från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Tillbaka

Skalbaggsås och blommor ger fler insekter

Publicerad Aktuellt Företag Konsument

Vi möts av larmrapporter som pekar på en dramatisk minskning av antalet insekter i naturen. Jordbruket kan vara en positiv kraft i arbetet med att vända utvecklingen. Jordbruksverket intervjuade Bengt Hellerström, Annelövs boställe Skåne, som har gynnat nyttoinsekterna genom att anlägga en skalbaggsås där de är skyddade.

Det behövs blommor för att pollinerare och andra nyttoinsekter ska trivas i jordbrukets slättbygder. Genom att så in blommande växter vid sidan av huvudgrödan, på de så kallade kantzonerna, så trivs skalbaggar, bin och humlor.

Foto: Jordbruksverket. Läs hela Jordbruksverkets artikel här

Under hösten har vi möts av larmrapporter som pekar på en dramatisk minskning av antalet insekter i naturen. I många fall lyfts det storskaliga och intensiva jordbruket fram som en orsak till att många arter minskar. Men nedläggning av jordbruk kan också leda till att arter dör ut. Andra faktorer som lyfts fram är växtskyddsmedel, klimatförändringen och urbanisering. Oavsett orsakerna kan jordbruket bidra och vara en positiv kraft i arbetet med att vända utvecklingen. Tillsammans med lantbrukare arbetar Jordbruksverket med rådgivning om flera olika åtgärder som gynnar nyttoinsekterna.

Skalbaggsås skyddar nyttoinsekterna

Bengt Hellerström, Annelövs boställe Skåne, har bland annat gynnat nyttoinsekterna genom att anlägga en skalbaggsås, där de är skyddade från jordbearbetning och bekämpning.

– Att anlägga en skalbaggsås har gett mig betydligt mindre problem med bladlöss och minskat mitt behov av att använda växtskyddsmedel. Det är gott att kunna använda enkla metoder som fungerar i modernt jordbruk och som gynnar våra naturliga medarbetare i kampen mot skadegörare, säger Bengt som berättade om sina erfarenheter på årets Miljömålsseminarium i Stockholm.

Blommor gynnar biologisk mångfald

Det behövs också blommor för att pollinerare och andra nyttoinsekter ska trivas i jordbrukets slättbygder. Genom att så in blommande växter vid sidan av huvudgrödan på de så kallade kantzonerna, kan lantbrukare gynna flera nyttiga insekter som skalbaggar, bin och humlor.

Större landskaplig variation

Rådgivningsprojektet Mångfald på slätten ger konkreta tips och råd om hur man kan utnyttja kantzoner för att öka blomningen i landskapet. Johan Wallander som samordnar arbetet med miljömålet Ett rikt odlingslandskap sammanfattar.

– Oavsett vad som är den väsentligaste orsaken till krisen för insekterna måste vi se till att få en större landskaplig variation. Det går att gynna biologisk mångfald och samtidigt ha ett effektivt och konkurrenskraftigt jordbruk! Blommor och bin lyfter både gården och landsbygden.


Mer information

Jordbruksverket får du mer information om mångfald, skalbaggsåsar och mycket annat. Se filmen om hur man anlägger en skalbaggsås.

Relaterade inlägg

Så tar du bäst tillvara på bären i sommar

Sommaren är bärens tid! Att ta tillvara på bär kan göras på många olika sätt beroende på vilka bär du har och vad du vill använda dem till. Här har vi sammanfattat några vanliga metoder.

Producenter Foto Johan Skoglöf Swedish Wine

Sveriges största manifestation för svenskt vin

Som startskott för satsningen The Swedish Wine Tasting samlades Sveriges vinproducenter och vinexperter i juni för den första stora provningen av svenska viner. I augusti ställs de tio bästa mot utländska viner.

3 enkla tips – så hjälper du bina och andra pollinerare

En tredjedel av den mat vi äter idag behöver pollineras av olika insekter som bin, humlor och fjärilar. Här har vi samlat 3 enkla tips på vad du kan göra för att hjälpa bina och andra pollinerare.