från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Tillbaka

Branschen sätter mål för livsmedelsstrategin

Publicerad Aktuellt Företag Konsument Nyheter för företag

I januari enades sju av åtta riksdagspartier om målen för en nationell livsmedelsstrategi, vilket välkomnades av livsmedelsbranschen. Den 19 juni är det tänkt att målen för livsmedelsstrategin ska debatteras i riksdagen. Livsmedelssektorns branschorganisationer: Lantbrukarnas Riksförbund, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel presenterar nu ett åtgärdsprogram som innehåller 16 förslag för en handlingsfokuserad livsmedelsstrategi.

Pressmeddelande 2017-06-15 från Lantbrukarnas Riksförbund, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel

Med det gemensamma programmet hoppas branschen kunna bidra till att nå livsmedelsstrategins mål som tar sikte på 2030.

– Från näringslivets håll har vi poängterat hur viktigt det är att ha långsiktiga förutsättningar och att det finns en vilja att stärka livsmedelsbranschen för att öka den svenska konkurrenskraften. Vi måste naturligtvis också visa enighet och handlingskraft och därför är det mycket glädjande att kunna presentera ett gemensamt åtgärdsprogram för regeringen och oppositionspartierna, säger branschorganisationernas vd:ar i ett gemensamt uttalande.
Programmet tar upp förslag på åtgärder inom de områden som definieras i livsmedelsstrategin: regler och villkor, konsument och marknad samt utbildning och innovation. Branschorganisationerna ägnar också ett avsnitt åt utvärdering och uppföljning. I programmets inledning betonar organisationerna att de 16 åtgärderna inte är en komplett lista, utan ett urval av angelägna åtgärder som kan ses som en start för att få handlingskraft i arbetet med livsmedelsstrategin.

Ett urval av de 16 förslag på åtgärder som branschen vill se från det offentliga:

•    Att företagens kvalitetssäkringssystem och certifieringar beaktas och utreds som alternativ eller komplement till den offentliga livsmedelskontrollen.
•    Att regeringen tar krafttag i förenklingsarbetet genom att bland annat inrätta stöd för rådgivning till små livsmedelsföretag – en slags one stop shop
•    Att samtliga berörda myndigheter får ett tydligt främjandeuppdrag från regeringen
•    Att en utredning kring styrning och ägandeskapet av Nyckelhålsmärkningen genomförs
•    Att det görs en satsning på utbildningar inom livsmedelsområdet i Yrkesvux och Yrkeshögskolan
•    Att Näringsdepartementet lägger ett uppdrag på Statskontoret att utreda Livsmedelsverkets förutsättning och förmåga att utföra sitt uppdrag att främja och stärka svensk konkurrenskraft

Ett urval av åtgärder som branschen uppger att man kommer att arbeta med:

•    Fortsätta att driva nätverket mot livsmedelsbedrägerier
•    Prioritera arbetet med märkningen av svenska livsmedelsprodukter och sätta målet om att 2020 ska 10 000 produkter vara märkta med ursprungsmärkningen ”Från Sverige”
•    Identifiera de viktigaste åtgärderna inom respektive näringsgren för att bidra till målet om halverat matsvinn till 2030
•    Engagera sig i det samverkansinitiativ som genom innovation och forskning syftar till att skapa en livsmedelssektor i världsklass
•    Delta i Näringsdepartementets arbete att ta fram en plan för utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin


För ytterligare information, kontakta
Anders Canemyr, tf vd Livsmedelsföretagen tel. 0706-40 72 27
Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel tel. 0709-758085
Anders Källström, vd LRF tel. 08-787 57 77

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen för dagligvaruhandeln i Sverige. Dagligvaruhandeln är en viktig del i livsmedelskedjan och tillsammans verkar medlemsföretagen för att branschen ska ta ett aktivt och gemensamt ansvar för konkurrensneutrala frågor. Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag är Axfood, Bergendahls Food, Coop Sverige, Ica Sverige, Lidl Sverige och Livsmedelshandlarna.


Mer information

Om Svenskmärkning och våra ägare LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel kan du läsa här

Relaterade inlägg

årets kock 2024

Här är kockarna som tävlar i Årets Kock 2024

Kvaltävlingen i Årets Kock 2024, SM i professionell matlagning, är avgjord. Efter två rafflande tävlingsdagar på Stockholms hotell- och restaurangskola står det nu klart vilka sex kockar som gått vidare till den stora finalen den 17 oktober.

Svensk blomsterglädje i varje hem — Blomsterfrämjandet

Blomsterfrämjandet stödjer både växtbranschen och den trädgårdsintresserade med inspiration och kunskap. Vi bad Malin Hidesäter, projektledare, berätta om säsonger och projekt.

plastfri gurka

Plastfri svenskodlad gurka med ätbart skydd

Lidl blir först i Sverige med att sälja gurka med Saveggys växtbaserade skydd i stället för plast. Nu genomför Lidl-butiken i Limham en testförsäljning av den svenskodlade gurkan under varumärket Matriket.