från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Sveriges godaste bransch

Bra mat skapar lycka och välmående, så mycket välmående att det är mätbart och sammantaget höjer ett lands lyckoindex. Livsmedelsindustrin levererar därmed inte bara nödvändiga vitaminer och mineraler, proteiner och kolhydrater, utan skapar också välmående och hälsa. Maten vi äter ska inte bara vara god, den ska vara producerad under goda förhållanden så att vi kan äta den med gott samvete.

Förädling och förpackning underlättar din vardag

I stället för att var och en av oss själva odlar, slaktar, styckar, tillagar, bakar, saftar och syltar, köps allt mer förädlad och förberedd mat, producerad av stora eller små företag med råvaror från Sverige och hela världen. Ungefär 70 procent av det som kommer från det svenska jordbruket vidareförädlas av de svenska livsmedelsföretagen. Det är Sveriges fjärde största industribransch, geografiskt sett den kanske mest spridda industribranschen, och den är mycket betydelsefull för Sveriges bönder och en levande landsbygd.

Kontroll och livsmedelssäkerhet

Vi har en mycket hög livsmedelssäkerhet i Sverige. Här utför både producenter och myndigheter kontroller och uppföljningar av livsmedelsproduktionen. För att få ursprungsmärka en produkt ska de företag som tillverkar, hanterar och packar produkter vara certifierade enligt gällande kvalitetssystem.

Från småskaligt hantverk till global industri

Mat är något man behöver känna förtroende för. För allt fler livsmedelsproducenter och konsumenter har faktorer som miljöpåverkan och socialt ansvar blivit minst lika viktiga begrepp som smak och kvalitet. Bland de företag som ursprungsmärker representeras alla typer av livsmedelsföretag, allt från småskaliga företag till stora koncerner. Det är hantverk och industrialism på samma gång. Det är litet och stort i samma fabrik, avancerad logistik och manuellt provsmakande samtidigt. En bransch i ständig utveckling.

 


Mer information

Mer om Odling och uppfödning

Mer om Trygga och säkra livsmedel

Mer om sammansatta varor