märkningen som verifikat och vid offentlig upphandling för offentliga måltider.

Vi kommer även ha med och dela ut våra populära säsongsguider över frukt och grönt i säsong månad för månad. Nytt för i år är att vi även tagit fram affisch över styckningsscheman för nöt, kalv, gris, lamm och kyckling, även dessa kommer vi ha med oss och dela ut under dagarna.

Om programmet under Kostdagarna 2024

När Kostdagarna 2024 slår upp sina portar den 14–15 mars riktas ljuset mot de just nu mest brännande frågorna och perspektiven med koppling till de offentliga måltiderna. Inte utifrån antagandet att kris- och dyrtider enbart för med sig motgångar och problem – utan tvärtom: med självklart fokus på deras potential som motor för förändring, utveckling och nytänkande. I organisationen, arbetssätten och, inte minst, i det egna ledarskapet.

Här är hela programmet för Kostdagarna 2024.

offentliga måltidens dag

Upphandling med Från Sverige som verifikat

Allt fler kommuner strävar efter att öka andelen svenskt i de offentliga måltiderna. Samtidigt finns en målsättning i den nationella livsmedelsstrategin att Sveriges produktion av livsmedel ska öka. Varje dag serveras cirka 3 miljoner måltider i skola, vård och omsorg. Det finns ett stort intresse i samhället att offentlig sektor, genom upphandling, ska bidra till att främja en god svensk livsmedelsproduktion. Svenska livsmedel håller mycket hög kvalitet och produceras med högre krav på djurskydd och miljöhänsyn än vad EU:s lagstiftning kräver.

Det är idag enklare att upphandla livsmedel som motsvarar svensk lagstiftning. Hållbarhetskriterierna finns förpackade i Nationella Kravpaket för nötkött, griskött, lamm- och fårkött samt mjölk och mejeri på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Det gör det enklare för den som upphandlar att bidra till den svenska livsmedelsstrategin och de satta målen.

Från Sverige-märkningen verifierar svenskt ursprung

Genom att i upphandlingen efterfråga de unika svenska mervärdena kan andelen mat med svenskt ursprung öka i de offentliga måltiderna.

Ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige visar att produkterna är svenskproducerade enligt märkningens tydliga kriterier. Märkningen visar att produktionen har skett i enlighet med svensk lagstiftning och hållbarhetskriterierna, och att de unika svenska mervärdena som har upphandlats efterlevs. Det kan exempelvis vara våra strikta krav på god djuromsorg och restriktiv användning av antibiotika. På så vis kan Från Sverige-märkningen användas för att verifiera upphandlarens krav.


Mer information

Läs mer om Upphandla offentliga måltider med Från Sverige som verifikat

Beställ eller ladda ned pdf foldern Konsten att upphandla svenska mervärden

Läs mer om Kostdagarna 2024 den 14–15 mars, Kistamässan

Relaterade inlägg

årets kock 2024

Här är kockarna som tävlar i Årets Kock 2024

Kvaltävlingen i Årets Kock 2024, SM i professionell matlagning, är avgjord. Efter två rafflande tävlingsdagar på Stockholms hotell- och restaurangskola står det nu klart vilka sex kockar som gått vidare till den stora finalen den 17 oktober.

Svensk blomsterglädje i varje hem — Blomsterfrämjandet

Blomsterfrämjandet stödjer både växtbranschen och den trädgårdsintresserade med inspiration och kunskap. Vi bad Malin Hidesäter, projektledare, berätta om säsonger och projekt.

plastfri gurka

Plastfri svenskodlad gurka med ätbart skydd

Lidl blir först i Sverige med att sälja gurka med Saveggys växtbaserade skydd i stället för plast. Nu genomför Lidl-butiken i Limham en testförsäljning av den svenskodlade gurkan under varumärket Matriket.