från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Tillbaka

Så ser Sveriges försörjningsförmåga ut

Publicerad Aktuellt Företag Konsument

Att vi har en egen livsmedelsproduktion inom Sverige är viktigt för att kunna förse Sveriges befolkning med mat, i såväl stabila tider som i kris. Jordbruksverkets senaste siffror över svensk marknadsandel visar vår försörjningsförmåga, alltså hur stor andel av vår efterfrågan som kan tillgodoses av svensk produktion av ett livsmedel. Marknadsandelen varierar kraftigt mellan olika livsmedel, från cirka 20 procent för tomater till över 100 procent för spannmål och ägg. Här kan du se hur marknadsandelen ser ut för olika kategorier samt andelarnas utveckling över tid.

försörjningsförmåga, jordbruksverket

Svensk marknadsandel 2022 – pilarna visar på om marknadsandelen för 2022 har ökat eller sjunkit jämfört med 2021.

Svensk marknadsandel 2022

  • Under 2022 minskade den svenska marknadsandelen för nötkött, matfågel och lamm medan den var stabil för griskött.
  • Den svenska marknadsandelen för ägg ökade från 88 procent till 101 procent mellan 2021 och 2022.
  • Bland mejerivarorna har osten minskat mest, som nu är nere på en svensk marknadsandel om 39 procent.
  • Fortsatt hög marknadsandel för spannmål, andelen har under en längre tid varit mer än 100 procent.
  • Den svenska andelen av frukt och grönsaker varierar mycket mellan olika produkter och över året. Morötter har en fortsatt hög svensk marknadsandel på över 90 procent.

försörjningsförmåga, jordbruksverket

Ta del av Jordbrukets rapport “Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige?” där du även kan se de andelarnas utveckling över tid.

Svensk marknadsandel

Sedan 2016 har Jordbruksverket sammanställt och presenterat uppgifter om svensk marknadsandel för kött, spannmål, mejeri, potatis, socker, frukt och grönt samt ägg.

Jordbruksverket har valt att kalla detta mått svensk marknadsandel, eftersom det visar hur stor del av den totala förbrukningen (produktion plus import minus export) som produceras i Sverige. Andelen tar med andra ord hänsyn till handelsutvecklingen, men säger inget om hur stor exporten eller importen är.

När den svenska marknadsandelen överstiger 100 procent visar det att handelsbalansen är positiv, medan handelsbalansen är negativ om den svenska marknadsandelen understiger 100 procent. 

Det bör noteras att denna beräkning har brister, bland annat kan inte beräkningarna göras på exakt samma sätt för alla produkter då sifferuppgifter saknas för vissa produkter. Här kan du läsa mer. Siffrorna för 2023 kommer att uppdateras när de finns tillgängliga från Jordbruksverket.

Försörjningsförmåga allt viktigare

Att stötta svenska bönder, låg antibiotikaanvändning inom djurhållningen och kortare transporter har länge legat på topp som viktiga anledningar till att välja svenskt. På senare år har intresset för Sveriges försörjningsförmåga ökat. 7 av 10 uppger att de väljer svenskproducerad mat och dryck för att man tycker det är viktigt att bidra till Sveriges försörjningsförmåga (Attitydundersökning, Svenskmärkning, 2023).

Om allt fler väljer svenskproducerat kan vi stärka den svenska försörjningsförmågan. Från Sverige-märket finns för att göra det enkelt att hitta svenska råvaror, livsmedel och växter. Titta efter märket när du handlar i butiken så vet du att varan är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. Hela regelverket hittar du här.


Mer information

Ta del av Jordbrukets rapport “Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige?” där du även kan se de andelarnas utveckling över tid.

Det här är Från Sverige-märket

Företagen som märker med ursprungsmärkningen Från Sverige

I vår butik kan du ladda ner illustrationen över svensk marknadsandel som PDF (A4) och bild (PNG)

Relaterade inlägg

årets kock 2024

Här är kockarna som tävlar i Årets Kock 2024

Kvaltävlingen i Årets Kock 2024, SM i professionell matlagning, är avgjord. Efter två rafflande tävlingsdagar på Stockholms hotell- och restaurangskola står det nu klart vilka sex kockar som gått vidare till den stora finalen den 17 oktober.

Svensk blomsterglädje i varje hem — Blomsterfrämjandet

Blomsterfrämjandet stödjer både växtbranschen och den trädgårdsintresserade med inspiration och kunskap. Vi bad Malin Hidesäter, projektledare, berätta om säsonger och projekt.

plastfri gurka

Plastfri svenskodlad gurka med ätbart skydd

Lidl blir först i Sverige med att sälja gurka med Saveggys växtbaserade skydd i stället för plast. Nu genomför Lidl-butiken i Limham en testförsäljning av den svenskodlade gurkan under varumärket Matriket.