från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Tillbaka

Jordbruksverket – mervärden hos svensk mat

Publicerad Aktuellt Företag Konsument

Vad betyder egentligen begreppet "svenska mervärden"? När vi talar om svensk mervärden lyfter vi att svensk livsmedels­produktion har högre krav på flera områden jämfört med många andra länder och de kraven kallas mervärden. Jordbruksverket har nu släppt sju rapporter om mervärden inom svensk produktion av mat och svenska råvaror. Här kan du läsa mer och ta del av alla rapporter.

Mervärden hos svensk mat

Mervärden är styrkor som har positiv påverkan på vår mat ur miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhets­perspektiv.

Mervärdena baseras på att svensk lagstiftning, frivilliga branschpolicys och andra bestämmelser som ofta är mer omfattande än i många andra länder. Det har en positiv påverkan på matens egenskaper ur ett hållbarhetsperspektiv. Producenter i andra länder kan också bedriva sin produktion på ett liknande sätt som i Sverige trots att det inte är reglerat på samma sätt som i Sverige.

Kunskap om våra svenska mervärden motiverar konsumenter att välja svensk mat när det finns möjlighet. Om konsumenter i växande utsträckning köper svenskt stärks den hållbara konsumtionen av mat, jordbrukets konkurrens­kraft och den svenska försörjnings­förmågan.

Jordbruksverkets sju rapporter om mervärden inom svensk produktion av mat och av svenska råvaror fokuserar på jordbruksledet. Mervärdena kan grupperas på många sätt och Jordbruksverket har valt att utgå från följande nivåer:

 • Ekonomi och livsmedels­försörjning
 • Djurhållning och djurhälsa
 • Säkra vegetabilier
 • Miljö och klimat
 • Ett rikt odlings­landskap och andra miljömål

Här kan du läsa mer om de olika nivåerna.


Rapporter

Nötkötts­produktion

Några exempel på mervärden inom svensk nötkötts­produktion:

 • Svenska nöt­kreatur är fria från många sjukdomar som är vanliga i andra länder.
 • Nöt­kreaturens välfärd är beroende av att kunna beta och motionera fritt. Därför finns det krav i Sverige på att vuxna nöt­kreatur ska ha möjlighet till utevistelse.
 • Svenska nöt­kreatur hålls alltid tillsammans för att tillgodose behovet av social kontakt.

Hela rapporten Mervärden inom svensk nötköttsproduktion


Mjölkproduktion

Några exempel på mervärden inom svensk mjölk­produktion:

 • Mjölkkor i Sverige ska få beta ute under sommaren.
 • Svenska mjölkkor ska ha mjukt underlag att ligga på, deras klövar ska verkas och de ska vara lösgående när de föder sina kalvar.
 • Den svenska mjölkens klimat­påverkan är lägre per kilo än i många andra länder. Det beror bland annat på att en svensk mjölkko har hög mjölk­avkastning och att en stor del av fodret består av gräs och klöver.

Hela rapporten Mervärden inom svensk mjölkproduktion


Fårproduktion

Några exempel på mervärden inom svensk får­produktion:

 • Svenska får är fria från många sjukdomar som förekommer i andra länder och över­levnaden hos svenska lamm är bland den högsta i världen.
 • Svenska får betar både åker‑ och natur­betesmarker och bidrar därmed till att nå såväl internationella hållbarhets­mål som flera nationella miljömål.
 • Svenska får utsätts inte för rutin­mässiga operativa ingrepp som kastration och svans­kupering.

Hela rapporten Mervärden inom svensk fårproduktion


Grisproduktion

Några exempel på mervärden inom svensk grisproduktion:

 • Svenska grisar har knorr och får inte svans­kuperas, vi förebygger att de biter på varandras svansar genom att hålla dem i en miljö som främjar deras naturliga beteende.
 • En svensk grisnings­box är större och försedd med strömedel som halm, suggan får heller inte fixeras utan ska kunna röra sig fritt och kunna utföra sitt bobyggnads­beteende.
 • Svenska grisar ska hållas i par eller grupp eftersom de är sociala djur.

Hela rapporten Mervärden inom svensk grisproduktion


Äggproduktion

Några exempel på mervärden inom svensk ägg­produktion:

 • Svenska värphöns behandlas ytterst sällan med antibiotika.
 • Andelen frigående värphöns är högre i Sverige än i många andra länder och andelen höns i inredda burar uppgår endast till ett par procent.
 • Branschorganisationen Svenska Ägg driver flera kontrollprogram för att främja hönshälsan och leverera ägg av god kvalitet till konsumenterna.

Hela rapporten Mervärden inom svensk äggproduktion


Vegetabilieproduktion

Några exempel på mervärden inom svensk vegetabilie­produktion:

 • Svensk växtodling har strängare krav för användning av växtskydds­medel jämfört med både EU‑lagstiftningen och många andra länder.
 • Belastningen på grund­vattnet är låg i Sverige jämfört med många andra länder eftersom den största delen av vatten­behovet täcks via nederbörd.
 • Växtodling i Sverige är en förutsättning för att hålla djur i det svenska lantbruket, den både ger foder och utgör spridningsareal för djurens gödsel.

Hela rapporten Mervärden inom svensk vegetabilieproduktion


Samlingsrapport

Många av våra svenska mervärden är gemensamma för alla eller flera områden. I Mervärden inom svensk livsmedels­produktion kan du läsa en samman­ställning för de sju del­rapporterna.

Samlingsrapport Mervärden inom svensk livsmedels­produktion


Mer information

Jordbruksverket – Mervärden hos svensk mat

Läs mer om ursprungsmärkningen Från Sverige

Företagen som märker med ursprungsmärkningen Från Sverige

Relaterade inlägg

årets kock 2024

Här är kockarna som tävlar i Årets Kock 2024

Kvaltävlingen i Årets Kock 2024, SM i professionell matlagning, är avgjord. Efter två rafflande tävlingsdagar på Stockholms hotell- och restaurangskola står det nu klart vilka sex kockar som gått vidare till den stora finalen den 17 oktober.

Svensk blomsterglädje i varje hem — Blomsterfrämjandet

Blomsterfrämjandet stödjer både växtbranschen och den trädgårdsintresserade med inspiration och kunskap. Vi bad Malin Hidesäter, projektledare, berätta om säsonger och projekt.

plastfri gurka

Plastfri svenskodlad gurka med ätbart skydd

Lidl blir först i Sverige med att sälja gurka med Saveggys växtbaserade skydd i stället för plast. Nu genomför Lidl-butiken i Limham en testförsäljning av den svenskodlade gurkan under varumärket Matriket.