från sverige

Tillbaka

LRFs kampanj #jagbryrmig lyfter svensk mat

Publicerad Aktuellt Företag Konsument

Nu startar LRFs kampanj Jag bryr mig/Tack för att du bryr dig. Med den vill Sveriges lantbrukare visa att hållbarhetsfrågorna både är viktiga och komplexa och att debatten måste nyanseras.

Med kampanjen Jag bryr mig/Tack för att du bryr dig vill Sveriges bönder genom LRF visa på de komplexa samband som är en del av deras vardag. De vill även passa på att lyfta varför de är så stolta över den mat de producerar i Sverige.

För att sprida information om svensk livsmedelsproduktion och hur man kan delta i kampanjen har LRF lagt upp en kampanjsida som fylls på med ny information efterhand som kampanjen pågår. På Facebooksidan LRF Jag bryr mig kan du delta i samtalet om maten och klimatet, och följande hashtags används #jagbryrmig och #jagväljersvenskmat.

Emilia är kampanjens frontfigur

Emilia Astrenius Widerström, LRF Ungdomens ordförande är en av huvudpersonerna i kampanjen. Hon önskar mer konstruktiva diskussioner som fokuserar på framtiden.

Du är en av frontfigurerna i LRFs kampanj ”Jag bryr mig”. Hur ser du på dagens debatt?

– Den är felvinklad och det är allt för mycket svart eller vitt. Man tror att det finns en envägslösning, som är svaret på allt, men så är det inte. Det blir konsekvenser av alla beslut och då måste man vara öppen för nya lösningar. Jag önskar att ideologierna kunde mötas i stället för att kasta paj på varandra.

– Jag önskar att debatten var mer baserad på fakta. Att folk inte bara bygger sina åsikter genom att plocka russinen ur kakan ur forskning, utan istället har ett helhetsperspektiv. Att man lyssnar på varandra och diskuterar konstruktivt och tänker på utvecklingen framåt istället.

Vilken kunskap anser du saknas?

– Det är svårt för konsumenten att ta fram transparent information. Många läser på sociala medier och källkritiken saknas. För att förstå helheten om hur maten produceras skulle folk behöva lära sig mer om kretsloppet, djurens roll och vad produktionerna bidrar med till. Ett stort ansvar ligger på oss lantbrukare att informera, men vi borde också uppmuntra konsumenten till att själva ta reda på fakta om varorna de köper.

Vad skulle du vilja att alla skulle veta om svensk matproduktion?

– Att vi i det svenska lantbruket ligger före i väldigt mycket när det gäller hållbarhet, djurvälfärd med mera jämfört med andra länder. Men när debatten polariseras och vi hamnar i försvarsposition kan vi inte lägga fokus på utveckling. Då står vi och stampar och kommer inte framåt.

Intervjun med Emilia Astrenius Widerström, LRF Ungdomens ordförande, är skriven av Anna Ross, LRF.


Mer information

Till LRFs kampanjsida #jagbryr mig

Till Facebooksidan LRF Jag bryr mig

Mer om Livsmedel från Sverige

Aktuellt

Amaryllisens dag idag – perfekt tid att plantera

Nu är det perfekt att plantera amaryllisen inför jul – Blomsterfrämjandet ger dig bästa tipsen! Titta efter märket när du väljer advent- och julblommor så vet du att de är svenskodlade.

”Svensk havre har god smak och högt näringsinnehåll”

Träffa Frebaco Kvar på Från Sveriges Instagram v 46 och lär mer om havre och spannmål från Västgötaslätten. Läs intervjun med Martin Pardell, affärsområdeschef.

Grattis till Chark-SMs värdiga Svenska Mästare!

Tillsammans med Svenskt Kött var vi på plats med märket Kött från Sverige på Chark-SM 2018. Grattis till alla Svenska Mästare – och extra hurra för företag som ursprungsmärker!