från sverige

Tillbaka

Allt fler känner till märkningen Från Sverige

Publicerad Aktuellt Företag Konsument Press

Viljan att veta varifrån maten kommer växer. Det syns tydligt i Svenskmärknings attitydmätning* som nu genomförts för tredje året i rad. Attitydmärkningen visar att efterfrågan på svenska livsmedel och råvaror är mycket stark, och de yngre konsumenterna utmärker sig genom att ha allra bäst koll på den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige.

Unga har hög kännedom om märket

Hela 85 procent av den yngre gruppen mellan 20-34 år har kännedom om märket. Ser vi till samtliga tillfrågade är kännedomen även där mycket hög då 77 procent känner till märkningen.
– Det är naturligtvis glädjande att ett ungt märke, snart två år gammalt, så snabbt har etablerats och nått en hög kännedom, säger Maria Forshufvud, vd Svenskmärkning AB.

De viktigaste faktorerna

De viktigaste faktorerna för inköp av mat och dryck är fortfarande ingredienserna, lägsta pris, råvarornas ursprung och tillverkningslandet. Över tid har prisets betydelse ökat något, och unga är mer priskänsliga än äldre. Samtidigt tycker yngre att ekologiskt, som ofta är något dyrare, är viktigt. Kvinnor anser i högre grad än män att råvarors ursprung, närodlat, ekologiskt är viktigt. Närodlat anses mer viktigt i Skåne, Halland och Blekinge jämfört med övriga regioner i Sverige.

Vill gynna svenska bönder och livsmedelsföretag

Vad ligger då bakom efterfrågan på svenska livsmedel och råvaror? Det finns flera orsaker. Ett mycket starkt skäl (78 procent) är de svenska bönderna och det arbete de utför. De svenska värdena med hög djurvälfärd, korta transporter, bra förutsättningar för odling och uppfödning av djur samt strikta regler, skapar förtroende för råvarorna. 9 av 10 är positiva till mat och dryck från Sverige och nästan 6 av 10 tittar alltid efter svenskt när de handlar. Mer än 8 av 10 tycker att det är viktigt att det finns svenska livsmedelsföretag i Sverige.

Allt viktigare med svenska råvaror

Undersökningen visar att ägg, mjölk och kött är de produkter som anses vara allra viktigast att välja svenskt av. Det syns också i den statistisk som Jordbruksverket nyligen publicerade. Där framgår det att konsumenterna i ökad utsträckning väljer svenskt kött samtidigt som den totala konsumtionen av kött minskar. Efterfrågan på svensk frukt och grönt visar också en tydlig positiv utveckling. Men också för varor som mjöl, bröd och rapsolja är det av växande vikt med svenskt ursprung.

Det har blivit enklare att välja svenskt

Undersökningen bekräftar att konsumenter sedan 2016 tycker att det blivit allt enklare att identifiera varornas ursprung. Genom att hjälpa konsumenterna att välja svenskt, stärks det svenska lantbruket och livsmedelsföretagens val att använda svenska råvaror i produktionen, vilket i sin tur skapar jobb och säkra svenska råvaror för framtiden.
– Det har blivit enklare att hitta svenska råvaror och livsmedel, säger Maria Forshufvud, vd Svenskmärkning AB. Märkningen Från Sverige har sannolikt bidragit med att positivt påverka till den ökade tydligheten.

Märkningen underlättar i butiken

För att möta den starka efterfrågan på svenska råvaror och livsmedel lanserades 2016 den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige. Märkningen är ett gemensamt initiativ av LRF, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen och omfattar råvaror, livsmedel och växter. Syftet är att göra det enkelt att hitta varor med svenskt ursprung i butiken. Produkter märkta med Från Sverige och de förtydligande märkena Kött från Sverige och Mjölk från Sverige står för samma kriterier: Fött och uppfött, odlat och förädlat i Sverige, och varan är även förpackad och kontrollerad i Sverige.

* Undersökningen är genomförd av opinions-och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 2-4 februari 2018 har sammanlagt 1006 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor i 20-69 år i Sverige.


Mer information

Attitydundersökningen finns att ladda ned på Mynewsdesk Från Sverige

För mer information, kontakta

Maria Forshufvud, vd Svenskmärkning AB,
Telefon 072-741 64 90, [email protected]

Lotta Hovhammar, kommunikatör, Svenskmärkning AB
Telefon 0709-95 78 82, [email protected]

Aktuellt

Hurra för Sveriges bönder!

Hurra för Sveriges bönder! Följ dem på Instagram!

Under krisen har Sveriges bönder fortsatt jobba för att vi ska få mat på bordet. Under #farmingasusual och #vifyllerhyllorna kan du se deras bilder från vardagen.

Lidl

Upptäck Från Sverige-märkta varor på Lidl

Lidl har ett brett sortiment av Från Sverige-märkta produkter som de jobbar för att lyfta fram på förpackningar och i butik. Nästa vecka, vecka 29, gästar de Från Sveriges Instagram.

Skylta upp med Mejeri & ost Butikspaket

Mejeri & ost Butikspaket gör det enkelt att hitta Mjölk från Sverige-märkta varor butiken! Butikspaketet kan beställas här på hemsidan precis som utvalda enstaka enheter.