från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Svenskmärknings personuppgiftshantering

Svenskmärkning (LSL Svenskmärkning AB), som står bakom den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. All behandling av personuppgifter gör Svenskmärkning AB som personuppgiftsansvarig i enlighet med denna policy.

Svenskmärkning använder cookies för att generera besöksstatistik, läs mer nedan.


Cookies

Svenskmärkning använder cookies för att generera besöksstatistik. En cookie är en liten textfil som den besökta webbplatsen sparar på användarens dator. Informationen i filen används till exempel för att underlätta användning av webbplatsen.
Den som inte vill acceptera cookies kan ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar till lagring av cookies eller informerar användaren varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom funktioner i webbläsaren kan vanligtvis också tidigare lagrade cookies raderas.


Registrering av personuppgifter

Som en förutsättning för Svenskmärknings arbete med företag anslutna för ursprungsmärkning samt information om verksamheten behöver vi registrera personuppgifter.
I samband med att personuppgifter lämnas, till exempel vid ansökan om att använda den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, prenumeration på nyhetsbrev eller pressmeddelanden ska information ges om personuppgiftsbehandlingen och även information om de rättigheter som finns för de som registreras.

Varför samlar vi in uppgifter?

Svenskmärkning behöver personuppgifterna för att administrera uppgifter som följer av det ingångna avtalet om användning av ursprungsmärkning samt för att löpande kunna ge tillgång till information.
Uppgifter används också för att kunna möta Svenskmärknings berättigade intresse, i den utsträckning det inte överskrider registrerades rättigheter.

Användning av uppgifter

Personuppgifterna används av Svenskmärkning för kontakter gällande ursprungsmärkning, fakturering, information och inbjudningar.
Svenskmärknings registreringar av personuppgifter gäller till exempel företag som är anslutna för att använda den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige. Det gäller även för personer som registrerat sig för prenumeration på nyhetsbrev, eventinbjudningar och utskick av pressmeddelanden. Registren innehåller personuppgifter som namn, titel, telefonnummer och e-postadress. Registrering av personuppgifter gäller även för andra samarbetspartners så som märkesråd, revisorer hos kontrollorgan och andra samarbetspartners och konsulter.
När ett samarbete upphör sparas uppgifterna i cirka ett år. I en del fall kan vissa uppgifter finnas kvar längre, exempelvis uppgifter för ekonomisk bokföring.

Utlämnande av uppgifter

Svenskmärkning kan lämna ut personuppgifter till samarbetspartners, så som kontrollorgan och revisorer av ursprungsmärkningen.

Rättigheter

Alla användare har rätt att få information om behandlingen av personuppgifter, samt att utan kostnad begära rättelse eller radering av uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

Kontakt

Vänligen kontakta oss om du har frågor!