från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Svensk marknadsandel 2021 – 1080×1350

Svensk marknadsandel 2021

Siffror från Jordbruksverket. Svensk marknadsandel visar hur stor del av den totala förbrukningen som produceras i Sverige och är ett av flera mått på den svenska produktionens konkurrenskraft.

Läs mer här: https://fransverige.se/aktuellt/lar-dig-mer-om-sveriges-sjalvforsorjningsgrad/