från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Trygg och säker mat, producerad under goda förutsättningar

Maten vi äter ska inte bara vara god, den bör även produceras under goda förhållanden och kunna ätas med gott samvete. Undersökningar visar att detta är viktiga värden för svenska konsumenter. I Sverige har vi hög livsmedelssäkerhet som ger trygg och säker mat, bra arbetsförhållanden, transporterna är korta, odlingsreglerna är strikta och vi har bra djuromsorg med låg antibiotikaanvändning.

Inhemsk livsmedelsproduktion stärker Sverige

Ungefär 70 procent av det som kommer från det svenska jordbruket vidareförädlas av de svenska livsmedelsföretagen. Det är Sveriges fjärde största industribransch, och geografiskt sett den kanske mest spridda industribranschen.

Att allt fler väljer svenskproducerat, stärker och utvecklar den inhemska produktionen av livsmedel. På så vis kan svenska råvaror säkras för framtiden, fler arbetstillfällen skapas och de öppna landskapen bevaras.

Bra förutsättningar för odling och produktion

Sverige är ett avlångt land med åtta olika klimatzoner. Vi har mörka skogar, öppna landskap, djupa sjöar, kalla hav och vilda forsar. Dagarna är långa och varma under sommaren, korta kalla under vintern. Vi har gott om vatten. Det skapar bra förutsättningar för odling och produktion.

Svenska råvaror – all världens mat

Svenskarna är ett nyfiket folk med smak för både egna och andra länders specialiteter. Med svenska produkter som grund skapar vi all världens mat. Läs mer om svenska råvaror


Mer information

Mer om Odling och uppfödning

Mer om Industri och förädling