från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Sjömat — fisk, skaldjur och musslor

Fisk och skaldjur är både gott och nyttigt! När du vill köpa fisk, skaldjur och musslor som fångas eller odlas i Sverige ska du titta efter ursprungsmärkningen Från Sverige. Då vet du att fisken, skaldjuret eller musslan är fiskad eller odlad i Sverige eller i de vatten som angränsar till Sveriges kust.

Enligt Livsmedelsverket bör vi äta fisk och skaldjur 2-3 gånger i veckan för vår hälsas skull. Det är bra att variera sig och att äta olika typer av fisk, det minskar fisketrycket på arter som vi idag äter mycket av.*

Av fisken vi äter i Sverige är hela 75% importerad** och en stor del av det vi äter är odlad lax från Norge. Det finns därmed stor potential för oss att öka andelen svenskt om vi väljer att äta mer fisk och skaldjur som är fånga eller odlad här i Sverige. 

Fångad och odlad i Sverige

Fiskskaldjur och musslor som är märkta med ursprungsmärkningen Från Sverige fångas eller odlas i Sverige eller i de vatten som angränsar till Sveriges kust, det vill säga Skagerak, Kattegatt, Östersjön eller Bottenviken.  

Båtarna är svenskregistrerade och fisken är alltid landad i svenska hamnar vilket hjälper till att behålla arbetskraft i Sverige och att kunskapen och hantverket lever vidare.  

Företag som förädlar produkterna är dessutom certifierade enligt en tredje part och kontroller görs av fristående certifieringsbolag för att säkra att märkningens kriterier efterlevs.  

Landodlad fisk på framväxt

Det finns även landodlad fisk som är märkt med Från Sverige. Ett exempel är företaget Gårdsfisk, som skapat ett hållbart integrerat lant- och vattenbruk, som föder upp fisk på land.
Här kan du läsa mer om Gårdsfisk


Mer information

*   Livsmedelsverket — matvanor, hälsa, miljö: Miljösmarta matval
**  RISE  Svensk konsumtion av sjömat – en växande mångfald 

Läs gärna mer om kriterierna för fisk och skaldjur som märks Från Sverige

Svenska råvaror   
Livsmedel från Sverige
Företag som ursprungsmärker