från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Tillbaka

42 konkreta åtgärder för minskat matsvinn i Sverige

Publicerad Aktuellt Företag Konsument

Matsvinn är ett stort problem både för Sverige och globalt. De tre myndigheterna Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket har mot bakgrund av FN:s globala mål för halverat matsvinn till 2030 och inom ramen för livsmedelsstrategin fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för minskat matsvinn. Nu har en handlingsplan med 42 konkreta åtgärder tagits fram.

Det mesta av svinnet sker i hushållen, här kan vi som konsumenter göra mycket. Samtidigt är det viktigt att hela livsmedelsbranschen tar sitt ansvar för produktionen, produkterna och försäljningen. Foto: Lena Clarin. Jordbruksverkets pressmeddelande den 18 juni 2018.

Den 18 juni överlämnar Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket en handlingsplan till näringsdepartementet för att minska matsvinnet i Sverige. Handlingsplanen innehåller 42 konkreta åtgärder som berör hela livsmedelskedjan – primärproduktion, producenter, handel, måltider i vård, skola och omsorg, restauranger, konsument, myndigheter samt forskning och innovation.

Matsvinn är ett stort problem, för Sverige, såväl som globalt. Miljön påverkas och matsvinnet innebär stora ekonomiska förluster för både enskilda och samhället.

I februari 2017 gav regeringen Livsmedelsverket i uppdrag att tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket fortsätta arbetet för att minska matsvinnet i Sverige. Det första steget i uppdraget var att i nära samarbete med berörda aktörer ta fram en handlingsplan för arbetet.

Handlingsplanen lyfter fram fyra centrala punkter för att lyckas med arbetet:

  • Ett nationellt mål för att ge alla verksamheter en klar styrning av insatserna.
  • Samarbete mellan branschaktörer i livsmedelskedjan så att matsvinnet minskar, inte bara skjuts till annan aktör i kedjan.
  • Konsumenter behöver ändra sitt beteende och sluta kasta mat som går att äta.
  • Forskning och innovation för att utveckla och stödja arbetet med att minska matsvinnet inom alla delar av livsmedelskedjan.

Kortversion av de 42 punkterna


Dagligvaruhandelns förslag till den nationella handlingsplanen för minskat matsvinn

Svensk Dagligvaruhandel den 26 februari 2018.

Dagligvaruhandelsaktörerna ansvarar för svinnet i handelsledet, men har möjligheter att påverka även i andra led, exempelvis hushållen som står för den största mängden svinn. Dagligvaruhandeln har därför engagerat sig i arbetet med handlingsplanen och har överlämnat ett inspel till myndigheterna som beskriver vad dagligvaruhandeln tycker ska ingå i den nationella handlingsplanen för minskat matsvinn. Till hela dokumentet


Mer information

Pressmeddelande och fler länkar om matsvinn på Livsmedelsverket

Jordbruksverkets pressmeddelande

Läs hela pressmeddelandet 2018 02 26 från Svensk Dagligvaruhandel

 

Relaterade inlägg

årets kock 2024

Här är kockarna som tävlar i Årets Kock 2024

Kvaltävlingen i Årets Kock 2024, SM i professionell matlagning, är avgjord. Efter två rafflande tävlingsdagar på Stockholms hotell- och restaurangskola står det nu klart vilka sex kockar som gått vidare till den stora finalen den 17 oktober.

Svensk blomsterglädje i varje hem — Blomsterfrämjandet

Blomsterfrämjandet stödjer både växtbranschen och den trädgårdsintresserade med inspiration och kunskap. Vi bad Malin Hidesäter, projektledare, berätta om säsonger och projekt.

plastfri gurka

Plastfri svenskodlad gurka med ätbart skydd

Lidl blir först i Sverige med att sälja gurka med Saveggys växtbaserade skydd i stället för plast. Nu genomför Lidl-butiken i Limham en testförsäljning av den svenskodlade gurkan under varumärket Matriket.