från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Tillbaka

Åsa Odell ny ordförande i Svenskmärkning

Publicerad Aktuellt Företag Konsument Nyheter för företag

På årsstämman i maj var det Åsa Odell, vice ordförande i LRF, som valdes till ny ordförande för Svenskmärkning AB, som står bakom den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige. I styrelsen sitter representanter från de tre ägarna LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel och ordförandeskapet byts vart tredje år.

Från Sverige är en frivillig ursprungsmärkning för råvaror, livsmedel och växter som är odlade, född och uppfödda, förädlade, förpackade och kontrollerade i Sverige. 

— Jag är stolt och ödmjuk över förtroendet att bli Svenskmärknings ordförande. Jag känner Svenskmärkning väl, eftersom jag har varit med i styrelsen sedan starten. Bolaget och Från Sverige-märkningen har haft en imponerande utveckling under sina första fem år — det är ett fruktbart samarbete med hela kedjan genom LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel, säger Åsa Odell nyvald ordförande i Svenskmärkning AB och vice ordförande LRF.

Svenskmärkning ABs ägare LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel representeras av vardera tre ledamöter, där handeln har ett roterande system mellan handelskedjorna. Styrelsens ordförande byts enligt schema mellan ägarna vart 3 år. Åsa Odell, vice ordförande LRF, valdes vid årsstämman i maj 2021 till ny ordförande AB efter avgående Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen, som tog över efter Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel.

Till ordinarie styrelseledamot valdes Sara E Andersson, Bergendahls, tidigare suppleant, som ersätter Oskar Hjertsäll, Lidl. Som ny suppleant för Svensk Dagligvaruhandel valdes Åsa Wickholm på Coop.

— Vi riktar ett stort tack för det stora engagemang som Björn Hellman lagt ner för att fortsätta driva märket framåt och vi är glada att han fortsätter i styrelsen. Samtidigt hälsar vi Åsa Odell varmt välkommen som ny ordförande i Svenskmärkning AB och ser fram emot hennes ledarskap. Vi tackar också Oskar Hjertsäll, Lidl, för hans stora bidrag och välkomnar Sara E Andersson från Bergendahls som ordinarie medlem och Åsa Wikholm, Coop som suppleant. Märkets framgång vilar på det starka engagemang våra ägare har som ger en bred och värdefull förankring i hela livsmedelskedjan, säger Ulrika Ekström, vd Svenskmärkning AB.


Styrelsens sammansättning 2021

LRF

Åsa Odell, LRF, ordförande
Ingrid Eilertz, LRF
Torbjörn Lithell, HK Scan

Svensk Dagligvaruhandel

Karin Brynell, Svensk Dagligvaruhandel
Hans Bax, Axfood
Sara E Andersson, Bergendahls (nyval)

Livsmedelsföretagen

Björn Hellman, Livsmedelsföretagen
Jonas Tunestål, KLS Ugglarp
Anders Högberg, Orkla

Suppleanter

För Svensk Dagligvaruhandel: Åsa Wickholm, Coop (nyval)
För Livsmedelsföretagen: Jimmy Sandell, Livsmedelsföretagen
För LRF: Eva Anflo, LRF


Åsa Odell, vice ordförande LRF och nyvald ordförande i Svenskmärkning. Fotograf: Fredrik Blomqvist.

Välkommen Åsa Odell, LRF, som ny ordförande i Svenskmärkning!

— Tack, jag är stolt och ödmjuk över att jag har fått förtroendet att bli ordförande. Jag känner Svenskmärkning väl eftersom jag har varit med i styrelsen sedan starten. Bolaget och Från Sverige-märkningen har haft en imponerande utveckling under sina första fem år, det är ett fruktbart samarbete med hela kedjan genom LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel.

Hur ser du på framtiden?

—Svenskproducerat är en stark trend hos konsumenterna, det finns ett stort förtroende hos konsumenterna. Det är viktigt att vårda, vi behöver också vara relevanta framåt. En viktig fråga framåt är kommunicera de mervärden som svenska råvaror, mat och växter står för. Vi går nu in i en ny fas med bolaget, de första målen om 10 000 märkta produkter har vi nått med råge. Nu är det viktigt att både behålla och skaffa nya märkesanvändare, i nya kategorier. Vi behöver också hitta formerna för ursprungsmärkning hos restaurang och storhushåll.

Vad är nyckeln till framgång?

— En del av framgången har varit den tydlighet som märket står för. Det skall vi ha med oss när vi utvecklar märket framåt. Det skall vara lätt för konsumenten att välja svenska produkter i butik, men även i andra sammanhang som exempelvis på restaurang.


 

Välkommen Sara E Andersson, Bergendahls!

Till ordinarie styrelseledamot valdes Sara E Andersson, Kommunikationsdirektör på Bergendahls, som tidigare varit suppleant.

— Jag är imponerad över svenskmärkningens utveckling sedan start. Den är väl genomtänkt och har etablerat ett högt förtroende hos konsumenterna. Det känns väldigt aktuellt att fortsätta utvecklingen av märket och jag ser fram emot att bidra i styrelsen, säger Sara E Andersson, Kommunikationsdirektör på Bergendahls.


Mer information

På MyNewsdesk finns foton att ladda ned.

Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige ägs av Svenskmärkning AB. Initiativtagarna till Från Sverige-märkningen är LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel, som gemensamt äger Svenskmärkning AB. Läs mer om Svenskmärkning och Svenskmärknings ägare här

 Svenskmärkning AB har även ett rådgivande märkesråd, där bland annat frågor kring produkter och regelverk diskuteras, samt en nybildad Marknadsgrupp.

Relaterade inlägg

Här är årets Från Sverige-märkta julnyheter

Nu har årets julnyheter lanserats! Här nedan kan du läsa mer om årets julnyheter som märks med Från Sverige-märket.

Från Sverige och Ostfestivalen i samarbete

Från Sverige är ny samarbetspartner till Ostfestivalen, som arrangeras på Münchenbryggeriet i Stockholm den 11-13 februari 2022. Här är svensk ost i fokus!

fiskköttbullar gårdsfisk

Säg hej till fiskköttbullar från Gårdsfisk!

Gårdsfisk vill att alla ska kunna äta fisk som är god, klimatsmart och uppfödd i Sverige. Nu lanserar Gårdfisk fiskköttbullar med samma fina smak och textur som en traditionell köttbulle.