från sverige

Tillbaka

Svenskarna vill ha mer svenskt i matkassen

Publicerad Aktuellt Företag Konsument Nyheter för företag

Av en stor undersökning av Livsmedelsföretagen framgår att 85% tycker det är viktigt att deras mat och dryck är svensk och 52% väljer ekologiskt när de handlar. Det vanligaste skälet till att välja svenskt är att det är bra för miljön och klimatet, men det finns betydande skillnader mellan olika grupper och åldrar, enligt Livsmedelsföretagens artikel.

Trenden att svenskarna i allt högre utsträckning föredrar livsmedel gjorda på svenska råvaror håller i sig. När Livsmedelsföretagen frågade 1 000 svenskar hur viktigt det är att maten och drycken de konsumerar består av svenska råvaror svarade 85% att det är mycket eller ganska viktigt. Det är en ökning med 4% sedan förra mätningen i mars 2014.

Om svensken tvingas välja mellan ett livsmedel som är ekologiskt men importerat och ett livsmedel som är producerat ”icke-ekologiskt” i Sverige är det ingen tvekan: 72% väljer det konventionellt producerade svenska livsmedlet. Det är en ökning med 6% sedan mätningen 2014.

– Ekotrenden är fortsatt stark men det allra viktigaste är att maten och drycken är svensk, oavsett om den är konventionell eller ekologisk. Det är ett väldigt gott betyg för den svenska livsmedelsbranschen. Tycker man att svenska livsmedel smakar gott och vet att de är säkra, gjorda på bra råvaror och håller hög kvalitet så är det ganska naturligt att man väljer svenskt framför importerat. Det är ju också uppenbart att miljö och klimat är en avgörande faktor, och när det gäller hållbarhet ligger svenska livsmedelsproducenter i framkant, säger Jimmy Sandell, kommunikationschef på Livsmedelsföretagen.

Miljö och klimat viktigast för kvinnor och unga

Undersökningen visar på skillnader mellan olika grupper. 92% av kvinnorna tycker det är viktigt att deras mat och dryck är gjorda på svenska råvaror, jämfört med 79% av männen. Det vanligaste skälet till att man väljer svensk mat och dryck är att ”Det är bättre för miljön och klimatet”. Av kvinnorna anger 33% miljö och klimat som det viktigaste skälet, jämfört med 27% av männen.

Miljö och klimat verkar vara viktigare för yngre människor. Av åldersgruppen 16–39 år svarar 42% att de väljer svenskt för miljöns och klimatets skull, jämfört med bara 18% av åldersgruppen över 65. Vilka skäl man anger till att välja svenskt beror även på var man bor. 37% av storstadsborna köper svenskt pga miljö och klimat, men av de som bor utanför städerna svarar 30% att man äter svenskt för att man vill gynna svenska bönder.

Mer än hälften av svenskarna väljer oftast ekologiskt

På frågan ”Hur ofta väljer du ekologiska alternativ när du handlar livsmedel?” svarar 52% att de gör det ofta eller alltid, en ökning med 8% sedan mätningen 2014. Även vad gäller att välja ekologiskt anger de allra flesta – 50% – att man gör det för att det bättre för miljön och klimatet. 26% svarar att man väljer ekologiskt för att det är ”mer hälsosamt”.

Delar man upp svaren efter ålder är det återigen de unga som prioriterar miljö och klimat. I åldersgruppen 16–39 anger 61% miljö och klimat som skäl till att välja ekologiskt, jämfört med 39% i åldersgruppen 50–64.


Mer information

Undersökningen utfördes oktober 2017 av Demoskop på uppdrag av Livsmedelsföretagen – till Livsmedelsföretagens artikel med alla resultat i undersökningen.

 

Aktuellt

Svenskmärknings vd efter torkan: ”Håll i och håll ut”

”Hela livsmedelskedjan behöver samarbeta mer efter sommarens torka” säger Maria Forshufvud, vd Svenskmärkning, i en intervju i Livsmedel i Fokus.

Fyll på med svenskodlade utplanteringsväxter

Nu i augusti är det dags att uppdatera utplanteringsväxterna på balkongen, uteplatsen och trädgården, och det finns ett brett härligt utbud av svenskodlat i butikerna.

Med passion för svenskodlade växter

Välj växter och blommor som odlas av svenska handelsträdgårdar och plantskolor, så väljer du härliga hållbara växter och stödjer det svenska hantverket. Siffror och fakta om svensk odling.