från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Svensk marknadsandel 2022 – 1080×1350

Svensk marknadsandel 2022

Siffror från Jordbruksverket. Jordbruksverkets siffror över svensk marknadsandel visar vår försörjningsförmåga, alltså hur stor andel av vår efterfrågan som kan tillgodoses av svensk produktion av ett livsmedel. Marknadsandelen varierar kraftigt mellan olika livsmedel, från cirka 20 procent för tomater till över 100 procent för spannmål och ägg.

Läs mer här: https://fransverige.se/aktuellt/sa-ser-sveriges-forsorjningsformaga-ut/

Uppdaterad: oktober 2023