från sverige

Odling av lök i Sverige

Den svenska odlingen av matlök har mer än dubblats under den senaste 10-årsperioden och uppgick år 2015 till nästan 1 300 hektar. Totalskörden var 65 miljoner kilo eller 6,5 kilo per svensk. Knappt 70 procent av odlingarna ligger i Skåne och drygt 9 procent i Kalmar län. Även i Hallands-, Östergötlands- och Blekinge län finns betydande odlingsarealer.

Säsong för svensk lök: Hela året

Svenskodlad lök finns att tillgå under större delen av året och den ökande odlingen av lök i Sverige gör att svensk lök idag står för cirka 8 av 10 lökar som äts i landet. Den gula löken dominerar i odlingen. Merparten av löken torkas, bara en mindre del säljs färsk. Lök är den arealmässigt tredje största frilandsodlade grödan i Sverige efter jordgubbar och morötter. 225 stycken trädgårdsföretag odlade lök under 2014.


Läs om Livsmedel från Sverige

Läs om Svenska råvaror