från sverige

Tillbaka

Skalbaggsås och blommor ger fler insekter

Publicerad Aktuellt Företag Konsument

Vi möts av larmrapporter som pekar på en dramatisk minskning av antalet insekter i naturen. Jordbruket kan vara en positiv kraft i arbetet med att vända utvecklingen. Jordbruksverket intervjuade Bengt Hellerström, Annelövs boställe Skåne, som har gynnat nyttoinsekterna genom att anlägga en skalbaggsås där de är skyddade.

Det behövs blommor för att pollinerare och andra nyttoinsekter ska trivas i jordbrukets slättbygder. Genom att så in blommande växter vid sidan av huvudgrödan, på de så kallade kantzonerna, så trivs skalbaggar, bin och humlor.

Foto: Jordbruksverket. Läs hela Jordbruksverkets artikel här

Under hösten har vi möts av larmrapporter som pekar på en dramatisk minskning av antalet insekter i naturen. I många fall lyfts det storskaliga och intensiva jordbruket fram som en orsak till att många arter minskar. Men nedläggning av jordbruk kan också leda till att arter dör ut. Andra faktorer som lyfts fram är växtskyddsmedel, klimatförändringen och urbanisering. Oavsett orsakerna kan jordbruket bidra och vara en positiv kraft i arbetet med att vända utvecklingen. Tillsammans med lantbrukare arbetar Jordbruksverket med rådgivning om flera olika åtgärder som gynnar nyttoinsekterna.

Skalbaggsås skyddar nyttoinsekterna

Bengt Hellerström, Annelövs boställe Skåne, har bland annat gynnat nyttoinsekterna genom att anlägga en skalbaggsås, där de är skyddade från jordbearbetning och bekämpning.

– Att anlägga en skalbaggsås har gett mig betydligt mindre problem med bladlöss och minskat mitt behov av att använda växtskyddsmedel. Det är gott att kunna använda enkla metoder som fungerar i modernt jordbruk och som gynnar våra naturliga medarbetare i kampen mot skadegörare, säger Bengt som berättade om sina erfarenheter på årets Miljömålsseminarium i Stockholm.

Blommor gynnar biologisk mångfald

Det behövs också blommor för att pollinerare och andra nyttoinsekter ska trivas i jordbrukets slättbygder. Genom att så in blommande växter vid sidan av huvudgrödan på de så kallade kantzonerna, kan lantbrukare gynna flera nyttiga insekter som skalbaggar, bin och humlor.

Större landskaplig variation

Rådgivningsprojektet Mångfald på slätten ger konkreta tips och råd om hur man kan utnyttja kantzoner för att öka blomningen i landskapet. Johan Wallander som samordnar arbetet med miljömålet Ett rikt odlingslandskap sammanfattar.

– Oavsett vad som är den väsentligaste orsaken till krisen för insekterna måste vi se till att få en större landskaplig variation. Det går att gynna biologisk mångfald och samtidigt ha ett effektivt och konkurrenskraftigt jordbruk! Blommor och bin lyfter både gården och landsbygden.


Mer information

Jordbruksverket får du mer information om mångfald, skalbaggsåsar och mycket annat. Se filmen om hur man anlägger en skalbaggsås.

Aktuellt

Amaryllisens dag idag – perfekt tid att plantera

Nu är det perfekt att plantera amaryllisen inför jul – Blomsterfrämjandet ger dig bästa tipsen! Titta efter märket när du väljer advent- och julblommor så vet du att de är svenskodlade.

”Svensk havre har god smak och högt näringsinnehåll”

Träffa Frebaco Kvar på Från Sveriges Instagram v 46 och lär mer om havre och spannmål från Västgötaslätten. Läs intervjun med Martin Pardell, affärsområdeschef.

Grattis till Chark-SMs värdiga Svenska Mästare!

Tillsammans med Svenskt Kött var vi på plats med märket Kött från Sverige på Chark-SM 2018. Grattis till alla Svenska Mästare – och extra hurra för företag som ursprungsmärker!