från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Odling av tomat i Sverige

Svenska tomater är inte bara goda och närproducerade. De slår också spanska och holländska tomater när det gäller klimat och miljö. Faktum är att svensk tomatodling är bäst i klassen när det gäller miljö och ger de lägsta utsläppen av klimatgaser.

Säsong för svenska tomater: april – november

Svenska tomater odlade i växthus är idag ett bättre klimatval än spanska frilandsodlade tomater. Och de slår de holländska tomaterna med hästlängder. Orsaken stavas förnybar energi som ger noll-utsläpp av koldioxid till atmosfären. Idag är merparten av den energi som används för att värma svenska växthustomater förnybar, till skillnad från de nederländska tomathusen som till allra största delen värms med fossil naturgas.

Ett kilo svenska växthustomater ger enligt beräkningar från Jordbruksverket upphov till 0,42 kilo koldioxid. Motsvarande siffra för spanska frilandsodlade tomaterna är, beroende på transportsätt, 0,38 – 0,6 kilo koldioxid. Det betyder att svenska växthustomater är ett bättre klimatval än spanska frilandstomater. Holländska tomater har svårt att konkurrera när det gäller klimat på grund av fossilgasuppvärmningen av växthusen.

Omställningen till förnybara energislag för uppvärmning tillsammans med energibesparande åtgärder har gått fort i Sverige. För bara några år sedan kunde svensk tomatodling inte konkurrera med den spanska.

Odlingen

Svenska tomater odlas huvudsakligen i solljus. Endast för att driva upp de små tomatplantorna från frö behövs extraljus. De små tomatplantorna planteras ut i växthusen i mitten av februari och de första kan skördas redan i slutet av april. Skörden pågår sedan kontinuerligt fram till mitten av november. Högsäsongen är i mitten på sommaren. Då står svenska tomater för ungefär en tredjedel av den svenska konsumtionen.

Tomat är den näst största växthusgrödan i Sverige efter gurka och odlingsytan under glas är cirka 38 hektar eller 54 fotbollsplaner. Den svenska tomatskörden år 2015 var 14 800 ton. Det betyder cirka 1,5 kilo tomater per varje svensk. På senare år har allt fler odlare satsat på alternativ till de vanliga röda tomaterna. 2014 var andelen specialtomater som kvist-, cocktail-, körsbärs- och plommontomater över tolv procent och sortimentet utvecklas snabbt.

Halterna av den nyttiga antioxidanten lykopen är hög i tomater och allra högst är den i små och starkt röda tomater. Lykopenhalterna blir också högre om tomaten får mogna på plantan. Också här har närodlade tomater en fördel eftersom de kan skördas mogna.

Biologisk bekämpning ger rena tomater

Svenska tomatodlare använder normalt aldrig kemiska växtskyddsmedel. Istället används naturens egna bekämpare i form av nyttoinsekter som nyckelpigor och rovkvalster vilka håller nere antalet skadeinsekter.
I växthusen används också humlor för att pollinera tomatblommorna och humlor är känsliga för kemikalier.

Livsmedelsverket hittar heller inte några rester av bekämpningsmedel i 9 av 10 analyser av svenska tomater. Och i de 10 procenten där man kan påvisa rester är nivån långt under gränsvärdet. Andelen tomater med rester av bekämpningsmedel importerade från ett annat EU-land eller från länder utanför EU är betydligt högre, 67 respektive 89 procent.


Läs om Livsmedel från Sverige

Läs om Svenska råvaror

Läs mer om Tomater i säsong